Hard livin'Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: TALES - Marta Gelabert & Carles Clols (Octubre 2016)
Font: Carles Clols

Música del ball:
Randall King Band - Hard Livin’ Illene (195 BPM)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICKS (x2), TOE STRUT with 1⁄2 PIVOT TURN RIGHT (x3).
1–2. Kick peu dret endavant, repetim.
3–4. Marquem punta peu dret enrere, Abaixem taló girant 1⁄2 volta per la dreta (6:00).
5–6. Marquem punta peu esquerre endavant, Abaixem taló girant 1⁄2 volta per la dreta (12:00).
7–8. Marquem punta peu dret enrere, Abaixem taló girant 1⁄2 volta per la dreta (6:00).

STEP FWD, TOE, JUMPING KICKS & FLICKS BWD, STOMP.
9–10. Pas peu esquerre endavant, Creuem peu dret per darrere peu esquerre i marquem punta peu dret.
11–12. Saltant*, Kick endavant amb peu esquerre deixant pes a peu dret, Saltant*, Flick enrere amb peu dret deixant pes a peu esquerre.
13–14. Saltant*, Kick endavant amb peu esquerre deixant pes a peu dret, Saltant*, Kick endavant amb peu dret deixant pes a peu esquerre.
15–16. Saltant*, Flick enrere peu esquerre deixant pes a peu dret, Stomp peu esquerre al costat de peu dret
* desplaçant-nos lleugerament enrere.

SWIVEL LEFT with STOMP, STEPS & STOMPS with 1⁄2 TURN.
17–18. Obrim punta peu esquerre a l’esquerra, Movem taló peu esquerre a l’esquerra.
19–20. Obrim punta peu esquerre a l’esquerra, Stomp-up peu dret al costat de peu esquerre.
21–22. Fent 1⁄4 volta a l’esquerra, pas endavant peu dret, Stomp-up peu esquerre al costat peu dret (3:00)
23–24. Fent 1⁄4 volta a l’esquerra, pas endavant peu esquerre, Stomp-up peu dret al costat de peu esquerre (12:00).

STEPS & STOMPS with 1⁄2 TURN, GRAPEVINE RIGHT with 1⁄4 TURN.
25–26. Fent 1⁄4 volta a l’esquerra, pas endavant peu dret, Stomp-up peu esquerre al costat peu dret (9:00).
27–28. Fent 1⁄4 volta a l’esquerra, pas endavant peu esquerre, Scuff peu dret al costat de peu esquerre (6:00).
29–30. peu dret a la dreta, peu esquerre creua per darrere de peu dret.
31–32. Fent 1⁄4 volta a la dreta, pas peu dret a la dreta, Scuff peu esquerre al costat de peu dret (9:00).

JAZZBOX, SIDE ROCK STEP, CROSS, STOMP.
33–34. Creuem peu esquerre per davant peu dret, Pas peu dret enrere.
35–36. Pas peu esquerre a l’esquerra, Creuem peu dret per davant peu esquerre.
37–38. Pas peu esquerre a l’esquerra, Tornem pes a peu dret.
39–40. Creuem peu esquerre per davant peu dret, Stomp peu dret al costat de peu esquerre.

SWIVEL RIGHT, HOOK, ROCK STEP with 1⁄4 TURN, TOE STRUT with 1⁄2 PIVOT TURN LEFT.
41–42. Obrim punta peu dret a la dreta, Movem taló peu dret a la dreta.
43–44. Obrim punta peu dret a la dreta, Hook peu esquerre per darrere de peu dret.
45–46. Pas peu esquerre a l’esquerra, Fent 1⁄4 volta a l’esquerra tornem pes a peu dret (6:00).
47–48. Punta peu esquerre enrere, Abaixem taló girant 1⁄2 volta per l’esquerra (12:00).

TOE STRUT with 1⁄2 PIVOT TURN LEFT, JUMPING ROCK STEP, STEP FWD, STOMP, SWIVET.
49–50. Punta peu dret endavant, Abaixem taló girant 1⁄2 volta per l’esquerra (6:00).
51–52. Saltant, pas enrere peu esquerre, Tornem pes a peu dret.
53–54. Pas endavant peu esquerre, Stomp peu dret al costat de peu esquerre.
55–56. Girem puntes a dreta, aixecant a la vegada la punta peu dret i el taló peu esquerre, Tornem a posició de peus junts (pes a peu esquerre).

SWIVET, HEEL STRUT FWD (x2), STOMPS (x2).
57–58. Girem puntes a esquerra, aixecant a la vegada la punta peu esquerre i el taló peu dret, Tornem a posició de peus junts (pes a peu dret).
59–60. Avançant, marquem taló peu esquerre, Abaixem punta.
61–62. Avançant, marquem taló peu dret, Abaixem punta.
63–64. Stomp peu esquerre al costat del peu dret, Stomp peu esquerre una mica avançat.

TORNEM A COMENÇAR

BRIDGE, RESTART i final.
• Al final de la 2a PARET (12:00) afegim un BRIDGE de 12 temps:

KICKS (x2), ROCK STEP.
1–2. Puntada peu dret endavant, repetim.
3–4. Pas enrere peu dret, Tornem pes a peu esquerre.

VAUDEVILLE (x2)
5–6. Creuem peu dret per davant de peu esquerre, Pas peu esquerre a l’esquerra.
7–8. Taló peu dret en diagonal endavant a la dreta, peu dret al lloc deixant pes.
9–10. Creuem peu esquerre per davant de peu dret, Pas peu dret a la dreta.
11–12. Taló peu esquerre en diagonal endavant a l’esquerra, peu esquerre al lloc deixant pes.

• A la 4a PARET (12:00), RESTART: Després del count 60 tornem a començar.

• Final (12:00): Acabem el ball al count 20.

• Variació (opcional; es recomana explicar-la només un cop la coreo s’hagi ballat unes quantes vegades i estigui consolidada): Al final de les parets 1, 3 i 6 hi ha una parada de la música on es pot fer la següent variació:
STOMPS (x3), HOLD.
59–60. Stomp peu esquerre, stomp up peu dret.
61–62. Stomp peu dret mes separat, Hold.
63–64. Hold 2 temps.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...