Rostill songTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Raimon Alzamora (2017)
Font: Raimon Alzamora

Música del ball:
Olivia Newton-John - Let me be thereDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP(R)LOCK STEP SIDE, TOE FAN, STEP(L)LOCK STEP SIDE, TOE FAN
1-2 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre creuat per darrere
3-4 Pas endavant peu dret, ajuntar peu esquerre
5-6 Punta esquerra gira 1/4 a l’esquerra, tornar
7-8 Punta esquerra gira 1/4 a l’esquerra, tornar
1-2 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret creuat per darrere
3-4 Pas endavant peu esquerre, ajuntar peu dret
5-6 Punta dreta gira 1/4 a la dreta, tornar
7-8 Punta dreta gira 1/4 a la dreta, tornar

GRAPEVINES (RIGHT, LEFT), FULL TURN (STEP TOGETHER x 4)
1-2 Pas a la dreta peu dret, pas peu esquerre per darrere
3-4 Pas a la dreta peu dret, fregar(scuff) amb peu esquerre
5-6 Pas a l’esquerra peu esquerre, pas peu dret per darrere
7-8 Pas a l’esquerra peu esquerre, fregar(scuff) amb peu dret
1-2 Pas endavant peu dret girant 1/4 a l’esquerra, ajuntar esquerre
3-4 Pas a l’esquerra peu esquerre girant 1/4 a l’esquerra, ajuntar dret fregant
5-6 Pas endavant peu dret girant 1/4 a l’esquerra, ajuntar esquerre
7-8 Pas a l’esquerra peu esquerre girant 1/4 a l’esquerra, ajuntar dret fregant

(RIGHT GRAPEVINE with HOLD, 1/4 TURN JAZZ BOX with HOLD) x 2
1-2 Pas a la dreta peu dret, pas peu esquerre per darrere
3-4 Pas a la dreta peu dret, pausa
5-6 Pas peu esquerre girant 1/4 a la dreta per davant del dret, pas dret a la dreta
7-8 Ajuntar l’esquerre, pausa
1-2 Pas a la dreta peu dret, pas peu esquerre per darrere
3-4 Pas a la dreta peu dret, pausa
5-6 Pas peu esquerre girant 1/4 a la dreta per davant del dret, pas dret a la dreta
7-8 Ajuntar l’esquerre, pausa

MONTERREYS x 2, MAMBOS: RIGHT, LEFT
1-2 Punta dreta a la dreta, girar 1/2 volta per la dreta ajuntant la dreta amb pes
3-4 Punta esquerra a l’esquerra, tornar
5-6 Punta dreta a la dreta, girar 1/2 volta per la dreta ajuntant la dreta amb pes
7-8 Punta esquerra a l’esquerra, tornar
1-2 Pas dret a la dreta amb pes, recuperar pes l’esquerre
3-4 Ajuntar (opció: creuar dret per davant), pausa
5-6 Pas esquerre a l’esquerra amb pes (seguint l’opció: iniciar gir per l’esquerra sense desplaçament), recuperar pes dret (seguint l’opció: continuar el gir)
7-8 Ajuntar (seguint l’opció: continuar el gir), pausa (seguint l’opció: finalitzar un gir complet)


Pont:
Repetir els últims 16 temps després de les parets 2 i 5


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...