Old AlabamaTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Rosa Vila & Josep Belmonte (MT's Line Dance Team)
Font: Josep Belmonte (Taxikey)

Música del ball:
Brad Paisley & Alabama - Old AlabamaDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, HOOK, KICK, STOMP
1- Puntada amb el peu dret.
2- El peu dret creua per davant del genoll esquerre.
3- Puntada amb el peu dret.
4- Piquem amb el peu dret una mica avançat.

KICK, HOOK, KICK, TOES BACK
5- Puntada amb el peu esquerre.
6- El peu esquerre creua per davant del genoll dret.
7- Puntada amb el peu esquerre.
8- El peu esquerre marca la punta enrere.

½ TURN HEEL, HOOK, OUT-OUT
9- Girant mitja volta a l'esquerra, marquem el taló del peu esquerre davant.
10-Apujem el peu esquerre creuant-lo per davant de la cama dreta a l'alçada del genoll dret.
11-Pas endavant amb el peu esquerre, cap a l'esquerra. Obrint.
12-Pas endavant del peu dret cap a la dreta. Obrint.

IN-IN, SWIVET
13-Pas peu esquerre enrere cap a la dreta. Tancant.
14-Pas peu dret enrere cap a l'esquerra. Tancant.
15-Sobre la punta del peu esquerre i el taló del peu dret, girem amb dos peus cap a la dreta.
16-Sobre la punta del peu esquerre i el taló del peu dret, tornem a lloc.

STEPS, SHUFFLE
17-Pas peu dret a la dreta.
18-Pas peu esquerre a la dreta, al costat del peu dret.
19-Pas peu dret endavant.
&- Pas peu esquerre al costat del peu dret.
20-Pas peu dret endavant.

SHUFFLE WITH 1/2 TURN, BACK ROCK, STOMP
21-Pas peu esquerre endavant.
&- Pas peu dret al costat del peu esquerre, mentrestant girem 1/2 volta a la dreta.
22-Pas peu esquerre enrere.
23- Pas peu dret enrere, el pes sobre aquest peu.
24- Pas endavant amb el peu esquerre, picant a terra.

RIGHT STEP FORWARD 1/4 TURN LEFT, LEFT SLIDE TOE, KICK BALL CROSS
25- Pas peu dret llarg endavant girant 1/4 de volta a l'esquerra.
26- Pas peu esquerre al costat del peu dret marcant punta.
27- Puntada amb el peu esquerre.
&- Pas peu esquerre al lloc a l'hora que aixequem el peu dret.
28- Pas peu dret creuant per davant del peu esquerre.

LEFT STEP, RIGHT STEP TOE, ROLLING TURN
29-Pas peu esquerre a l'esquerra.
30-Pas peu dret al costat del peu esquerre marcant punta.
31-Pas peu dret a la dreta, girant tot el cos 1/2 volta a la dreta.
32-Pas peu esquerre a l'esquerra, girant el cos 1/2 volta cap a la dreta.

GRAPEVINE RIGHT, SCUFF
33- Pas peu dret a la dreta.
34- Pas peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret
35-Pas peu dret a la dreta.
36- Pas peu esquerre a la dreta lliscant el taló al costat del peu dret.

LEFT LOCK, LEFT SHUFFLE
37-Pas peu esquerre endavant.
38-Pas peu dret arrossegant endavant, creuant per darrere del peu esquerre.
39-Pas peu esquerre endavant.
&-Pas peu dret al costat del peu esquerre.
40-Pas peu esquerre endavant.

LEFT TURN FORWARD, RIGHT ROCK STEP
41-Pas peu dret endavant girant ½ volta a l'esquerra.
42-Pas peu esquerre enrere, girant ½ volta a l'esquerra.
43-Pas peu dret endavant, tot el pes sobre aquest peu.
44-Pas peu esquerre al lloc, pes sobre aquest peu.

RIGHT COASTER STEP, LEFT SCUFF HITCH STOMP
45-Pas peu dret enrere.
&-Pas peu esquerre enrere a l'hora que aixequem el peu dret.
46-Pas peu dret davant.
47-Pas peu esquerre lliscant el taló al costat del peu dret.
&-Aixequem el genoll esquerre a l'hora que girem ¼ de volta a l'esquerra.
48-Abaixem el peu esquerre picant, una mica avançat.

RIGHT KICKS (X2), RIGHT COASTER STEP
49-Puntada amb el peu dret al front.
50-Puntada amb el peu dret a la diagonal dreta.
51-Pas peu dret enrere.
&-Pas peu esquerre enrere, al costat del peu dret.
52-Pas peu dret davant.

LEFT KICKS (X2), LEFT COASTER STEP
53-Puntada peu esquerre al front.
54-Puntada peu esquerre a la diagonal esquerra.
55-Pas peu esquerre enrere.
&-Pas peu dret enrere al costat del peu esquerre.
56-Pas peu esquerre davant.

STOMP, SWIVEL
57-Pas peu dret davant picant avançat.
58-Pas peu dret obrint punta a la dreta
59-Pas peu dret obrint taló a la dreta.
60-Pas peu dret obrint punta al front.

STOMP, SWIVEL, STOMP
61-Pas peu esquerre davant picant avançat.
62-Pas peu esquerre obrint punta a l'esquerra
63-Pas peu esquerre obrint taló.
64-Pas peu dret, picant al costat del peu esquerre.


INTRO (16 COUNTS X 2)

RIGHT GRAPEVINE, LEFT SCUFF

1-Pas peu dret a la dreta.
2-Pas peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
3-Pas peu dret a la dreta.
4-Pas peu esquerre lliscant al costat del peu dret.

RIGHT MILITARY TURN
5-Pas peu esquerre davant.
6-Girem ½ volta a dreta.
7-Pas peu esquerre davant.
8-Girem ½ volta a la dreta.

LEFT GRAPEVINE, RIGHT SCUFF
9-Pas peu esquerre a l’esquerra
10-Pas peu dret a l’esquerra creuant per darrere del peu esquerre
11-Pas peu esquerre a l’esquerra.
12-Pas peu dret lliscant al costat del peu esquerre.

LEFT MILITARY TURN
13-Pas peu dret davant
14-Girem ½ volta a l’esquerra.
15-Pas peu dret davant.
16-Girem ½ volta a l’esquerra.


BRIDGE (20 COUNTS)- RESTART

RIGHT HEEL,LEFT ¼ TURN, STOMPS (X2)

1-Pas peu dret davant marcant el taló.
2-Girem ¼ de volta a l’esquerra.
3-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.
4-Pas peu esquerre picant al costat del peu dret.

RIGHT GRAPEVINE, LEFT SCUFF
5-Pas peu dret a la dreta.
6-Pas peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
7-Pas peu dret a la dreta.
8-Pas peu esquerre lliscant al costat del peu dret.

RIGHT MILITARY TURN
9-Pas peu esquerre davant.
10-Girem ½ volta a dreta.
11-Pas peu esquerre davant.
12-Girem ½ volta a la dreta.

LEFT GRAPEVINE, RIGHT SCUFF
13-Pas peu esquerre a l’esquerra
14-Pas peu dret a l’esquerra creuant per darrere del peu esquerre
15-Pas peu esquerre a l’esquerra.
16-Pas peu dret lliscant al costat del peu esquerre.

LEFT MILITARY TURN
17-Pas peu dret davant
18-Girem ½ volta a l’esquerra.
19-Pas peu dret davant.
20-Girem ½ volta a l’esquerra.


TAG (4COUNTS)

RIGHT HEEL,LEFT ¼ TURN, STOMPS (X2)

1-Pas peu dret davant marcant el taló.
2-Girem ¼ de volta a l’esquerra.
3-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.
4-Pas peu esquerre picant al costat del peu dret.


SEQÜÈNCIES:
INTRO - 64 – 32 – BRIDGE – RESTART – 64 – TAG – 64 – 64 – 24
Al acabar la seqüència de 24 counts hi ha una parada. Després, la música comença a accelerar-se i fem un mix amb els passos del ball US Trip (x3) i, després de les tres parets senceres, s’acaba fent els 8 primers temps.


DESCRIPCIÓ PASSOS DEL US TRIP (FINAL DEL BALL)

RIGHT KICK BALL CROSS – RIGHT STEP – LEFT STOMP

1- Puntada amb el peu dret.
&- Abaixem el peu dret a lloc al mateix temps que aixequem el peu esquerre.
2- Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
3- Posem el peu dret a la dreta.
4- Pas amb el peu esquerre a la dreta, picant al costat del peu dret.

LEFT KICK BALL CROSS – LEFT STEP – RIGHT STOMP
5- Puntada amb el peu esquerre.
&- Abaixem el peu esquerre a lloc al mateix temps que aixequem el peu dret.
6- Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
7- Posem el peu esquerre a l’esquerra.
8- Pas amb el peu dret a l’esquerra, picant al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP BACK – LEFT STOMP – LEFT STEP BACK – RIGHT STOMP
9- Pas amb el peu dret endarrere en diagonal cap a la dreta.
10- Pas amb el peu esquerre picant al costat del peu dret.
11- Pas amb el peu esquerre endarrere en diagonal esquerre.
12- Pas amb el peu dret picant al costat del peu esquerre.

RIGHT ROCK CROSS – LEFT ROCK CROSS
13- Pas amb el peu dret a la dreta.
&- Tornem el pes a l’esquerra.
14- Pas amb el peu dret a l’esquerra, creuant per davant del peu esquerre.
15- Pas amb el peu esquerre a l’esquerra.
&- Tornem el pes al peu dret.
16- Pas amb el peu esquerre a la dreta, creuant per davant del peu dret.

RIGHT STEP CROSS – LEFT HEEL –RIGHT CROSS
17- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
18- Pas amb el peu esquerre a la dreta, creuant-lo per darrere del peu dret.
19- Pas amb el peu dret a la dreta al mateix temps que marquem el taló del peu esquerre en diagonal a l’esquerra.
&- Pas amb el peu esquerre a lloc.
20- Pas amb el peu dret creuant per davant del peu esquerre.

LEFT STEP CROSS – RIGHT HEEL –LEFT CROSS
21 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra.
22- Pas amb el peu dret a l’esquerra, creuant-lo per darrere del peu esquerre.
23- Pas amb el peu esquerre a l’esquerra al mateix temps que marquem el taló del peu dret en diagonal a la dreta.
&- Pas amb el peu dret a lloc.
24- Pas amb el peu esquerre creuant per davant del peu dret.

RIGHT STEP – ½ TURN LEFT – RIGHT STOMP – LEFT STOMP
25- Pas amb el peu dret endavant (pes sobre el peu esquerre).
26- Girem mitja volta a l’esquerra sobre el peu esquerre.
27- Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre.
28- Piquem amb el peu esquerre al costat del peu dret.

RIGHT HEEL – LEFT TOES – LEFT HEEL – RIGHT TOES
29- Marquem el taló del peu dret davant.
&- Ajuntem peu dret al costat del peu esquerre
30- Marquem la punta del peu esquerre al costat del peu dret
31- Marquem el taló del peu esquerre davant.
&- Ajuntem peu esquerre al costat del peu dret.
32- Marquem la punta del peu dret al costat del peu esquerre.


Vídeos


Old Alabama from Mycountrycat on Vimeo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...