Film Man # IV Worshop The Country Revival Farmers - Lloret de Mar

Français | English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Gabi Ibáñez i Paqui Monroy (GiP) (desembre 2016)
Font: Gabi Ibáñez i Paqui Monroy (GiP)

Música del ball:
Tracy Byrd - Texas TruckDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 KICK, STOMP UP, FLICK STOMP UP, SLOW CHA CHA, HOLD
1 Kick peu dret endavant
2 Stomp Up peu dret al costat peu esquerre
3 Flick peu dret a la dreta
4 Stomp Up peu dret al costat peu esquerre
5 Pas peu dret endavant
6 Pas peu esquerre endavant, al costat del peu dret
7 Pas peu dret endavant
8 Pausa

9-16 KICK, STOMP UP, FLICK STOMP UP, SLOW CHA CHA, HOLD
9 Kick peu esquerre endavant
10 Stomp Up peu esquerre al costat peu dret
11 Flick peu esquerre a l'esquerra
12 Stomp Up peu esquerre al costat peu dret
13 Pas peu esquerre endavant
14 Pas peu dret endavant, al costat del peu esquerre
15 Pas peu esquerre endavant
16 Pausa

17-24 HEEL, HOLD, HEEL, HOLD, ROCK STEP, STOMP UP, HOLD
17 Taló peu dret endavant a la diagonal dreta
18 Pausa
19 Taló peu dret endavant a la diagonal dreta
20 Pausa
21 Rock peu dret darrere
22 Recuperem el pes al peu esquerre
23 Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre
24 Pausa

25-32 KICK, HOLD, CROSS, HOLD, UNWIND ½ TURN, STOMP, HOLD
25-26 Kick peu dret endavant a la diagonal dreta, Pausa
27-28 Creuem marcant la punta del peu dret per davant del peu esquerre, Pausa
29-30 Girem ½ volta a l'esquerra en dos temps (6h)
31-32 Stomp peu esquerre al costat del peu dret, Pausa

*Aquí, a la 3a paret, hi ha RESTART, tornem a començar el ball

33-40 WEAVE, ROCK STEP, CROSS, HOLD
33 Pas peu dret a la dreta
34 Creuem peu esquerre per darrere peu dret
35 Pas peu dret a la dreta
36 Creuem peu esquerre per davant peu dret
37 Rock peu dret a la dreta
38 Recuperem el pes al peu esquerre
39 Creuem peu dret per davant peu esquerre
40 Pausa

41-48 WEAVE, ROCK STEP, CROSS, HOLD
41 Pas peu esquerre a l'esquerra
42 Creuem peu dret per darrere peu esquerre
43 Pas peu esquerre a l'esquerra
44 Creuem peu dret per davant peu esquerre
45 Rock peu esquerre a l'esquerra
46 Recuperem el pes al peu dret
47 Creuem peu esquerre per davant peu dret
48 Pausa

49-56 HEEL, HOOK, HEEL, HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD
49 Marquem taló peu dret davant a la diagonal dreta
50 Hook peu dret per davant peu esquerre
51 Marquem taló peu dret davant a la diagonal dreta
52 Pausa
53 Pas peu dret enrere
54 Pas peu esquerre enrere, al costat del peu dret
55 Pas peu dret endavant
56 Pausa

57-64 HEEL, HOOK, HEEL, HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD
57 Marquem taló peu esquerre davant a la diagonal esquerra
58 Hook peu esquerre per davant peu dret
59 Marquem taló peu esquerre davant a la diagonal esquerra
60 Pausa
61 Pas peu esquerre enrere
62 Pas peu dret enrere, al costat del peu esquerre
63 Pas peu esquerre endavant
64 Pausa

TORNEM A COMENÇAR

A la 3a paret hi ha un RESTART al count 32.

Al final de la 7ª paret, abans de començar la 8a, la música canvia de ritme i és més lenta, hem d’afegir un BRIDGE de 20 Counts:

1-20 STEP, SLIDE IN DIAGONAL X 4, HOLDS
1-4 Pas llarg peu dret endavant a la diagonal dreta, arrosseguem peu esquerre fins al costat del peu dret (4c)
5-8 Pas llarg peu esquerre endavant a la diagonal esquerra, arrosseguem peu dret fins al costat del peu esquerre (4c)
9-12 Pas llarg peu dret enrere a la diagonal dreta, arrosseguem peu esquerre fins al costat del peu dret (4c)
13-16 Pas llarg peu esquerre enrere a la diagonal esquerra, arrosseguem peu dret fins al costat del peu esquerre (4c)
17-20 Pausa de 4 temps


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...