Drinking

Français

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: TEXASVAL Valérie DEL CAMPO (França - Març 2016)
Font: TEXASVAL

Música del ball:
ERICA SUNSHINE LEE - Drinking And Driving Me Crazy



DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 VINE RIGHT,STOMP UP,VINE LEFT,STOMP UP
1-4 Pas peu dret a la dreta, Creuar peu esquerre per darrere del dret, Pas peu dret a la dreta, stomp up peu esquerre (sense el pes)
5-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp up peu dret (sense el pes)

1-8 TOE, STRUT, TOE, STRUT, MAMBO, HOLD
1-2 Tocar amb la punta del peu dret endavant, Abaixar el taló dret
3-4 Tocar amb la punta del peu esquerre endavant, Abaixar el taló esquerre
5-8 Pas endavant peu dret, Tornar el pes al peu esquerre, Pas enrere peu dret, hold

- RESTART paret 3 -

1-8 STEP, LOCK, STEP, HOLD, ROCK ¼ TURN, STEP, SCUFF
1-4 Pas enrere peu esquerre, Creuar peu dret per davant del peu esquerre, Pas enrere peu esquerre, hold
5-6 Pas peu dret a la dreta, Torna el pes al peu esquerre girant ¼ de volta cap a l’esquerra,
7-8 Pas peu dret endavant, scuff peu esquerre al costat del peu dret

1-8 STEP, 1/2 TURN, STEP, STOMP UP, SIDE, STOMP UP, SIDE, STOMP UP
1-4 Pas peu esquerre endavant, ½ volta a la dreta, Pas peu esquerre en davant, Stomp up peu dret (sense el pes)
5-6 Pas peu dret a la dreta, Stomp up peu esquerre al costat del peu dret (sense el pes)
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp up peu dret al costat de l’esquerre (sense el pes)

1-8 VINE RIGHT ¼ TURN, HOLD, STEP ½ TURN R,1/2 TURN R,HOLD
1-4 Pas peu dret a la dreta, Creuar peu esquerre per darrere del dret, Pas peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta, hold
5-6 Pas peu esquerre endavant, ½ volta cap a la dreta (pes a la cama dreta)
7-8 Girar ½ volta cap a la dreta i pas peu esquerre enrere (pes a la cama esquerre), hold

1-8 STEP, LOCK, STEP, STOMP UP, STEP, LOCK, STEP, STOMP UP
1-4 Pas enrere peu dret, Creuar peu esquerre per davant del peu dret, pas enrere peu dret, Stomp up peu esquerre al costat del peu dret (sense el pes)
5-8 Pas enrere peu esquerre, Creuar peu dret un per davant del peu esquerre, Pas enrere peu esquerre, Stomp up peu dret al costat del peu esquerre (sense el pes)

- RESTART paret 6 -

1-8 SCISSOR STEP, HOLD, SCISSOR STEP, HOLD
1-4 Pas lateral peu dret cap a la dreta, Ajuntar peu esquerre al costat del peu dret, Creuar peu dret per davant del peu esquerre, hold
5-8 Pas lateral peu esquerre cap a l’esquerra, Ajuntar peu dret al costat del peu esquerre, Creuar peu esquerre per davant del peu dret, hold

1-8 KICK, HOOK, KICK, TOE, HEEL FAN X 2
1-4 Puntada peu dret endavant, Hook peu dret per davant de l’esquerre, Puntada de peu dret endavant, Tocar amb punta dreta endavant (sense pes)
5- 8 Amb el pes en la punta dreta:girem el taló dret a la dreta i el tornem a lloc dues vegades.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...