Noel Time

English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Mercè Orriols - Workshops Lloret de Mar 2017
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Noel Olivas - Another Man (170bpm) CD: Stranger In The Hall (2015)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SQUARE JAZZ BOX, ROCK RIGHT SIDE, RIGHT STOMPS
1-2 Creuar peu dret per sobre de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
3-4 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
5-6 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Stomp peu dret dues vegades al costat de l’esquerre

WEAVE RIGHT, KICK LEFT FORWARD, KICK RIGHT FORWARD, FLICK LEFT, SCUFF LEFT
9-10 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
11-12 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant
&13&14 Pas peu dret lleugerament enrere i puntada de peu esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc i puntada de peu dret endavant
&15-16 Tornar el peu dret al lloc i puntada de peu esquerre enrere, scuff peu esquerre endavant

WEAVE LEFT, HEEL STRUTS (LEFT & RIGHT)
17-18 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere
19-20 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant
21-22 Taló esquerre endavant, abaixar el peu
23-24 Taló dret endavant, abaixar el peu

ROCK LEFT FORWARD, ½ TURN LEFT, SCUFF RIGHT FORWARD
STEP RIGHT FORWARD, STOMP UP LEFT, TURN ½ LEFT, STOMP RIGHT

25-26 Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
27-28 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant (6.00)
29-30 Pas peu dret endavant, stomp up peu esquerre al costat
31-32 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, stomp peu dret al costat (12.00)
• Restart: Aquí , tornar a començar a les parets 3 i 6

SWIVEL RIGHT TOE, HEEL, TOE, SCUFF LEFT, LEFT VAUDEVILLE
33-34 Girar punta dreta enfora, girar taló dret enfora
35-36 Girar punta dreta enfora, scuff peu esquerre endavant
37-38 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
39-40 Tocar amb taló esquerre endavant, tornar peu esquerre al lloc

ROCK RIGHT FORWARD, TURN ½ RIGHT, SCUFF LEFT, SCISSOR CROSS, HOLD
41-42 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
43-44 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret, scuff peu esquerre endavant (6.00)
45-46 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret lleugerament enrere
47-48 Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa

HALF RUMBA BOX, ROCK LEFT BACK, STOMP LEFT TWICE
49-50 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
51-52 Pas peu dret endavant, stomp up peu esquerre al costat del dret
53-54 Rock peu esquerre enrere, tornar el pes al peu dret
55-56 Stomp peu esquerre al costat del dret, stomp peu esquerre endavant

SWIVELS HEELS, STEP ½ TURN LEFT, STEP ½ TURN LEFT, STOMP, HOLD
57-58 Girar els dos talons a l’esquerra, tornar els talons al lloc
59-60 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
61-62 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
63-64 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa

Restart: A la 3a i 6a paret, després de 32 temps tornar a començar (12.00)


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...