Boys and a Girl Thing



Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Rob Fowler (03-2017)
Font: Muntsa Sidera - Bescanoballa

Música del ball:
Mo Pitney - Boys and a Girl Thing (Àlbum - Behind This Guitar)



DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 8 R SIDE STEP, CLOSE L, R SHUFFLE FWD, L SIDE STEP, CLOSE R, SHUFFLE BACK L
1 – 2 Pas dret a la dreta, pas esquerre al costat del dret.
3 & 4 Pas dret endavant, pas esquerre al costat del dret, pas dret endavant.
5 – 6 Pas esquerre a l'esquerra, pas dret al costat de l'esquerre.
7 & 8 Pas esquerre enrere, pas dret al costat de l'esquerre, pas esquerre enrere.

9 – 16 ROCK BACK R, RECOVER, R SHUFFLE FWD, STEP FWD L, ½ PIVOT TURN R, ¼ TURN R CHASSE
1 – 2 Pas dret enrere, tornem el pes sobre l'esquerre.
3 & 4 Pas dret endavant, pas esquerre al costat del dret, pas dret endavant.
5 – 6 Pas esquerre endavant, girem ½ volta a la dreta.
7 & 8 Girem ¼ a la dreta i pas esquerre a l'esquerra, pas dret al costat de l'esquerre, pas esquerre a l'esquerra.

17 – 24 STEP R BEHIND L, POINT L TO L SIDE, CROSS L OVER R, HITCH R, JAZZ BOX CROSS
1 – 2 Pas dret per darrere l'esquerre, punta esquerra a l'esquerra.
3 – 4 Pas esquerre per davant del dret, aixequem genoll dret.
5 – 6 Pas dret per davant de l'esquerre, pas esquerre enrere.
7 – 8 Pas dret a la dreta, pas esquerre per davant del dret.

25 – 32 SIDE ROCK STEP, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK STEP, CROSS SHUFFLE
1 – 2 Pas dret a la dreta, tornem el pes sobre l'esquerre.
3 & 4 Pas dret per davant de l'esquerre, pas esquerre al costat del dret, pas dret per davant de l'esquerre.
5 – 6 Pas esquerre a l'esquerra, tornem el per sobre el dret.
7 – 8 Pas esquerre per davant del dret, pas dret al costat de l'esquerre, pas esquerre per davant del dret.


Vídeos



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...