Game overTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Neus Lloveras (2017)
Font: Josep Belmonte

Música del ball:
Tracy Byrd - If I StayDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT GRAPEVINE- LEFT CROSS
1- Pas peu dret a la dreta.
2- Pas peu esquerre a la dreta, creuant per darrere de la dreta
3- Pas peu dret a la dreta.
4- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant de la dreta.

RIGHT ROCK -RECOVER- RIGHT CROSS- HOLD
5- Pas dret a la dreta.
6- Pas peu esquerre al lloc recuperant el pes.
7- Pas peu dret a l'esquerra creuant per davant de l’esquerra.
8- Pausa.

LEFT GRAPEVINE- RIGHT CROSS
9- Pas peu esquerre a l’esquerra.
10- Pas peu dret a l’esquerra creuant per darrere de l’esquerra.
11- Pas peu esquerre a l’esquerra.
12- Pas peu dret a l’esquerra creuant per davant de l’esquerra.

LEFT ROCK- RECOVER- LEFT CROSS- HOLD
13- Pas peu esquerre a l’esquerra.
14- Pas peu dret L lloc recuperant el pes.
15- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant de la dreta.
16- Pausa.

RIGHT STEP FORWARD ½ LEFT TURN-HOLD-LEFT STEP BACK ½ LEFT TURN
17- Pas peu dret endavant girant ½ volta a l’esquerra.
18- Pausa.
19- Pas peu esquerre enrere girant ½ volta a l’esquerra.
20- Pausa.

RIGHT ROCK STEP FORWARD-RIGHT STEP BACK
21- Pas peu dret endavant.
22- Pas peu esquerre al lloc, recuperant el pes.
23- Pas peu dret enrere.
24- Pausa.

LEFT STEP BACK-RIGHT STEP BACK-LEFT STEP BACK-HOLD

25- Pas peu esquerre enrere.
26- Pas peu dret enrere.
27- Pas peu esquerre enrere.
28- Pausa

RIGHT STOMP-HOLD-LEFT STOMP-HOLD
29- Pas peu dret picant al terra.
30- Pausa.
31- Pas peu esquerre picant al terra.
32- Pausa.

RIGHT KICK- RIGHT HOOCK- RIGHT KICK- RIGHT FLICK
33- Pas peu dret fent una puntada davant.
34- Pas peu dret a l’alçada del genoll esquerre.
35- Pas peu dret fent una puntada davant.
36- Pas peu dret enrere a l’alçada de la corba esquerra.

RIGHT STEP DIAGONAL- LEFT STEP SLIDE DIAGONAL- LEFT STOMP
37- Pas peu dret llarg endavant diagonal dreta.
38- 39-Pas peu esquerre endavant lliscant-lo al costat del peu dret
40- Pas peu esquerre picant al terra.

LEFT KICK- LEFT HOOCK- LEFT KICK- LEFT FLICK
41- Pas peu esquerre fent una puntada davant
42- Pas peu esquerre a l’alçada del genoll dret.
43- Pas peu esquerre fent una puntada davant.
44- Pas peu esquerre enrere a l’alçada de la corba dreta.

LEFT STEP DIAGONAL- RIGHT SLIDE- RIGHT STOMP
45- Pas peu esquerre llarg endavant diagonal esquerra.
46- 47- Pas peu dret endavant lliscant-lo al costat del peu esquerre.
48- Pas peu dret picant al terra

RIGHT SWIVEL- HOLD
49- Pas peu dret obrin punta a la dreta.
50- Pas peu dret obrin taló a la dreta
51- Pas peu dret obrin punta a la dreta..
52- Pausa

LEFT STEP RONDE JAM ½ TURN LEFT.-RIGHT STOMP
53-54-55- Pas peu esquerre girant cap a l’esquerra dibuixant un semicercle.
56- Pas peu dret picant al terra.

RIGHT SWIVEL- HOLD
57- Pas peu dret obrin punta a la dreta.
58- Pas peu dret obrin taló a la dreta.
59- Pas peu dret obrin punta a la dreta.
60- Pausa

LEFT BACK SLIDE- RIGHT STOMP-HOLD
61- Pas peu esquerre llarg enrere.
62- Pas peu dret enrere lliscant-lo.
63- Pas peu dret picant al terra.
64- Pausa

1er. RESTART A LA 4ª PARET DESPRÉS DELS 16ª PRIMERS TEMPS

TAG I 2º RESTART A LA 8ª PARET ES FAN NOMÉS 32 TEMPS I EL TAG SERÀ UN STOMP AMB EL PEU DRET I SET TEMPS DE PAUSA. I TORNEM A COMENÇAR.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...