Sweet EyesTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Montse “Sweet” Chafino & David Vilellas (Novembre 2017)
Font: Mª Jesús Osuna i Xavier Badiella

Música del ball:
Ritchie Remo - Don't Close Your Eyes (IRL, CD: Hot Country, 2013 - Intro: 32)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right SHUFFLE, HOLD, Right STEP TURN, ½ TURN & BACK, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant esquerre lock darrere del peu dret
3 Pas endavant peu dret
4 Hold
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret
7 ½ volta dreta, pas enrere peu esquerre (12:00)
8 Hold

9-16: Right BacK SHUFFLE, HOLD, ½ TURN & STEP, Left STEP TURN, SCUFF.
1 Pas enrere peu dret
2 Pas enrere peu esquerre, lock per davant del dret
3 Pas enrere peu dret
4 Hold
5 ½ volta esquerre, pas endavant peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 ½ volta esquerre, pas endavant peu esquerre (12:00)
8 Scuff dret al costat del peu esquerre

17-24: Right GRAPEVINE & Cross, Right MONTERREY TURN & Point & Scuff.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerre per darrer del dret
3 Pas ala dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del dret
5 Touch punta dreta a la dreta
6 ½ volta dreta, pas dret al costat de l’esquerre (6:00)
7 Touch punta esquerre enrere
8 Scuff esquerre endavant

25-32: Left JAZZ BOX, ¼ TURN Left & STOMP X 2.
1 Cross peu esquerre per davant del dret
2 Pas enrere peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Stomp dret al costat del peu esquerre
5 ¼ volta esquerre, pas a la dreta peu dret
6 Stomp esquerre al costat del peu dret
7 ¼ volta esquerre, pas a la dreta peu dret
8 Stomp esquerre al costat del peu dret (12:00)

33-40: Right Diaognal SHUFFLE, SCUFF, Left & Right SIDE & SCUFF.
1 Pas endavant peu dret en diagonal a ala dreta
2 Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del dret
3 Pas endavant peu dret en diagonal a la dreta
4 Scuff esquerre al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Scuff dret al costat de l’esquerre
7 Pas dret a la dreta
8 Scuff esquerre al costat del peu dret

41-48: Left Diagonal SHUFFLE, SCUFF, Right & Left SIDE & SCUFF.
1 Pas endavant peu esquerre en diagonal a l’esquerra
2 Pas endavant peu dret, lock per darrere de l’esquerre
3 Pas endavant peu esquerre en diagonal a l’esquerra
4 Scuff dret al costat de l’esquerre
5 Pas a la dreta peu dret
6 Scuff esquerre al costat del peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Scuff dret al costat de l’esquerre

49-56: Right ROCK STEP, Right Long Back STEP, HOLD, Left Slow COASTER STEP, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas llarg enrere peu dret
4 Hold
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
7 Pas endavant peu esquerre
8 Hold

57-64: Left STEP TURN & STEP, HOLD, Left Long Diagonal STEP, SLIDE, STOMP, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerre, pes sobre el peu esquerre (6:00)
3 Pas endavant peu dret
4 Hold
5 Pas llarg peu esquerre en diagonal a l’esquerra
6 Slide dret cap al peu esquerre
7 Stomp dret al costat del peu esquerre
8 Hold

TORNAR A COMENÇAR

RESTART: Durant la vuitena paret, (8ª), ballar fins el count 32 i reiniciar el ball de nou, estaràs mirant a la es 6:00.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...