Four hearts # Workshop del W.E Western Attitude - 2016Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: The Dreamers
Font: Marie José Lluis & Texsval, GiP i Jaume Sáez

Música del ball:
Jake Kellen - Hearts Were Born To Fall (feat. Hayden Huse)


Workshop del W.E Western Attitude - Camping Le Florida. Elne France Octubre 2016.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota important

Intro: 32 counts (en els counts: 29: Stomp 30: Stomp 31: Hold 32: Hold)

1-8: TOUCH X 2, HEEL, HOOK, STEP FORWARD, STOMP UP, STEP BACK, STOMP UP
1-2 Marquem la punta del peu dret creuant per darrere del peu esquerre x 2 (dues vegades)
3-4 Marquem el taló del peu dret davant en diagonal dreta, Hook peu dret darrere de la cama esquerra
5-6 Pas peu dret endavant en diagonal dreta, Stomp Up peu esquerre costat del peu dret
7-8 Pas peu esquerre enrere en diagonal esquerra, Stomp Up peu dret costat del peu esquerre

9-16: 1⁄2 TURN ROCK, 1/2 TURN ROCK, COASTER STEP, STOMP UP
1-2 Girem 1⁄2 volta a la dreta deixant el peu dret davant, tornem el pes al peu esquerre
3-4 Girem 1⁄2 volta a la dreta deixant el peu dret davant, tornem el pes al peu esquerre
5-6 Pas peu dret enrere, Pas peu esquerre costat del peu dret
7-8 Pas peu dret endavant, Stomp Up peu esquerre costat del peu dret

17-24: TOE, HEEL, TOE, STOMP UP, TOE HEEL TOE, STOMP
1-2 Obrim punta esquerra a l’esquerra, obrim taló esquerre a l’esquerra
3-4 Obrim punta esquerra a l’esquerra, Stomp Up peu dret costat peu esquerre
5-6 Obrim punta dreta a la dreta, obrim taló dret a la dreta,
7-8 Obrim punta dreta a la dreta, Stomp peu esquerre costat peu dret

25-32: ROCK STEP FORWARD, STEP BACK, HOLD, ROCK STEP BACK, STEP FORWARD, STOMP UP
1-2 Rock peu dret endavant, tornem el pes al peu esquerre
3-4 Pas peu dret enrere, Hold
5-6 Rock peu esquerre enrere, tornem el pes al peu dret
7-8 Pas peu esquerre endavant, Stomp Up peu dret costat peu esquerre

(Aquí, a la 3a paret hem de fer un Restart)

33-40: MONTEREY 1⁄2 TURN, STEP LOCK STEP FORWARD, HOOK
1-2 Marquem punta dreta a la dreta, Pivotem 1/2 volta a la dreta sobre el peu esquerre
3-4 Marquem punta esquerra a l’esquerra, tornem peu esquerre costat peu dret
5-6 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre endavant creuant per darrere del peu dret
7-8 Pas peu dret endavant, Hook peu esquerre darrere cama dreta

41-48: STEP LOCK STEP, HOLD, ROCK STEP KICK, STOMP UP, HOLD
1-2 Pas peu esquerre enrere, Pas peu dret enrere creuant per davant del peu esquerre
3-4 Pas peu esquerre enrere, Hold
5-6 Rock peu dret enrere i Kick peu esquerre (saltant lleugerament), tornem el pes al peu esquerre
7-8 Stomp Up peu dret costat peu esquerre, Hold

49-56: WEAVE, 1⁄4 TURN ROCK STEP, 1⁄2 TURN TOE STRUT
1-2 Pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del peu dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per davant peu dret
5-6 Girem 1⁄4 de volta a la dreta deixant peu dret davant, tornem el pes peu esquerre
7-8 Marquem punta dreta enrere girem 1⁄2 volta cap a la dreta abaixant el taló dret

57-64: 1⁄4 TURN TOE STRUT, 1/2 TURN, STOMP UP X2, 1/2 TURN
1-2 Marquem la punta del peu esquerre davant, Girem 1⁄4 de volta a la dreta abaixant el taló esquerre
3-4 Pas peu dret davant, girem 1⁄2 volta a l'esquerra (el pes està a l'esquerra)
5-6 Stomp Up peu dret costat del peu esquerre x 2 (dues vegades)
7-8 Pas peu dret davant, girem 1⁄2 volta a l'esquerra (el pes està a l'esquerra)

RESTART
A la 3a paret, ballarem els primers 32 temps i tornarem a començar.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...