Saturday offTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Rosamari Costa (Country Moià) (agost 2016)
Font: Rosamari Costa

L'agraïment a Marta Castellet i Marta Carbó

Música del ball:
Dean Brody – The Kitchen Song (CD: Trail in Life 2010)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball comença, amb la veu, després de 32 temps

SWIVET, FULL TURN LEFT, ROCK STEP, STEP RIGHT 1⁄4TURN RIGHT, SCUFF
1-2 Amb el pes al taló dret i la punta del peu esquerre, girar ambdós peus a la dreta i tornar a lloc
3-4 Girant a l'esquerra, una volta sencera en dos temps (dr.- esq)
5-6 Pas endavant amb el peu dret, retornar el pes sobre el peu esquerre
7-8 Pas peu dret girant 1/4 de volta a la dreta, scuff endavant amb el peu esquerre

LEFT JAZZBOX, TOE STRUT 1/2 TURN RIGHT, TOE STRUT 1⁄4 TURN RIGHT
9-10 Creuar el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere.
11-12 Pas peu esquerre a l'esquerra, stomp amb el peu dret al costat de l'esquerre
13-14 Punta peu dret enrere, girar 1⁄2 volta a la dreta.
15-16 Punta peu esquerre endavant, girar 1⁄4 de volta a la dreta.

RIGHT KICK X 2, RIGHT BACK ROCK STEP, ROCK STEP FWD, 1⁄2 TURN RIGHT, STOMP
17-18 Dues puntades de peu dret endavant
19-20 Pas enrere amb el peu dret, girant el cos cap a la dreta, retornar el pes sobre el peu esquerre
21-22 Pas peu dret endavant, retornar el pes al peu esquerre
23-24 Girar 1⁄2 volta a la dreta, stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret

• Ballar fins aquí (sense girar en el temps 23) en les parets 3 i 7

RIGHT KICK X 2, RIGHT ROCK STEP BACK, ROCK STEP FWD, 1⁄2 TURN RIGHT, STOMP
25-26 Dues puntades de peu dret endavant
27-28 Pas enrere amb el peu dret girant el cos cap a la dreta, retornar el pes sobre el peu esquerre
29-30 Pas amb el peu dret endavant, retornar el pes al peu esquerre
31-32 Girar 1⁄2 volta a la dreta i pas peu dret endavant, stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret

RIGHT HEEL, HOLD, RIGHT TOE, HOLD, SCUFF R, STEP R, SCUFF L, STEP L
33-34 Marquem el taló del peu dret en diagonal i endavant a la dreta, hold
35-36 Marquem la punta del peu dret creuant per davant del peu esquerre, hold
37-38 Scuff i pas endavant amb el peu dret dibuixant un semi-cercle
39-40 Scuff i pas endavant amb el peu esquerre dibuixant un semi-cercle

RIGHT RUMBA BOX
41-42 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
43-44 Pas peu dret endavant, touch amb el peu l'esquerre al costat del dret
45-46 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre
47-48 Pas peu esquerre enrere, touch amb el peu dret al costat de l'esquerre

RIGHT LONG STEP BACK, LEFT SLIDE, LEFT LONG STEP BACK, RIGHT SLIDE, 1⁄2 TURN RIGHT & RIGHT HEEL TOUCH, LEFT HEEL TOUCH
49-50 Peu dret pas llarg enrere i en diagonal a la dreta (girant una mica el cos a la dreta), arrosseguem el peu esquerre fins ajuntar-lo al costat del dret
51-52 Peu esquerre pas llarg enrere i en diagonal a l'esquerra (girant una mica el cos a l'esquerra), arrosseguem el peu dret fins ajuntar-lo al costat de l'esquerre
53-54 Girant 1⁄2 volta a la dreta, marquem el taló dret endavant i l'ajuntem al costat del peu esquerre
55-56 Marquem el taló esquerre endavant i l'ajuntem al costat del peu dret

VAUDEVILLE RIGHT, VAUDEVILLE LEFT
57-58 Creuar el peu dret per davant del peu esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
59-60 Taló dret en diagonal i endavant, tornar el peu dret a lloc
61-62 Creuar el peu esquerre per davant del peu dret, pas peu dret a la dreta
63-64 Taló esquerre en diagonal i endavant, tornar el peu esquerre a lloc


TAG

Al final de les parets 2,5,8, cal afegir 16 temps:

GRAPEVINE 1⁄4 TURN RIGHT, SCUFF, TURN 1⁄4 RIGHT, SCUFF RIGHT, TURN 1⁄2 RIGHT, SCUFF LEFT
1-2 Pas amb la dreta a la dreta, creuem l'esquerra per darrere de la dreta
3-4 Pas amb la dreta a la dreta girant 1⁄4 a la dreta, scuff amb l'esquerra al costat
5-6 Pas endavant amb l'esquerra girant 1⁄4 a la dreta, scuff amb la dreta al costat
7-8 Girar mitja volta a la dreta, scuff amb l'esquerra al costa del peu dret

GRAPEVINE 1⁄4 LEFT, SCUFF RIGHT, TURN 1⁄4 LEFT, SCUFF LEFT ,TURN 1⁄2 LEFT, STOMP UP RIGHT
9-10 Pas amb l'esquerra a l'esquerra, creuem la dreta per darrere de l'esquerra
11-12 Pas amb l'esquerra a l'esquerra girant 1⁄4 a l'esquerra, scuff amb la dreta al costat
13-14 Pas endavant amb la dreta girant 1⁄4 a l'esquerra, scuff amb l'esquerra al costat
15-16 Girem mitja volta a l'esquerra, stomp up amb la dreta al costat del peu esquerre


RESTART

A les parets 3 i 6 ballar fins al temps 24 però sense girar la 1⁄2 en el temps 23, ho canviarem

per: 23-24 Ajuntem el peu dret al costat de l'esquerre, stomp amb l'esquerre

* Tots els ponts i restarts els començarem i acabarem a la paret de les 12:00


SEQÜÈNCIES:
1 Paret 64 temps
2 Paret 64 temps
- Tag 16 temps
3 Paret 24 temps & restart
4 Paret 64 temps
5 Paret 64 temps
- Tag 16 temps
6 Paret 24 temps & restart
7 Paret 64 temps (instrumental)
8 Paret 64 temps
- Tag 16 temps
9 Paret Final 52 temps


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...