Pain pain - Concurs Granollers 2017Temps: 1 - Parets: 38 counts A – 40 counts B – 24 counts PONT - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: THE CREEKS
Font: Mary Adame

Música del ball:
Ashley Monroe - Pain painDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART A: 38 PASSES/ 1 PARET
1ª SECCIO: HEEL RIGHT FORWARD, TOUCH RIGHT FORWARD, HEEL RIGHT FORWARD, TOUCH RIGHT BACK, TURN 1/4 RIGHT, HEEL RIGHT FORWARD, TOUCH RIGHT FORWARD, HEEL RIGHT FORWARD, TOUCH LEFT

1-2 Marquem taló peu dret en diagonal dreta, & marquem punta peu dret creuant per davant peu esquerre (12:00) pes peu esquerre
3-4 Marquem taló peu dret en diagonal dreta & marquem punta peu dret, darrere peu esquerre girant un 1/4 de volta cap a la dreta (03:00)
5-6 Marquem taló peu dret diagonal dreta & marquem punta peu dret, darrere peu esquerre girant amb 1/4 de volta cap a la dreta (06.00)
7-8 Marquen taló peu dret en diagonal dreta & igualem amb peu esquerre (06:00)

2ª SECCIO: CROSS LEFT, STEP RIGHT, STEP LEFT, STEP RIGHT FORWARD, STEP LEFT FORWARD,TURN 1/2 RIGHT, STOMP LEFT (TWICE)
1-2 Peu esquerre creuem sobre el dret, obrim peu dret a la dreta (06:00)
3-4 Peu esquerre darrere peu dret, peu dret pas davant (06:00)
5-6 Peu esquerre pas davant fem 1/2 volta a L a dreta, (12:00)
7-8 Peu esquerre stomp, stomp al costat peu dret (pes peu dret) (12:00)

3ª SECCIO: HEEL LEFT FORWARD, TOUCH LEFT FORWARD, HEEL LEFTFORWARD, TOUCH LEFT BACK,TURN 1/4, LEFT, HEEL LEFT FORWARD, TOUCH LEFT FORWARD, HEEL LEFT FORWARD, TOUCH RIGHT
1-2 Marquem taló peu esquerre, en diagonal esquerre & marquem punta peu esquerre creuant per davant peu dret, (12:00) pes peu dret
3-4 Marquem taló peu esquerre en diagonal esquerre & marquem punta peu esquerre, darrere peu dret, girant un 1/4 de volta cap a l'esquerre (09:00)
5-6 Marquem taló peu esquerre en diagonal esquerra & marquem punta peu esquerre, darrere peu dret, girant 1/4 de volta cap a l'esquerre (06:00)
7-8 Marquem taló peu esquerre en diagonal esquerre & igualem amb peu dret (06:00)

4ª SECCIO: CROSS RIGHT, STEP LEFT, STEP RIGHT, STEP LEFT FORWARD, STEP RIGHT FORWARD, TURN 1/2 LEFT, STOMP RIGHT (TWICE)
1-2 Peu dret creuem sobre l'esquerre, obrim peu esquerre a l'esquerre (06:00)
3-4 Peu dret darrere peu esquerre, peu esquerre pas davant (06:00)
5-6 Peu dret pas davant fem 1/2 volta a l’esquerre, (12:00)
7-8 Peu dret stomp, stomp al costat peu esquerre, (12:00)

5ª SECCIO: ROCK STEP RIGHT BACK, ROCK CROSS RIGHT FORWARD, ROCK STEP RIGHT BACK.
1-2 Peu dret enrere, pes a la dreta & tornem pes a l'esquerre
3-4 Peu dret creuat per davant peu esquerre (pes a la dreta), torna el pes a l'esquerre
5-6 Peu dret enrere, pes a la dreta & tornem pes a l'esquerre


PART B: 40 PASSES
1ª SECCIÓ: STOM RIGHT (TWICE), ROCK BACK RIGHT, HEEL LEFT, TURN 1/2 RIGHT, HEEL RIGHT, HEEL LEFT, TURN 1/2 RIGHT, STOMP RIGHT, SWIVEL

1-2 Amb peu dret stomp stomp (12:00)
3-4 Peu dret enrere & marcant taló esquerre (pes peu dret), esquerre a lloc & amb un saltet fem 1/2 volta a la dreta & marcant taló peu dret (06:00), pes peu esquerre, dreta a lloc
5-6. & Esquerre marcant taló davant, esquerre a lloc (06:00) & amb un saltet fem 1/2 volta a la dreta (12:00), pes al peu esquerre, fent un stomp amb la dreta una mica endavant
7-8 Sobre les puntes dels peus fem talons dreta i a lloc

2ª SECCIÓ: GRAPEVINE RIGHT, ONE TURN LEFT
1-2 Obrim peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del dret
3-4 Obrim peu dret a la dreta i peu esquerre costat peu dret amb stomp
5-6 Amb peu esquerre fem 1/4 de volta a l'esquerra (09:00), 1/2 a l'esquerra (03:00)
7-8 Peu esquerre fem 1/4 volta a l'esquerra, peu dret scuff al costat peu esquerre

3ª SECCIÓ: ROCK CROSS RIGHT, HITCH LEFT BACK & SLAP, KICK RIGHT FORWARD, HITCH LEFT BACK & SLAP,KICKS LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, STOMP RIGHT
1-2 Peu dret creuat per davant de l'esquerre (pes dreta) & aixequem peu esquerre darrere peu dret. Tocant amb la mà dreta, amb un canvi de pes tornem l'esquerre a lloc fent una puntada amb la dreta endavant
3-4 Peu dret creuat per davant de l'esquerre (pes dreta) & aixequem peu esquerre darrere peu dret, tocant amb la mà dreta mantenint el pes a la dreta amb el peu esquerre, fem puntada endavant
5-6 & Puntada peu dret endavant & puntada peu esquerre endavant
7-8 & Puntada peu esquerre endavant, stomp peu dret

4ª SECCIÓ JUMPING OUT-OUT, JUMPING CROSS,FULL TURN LEFT, RIGHT HEEL, LEFT STOMP, RIGHT BACK, LEFT STOMP
1-2 Amb un saltet obrim peu dret i esquerre a la vegada, i saltant creuem peu dret per davant peu esquerre
3-4 Sobre le s puntes dels peus i flexionant els genolls, fem una volta sencera a l'esquerra
5-6 Pas endavant peu dret & stomp peu esquerre a lloc (pes peu esquerre)
7-8 Pas enrere peu dret & stom peu esquerre a lloc (pes peu esquerre)

5ªSECCIÓ RIGHT HEEL, LEFT STOMP, RIGHT BACK, LEFT STOMP, STEP RIGHT FORWARD, TURN 1/2 LEFT, TURN 1/2 LEFT WITH HITCH LETF, STOMP
1-2 Pas endavant peu dret & stomp peu esquerre a lloc (pes peu esquerre)
3-4 Pas enrere peu dret & stom peu esquerre a lloc (pes peu esquerre)
5-6 Marquem punta amb peu dret davant, girem 1/2 volta a l'esquerra, abaixem taló dret (6:00)
7-8 Amb el pes a la dreta, fem 1/2 volta a l'esquerre fent un hitch amb peu esquerre (12:00) peu esquerre stomp costat peu dret


PONT
1ª SECCIO STOMP RIGHT(TWICE), HEEL SPLITS, STEP RIGHT BACK, STEP LEFT BACK, STEP RIGHT FORWARD, STEP LEFT FORWARD.

1-2 Stomp peu dret una mica endavant x 2 (12:00)
3-4 Obrim i tanquem talons
5-6 Pas enrrere peu dret, peu esquerre costat peu dret
7-8 Pas davant peu dret, peu esquerre costat peu dret.

2ª SECCIO GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT
1-2 Pas dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere peu dret (12:00)
3-4 Pas dret a la dreta, peu esquerre costat del dret
5-6 Pas esquerre a l'esquerre, creuar peu dret per darrere peu esquerre
7-8 Pas esquerre a l'esquerre, peu dret costat peu esquerre amb stomp

3ª SECCIO STEP RIGHT FORWARD, LOCK, STEP RIGHT FORWARD, HOOK LEFT, STEP LEFT BACK, LOCK, STEP LEFT BACK, STOMP
1-2 Pas peu dret endavant, peu esquerre arrossego, darrere peu dret
3-4 Pas peu dret endavant, peu esquerre marca un hook darrere la dreta
5-6 Pas peu esquerre enrere, peu dret arrossego davant peu esquerre
7-8 Pas peu esquerre enrere, peu dret costat esquerre amb stomp

SEQÜÈNCIA DEL BALL:
A 38
B 40
Pont 24
A 38
B 40
Pont 16 (els primers)
B 40 (musical)
A 38
B 40
Pont 4 (els primers)Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...