Love me # IV Concurs del Casino de Granollers 2016Temps: A 64 - B 32 - TAG 16 - Parets: 1 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: WHY NOT? Mari Adame, Neus Gómez, Lu Villegas, M José García, Javier Cervera
Font: Lu Villegas

Música del ball:
Derek Ryan - Some day you'll love me (Premi a la millor música al Concurs)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART A (64 counts)

1a. SECCIÓ: ROCK R FWD, RECOVER, PIVOTE 1⁄2 TURN R, HOLD, ROCK L FWD, RECOVER, PIVOTE 1⁄2 TURN L, HOLD

1-2 Rock davant peu dret, tornem el pes
3-4 Pivotant sobre peu esquerre fem 1⁄2 volta a la dreta (18:00), pausa
5-6 Rock davant peu esquerre, tornem el pes
7-8 Pivotant sobre peu dret fem 1⁄2 volta a l’esquerra (12:00), pausa

2a. SECCIÓ: STEP R, CROSS L, STEP R WITH 1⁄2 TURN R, HOLD, STOMP L, HOLD, CROSS R, OPEN L
1-2 Peu dret cap a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta amb 1⁄2 volta a la dreta (18:00), pausa
5-6 Stomp peu esquerre, pausa
7-8 Creuem peu dret per davant l’esquerre, obrim peu esquerre a l’esquerra

3a. SECCIÓ: HEEL R, STEP R, VAUDEVILLE R, KICK R FWD, CROSS R
1-2 Marquem taló dreta en diagonal dreta, tornem al lloc
3-4 Creuem peu esquerre per davant del dreta, obrim peu dret
5-6 Marquem taló esquerre en diagonal esquerra, tornem al lloc
7-8 Puntada al davant peu dret, abaixem el peu dret al davant creuant per davant l’esquerre

4a. SECCIÓ: SWIVELS WITH 1⁄2 TURN L, HOLD, SLOW COASTER STEP L, HOLD
1-2 Sobre les puntes dels peus fem talons dreta, al lloc
3-4 Sobre les puntes dels peu fem talons dreta amb 1⁄2 volta a l’E (12:00), pausa
5-6 Peu esquerre enrere, peu dret enrere
7-8 Peu esquerre davant, pausa

5a. SECCIÓ: STEP R FWD, HOLD, STEP L FWD, 1⁄2 TURN R, STEP L FWD, HOLD, SIDE ROCK R, RECOVER
1-2 Peu dret davant, pausa
3-4 Peu esquerre davant, 1⁄2 volta a la dreta sobre les puntes dels peus (18:00)
5-6 Peu esquerre davant, pausa
7-8 Rock a la dreta peu dret, tornem el pes

6a. SECCIÓ: CROSS R, HOLD, ROCK L, RECOVER, PIVOTE 1⁄2 TURN L, HOLD, STEPS FWD (R-L)
1-2 Creuem peu dret per davant l’esquerre, pausa
3-4 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornem el pes
5-6 Pivotant sobre peu dret fem 1⁄2 volta a l’esquerra (12:00), pausa
7-8 Peu dret davant, peu esquerre davant al costat del dret

7a. SECCIÓ: STEP R FWD, HOOK L, STEP L BACK, LOOK R BACK, STEP L BACK, HOLD, LONG STEP R BACK, STEP L, HOLD
1-2 Peu dret davant, hook peu esquerre per darrere del dret
3-4 Peu esquerre enrere, peu dret enrere per davant de l’esquerre
5-6 Peu esquerre enrere, pausa
7-8 Pas llarg enrere peu dret

8a. SECCIÓ: STEP L BACK, HOLD, STOMP R, HOLD, STOMP L, HOLD, TWIST R
1-2 Igualem amb peu esquerre, pausa
3-4 Stomp peu dret, pausa
5-6 Stomp peu esquerre, pausa
7-8 Sobre la punta peu dret obrim taló dreta, tanquem taló dret


PART B ( 32 counts)

1a. SECCIÓ: JUMPING JACKS L, JUMPING JACKS R, KICK L, STOMP L, FLICK R, STOMP L

1-2 Amb un saltet: marquem taló esquerre a l’ esquerra a la vegada que obrim el peu dret (pes peu dret), amb un saltet: creuem peu dret per davant de l’esquerre a la vegada que tanquem el peu esquerre (peu peu esquerre)
3-4 Amb un saltet: marquem taló dreta a la dreta a la vegada que obrim el peu esquerre (pes peu esquerre), amb un saltet: creuem peu esquerre per davant del dret a la vegada que tanquem el peu dret (pes peu dret)
5-6 Puntada peu esquerre davant, stomp peu esquerre
7-8 Puntada peu esquerre enrere, stomp peu esquerre

2a. SECCIÓ: GRAPEVINE R, CROSS, ROCK R, RECOVER, PIVOTE WITH 1⁄2 TURN R, STEP L
1-2 Obrim peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del dret
3-4 Obrim peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per davant del dret
5-6 Rock peu dret a la dreta, canvi de pes
7-8 Pivotant sobre peu esquerre fem 1⁄2 a la dreta (18:00), ajuntem peu esquerre al costat del dret

3a. SECCIÓ: KICK R,STOMP R, FLICK R, STOMP R, KICK L, STOMP L, FLICK L, STOMP L
1-2 Puntada peu dret davant, stomp peu dret
3-4 Puntada peu dret enrere, stomp peu dret
5-6 Puntada peu esquerre davant, stomp peu esquerre
7-8 Puntada peu esquerre enrere, stomp peu esquerre

4a. SECCIÓ: GRAPEVINE R, CROSS, ROCK R, RECOVER, PIVOTE WITH 1⁄2 TURN R, STEP L
1-2 Obrim peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del dret
3-4 Obrim peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per davant del dret
5-6 Rock peu dret a la dreta, canvi de pes
7-8 Pivotant sobre peu esquerre fem 1⁄2 a la dreta (12:00), ajuntem peu esquerre al costat del dret


TAG (16 counts)

1a SECCIÓ: STEP L FWD, PIVOTE 1⁄2 TURN R, STEP L FWD WITH 1⁄2 TURN R, HOLD, HEEL R, LOWER R, HEEL L, LOWER L

1-2 Pas peu esquerre davant, 1⁄2 volta a la dreta sobre les puntes dels peus
3-4 Pas peu esquerre davant amb 1⁄2 volta a la dreta, pausa
5-6 Marquen taló dreta, tornem al lloc
7-8 Marquen taló esquerra, tornem al lloc

2a SECCIÓ: STEP R FWD, PIVOTE 1⁄2 TURN L, STEP R FWD, PIVOTE 1⁄2 TURN L, HEEL R, LOWER R, HEEL L, LOWER L
1-2 Pas peu dret davant, 1⁄2 volta a l’esquerra sobre les puntes dels peus
3-4 Pas peu dret davant, 1⁄2 volta a l’esquerra sobre les puntes dels peus
5-6 Marquen taló dreta, tornem al lloc
7-8 Marquen taló esquerre, tornem al lloc

FINAL:
Al final del ball canviem els moviments 1-2 de la secció 4a part A on hi ha swivel peu dret, tornem al lloc, per pas davant peu dret i girem 1⁄2 volta a l’esquerra


SEQÜÈNCIA:
A 64
B 32
1⁄2 B 16 només 2 primeres seccions
TAG curt 8 només 1a secció
1⁄2 B 16 les 2 darreres seccions
B 32
TAG 16
A 32 RESTART
A 64
B 32
1⁄2 B 16 només 2 primeres seccions
TAG curt 8 només 1a secció
1⁄2 B 16 les 2 darreres seccions
B 32
TAG 16
A 8 RESTART
A 32 RESTART
A 64
B 32
1⁄2 B 16 només 2 primeres seccions
TAG curt 8 només 1a secció
1⁄2 B 16 les 2 darreres seccions
B 32
TAG 16
A 32 (FINAL)


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...