BlandaTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Montserrat Soler (Juny 2017)
Font: Montserrat Soler

Música del ball:
Brody Caster - Trojan horseDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOUCH OUT, TOUCH IN, TOUCH OUT, HOOK, RIGHT GRAPEVINE
1-2 Obrir la cama dreta cap a la dreta, la ajuntem amb l’esquerra
3-4 Obrir la cama dreta cap a la dreta, hook peu dret per darrere la cama esquerra
5-6. Pas a la dreta amb peu dret, creuar peu esquerre per darrere del dret
7-8 Pas a la dreta amb peu dret, peu esquerre torna al costat al peu dret

TOUCH OUT, TOUCH IN, TOUCH OUT, HOOK, LEFT GRAPEVINE, SCUFF
9-10 Obrir cama Esquerra cap a l’esquerra, la ajuntem amb la dreta
11-12 Obrir cama Esquerra cap a l’esquerra, hook peu esquerre per darrere la cama dreta
13-1 4 Pas a l’esquerra amb peu esquerre, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
15-16 Pas a l’esquerra amb peu esquerre, peu dret torna al costat peu esquerre

RIGHT JAZBOX TURN ¼ (X2)

17-18 Creuarpeudret per davant peu esquerre,descreuar peu esquerre
19-20 Pas fent ¼ cap a la dreta amb peu dret, pas peu esquerre costat del dret (3.00)
21-22 Creuar peu dret per davant peu esquerre,descreuar peu esquerre
23-24 Pas fent ¼ cap a la dreta amb peu dret, pas peu esquerre costat del dret (6.00)

RIGHT KICK BALL CROSS (X2), RIGHT SIDE ROCK STEP, CROSS, HOLD
25&26 Puntada peu dret davant,peu dret al costat peu esquerre, creuar peu esquerre per davant el dret
27&28 Puntada peu dret davant,peu dret al costat peu esquerre, creuar peu esquerre per davant el dret
29-30 Pas a la dreta peu dret, retornar el pes sobre el peu esquerre
31-32 Creuar peu dret per davant l’esquerre, pausa

LEFT KICK BALL CROSS (X2), LEFT SIDE ROCK STEP, CROSS, HOLD
33&34 Puntada peu esquerre davant, peu esquerre al costat peu dret, crear peu dret per davant l’esquerre
35&36 Puntada peu esquerre davant, peu esquerre al costatpeu dret, crear peu dret per davant l’esquerre
37-38 Pas a l’esquerre peu esquerre, retornar el pes sobre el peu dret
39-40 Creuar peu esquerre per davant el dret, pausa

TOE STRUT ½ TURN RIGHT (X2), RIGHT GRAPVINE
41-42 Punta dreta a la dreta, girar ½ volta a la dreta i aabaixar el peu
43-44 Punta esquerra a l’esquerra, girar ½ volta a la dreta i aabaixar el peu (6.00)
45-46 Pas a la dreta amb peu dret, creuar peu esquerre per darrere del dret
47-48 Pas a la dreta amb peu dret, Peu esquerre torna al costat al peu dret

TOE STRUT ½ TURN LEFT (X2), LEFT GRAPEVINE
49-50 Punta esquerra a l’esquerra, girar ½ volta a l’esquerra i aabaixar el peu
51-52 Punta dreta a la dreta, girar ½ volta al’esquerra i aabaixar el peu (6.00)
53-54 Pas a l’esquerra amb peu esquerre, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
55-56 Pas a l’esquerra amb peu esquerre, peu dret torna al costat peu esquerre

RIGHT FWD STEP, TOUCH, LEFT BACK, TOUCH ,RIGHT SLOW COASTER STEP, STOMP
57-58 Pas davant peu dret, ajuntem peu esquerre al costat del dret
59-60 Pas enrerre peu Esquerra, ajuntem peu dret al costat l’esquerre
61-62 pas peu dret enrere, pas peu esquerre costat del dret
63-64 pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret

RESTARTS:
Paret 3: es realitzen els 16 primers passos i es torna a començar el ball
Paret 4: es realitzen els 32 primers passos i es torna a començar el ball, en el pas 31, en lloc de creuar ajuntarem el peu.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...