Cheyenne Frontier Days

English

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Mercè Orriols (Setembre 2016)

Font: Nashmerville (Josep Lluís Fernàndez & Mercè Orriols)

Música del ball:
Travis Nelson - Cheyenne (210 bpm) CD: Travis Nelson (2014)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 - Començar amb la veu

KICK, HOOK, KICK, TOGETHER, RIGHT TOE FAN X2 R STEP, LOCK, STEP, ROCK R BACK, STOMP L X2
1& Puntada de peu dret endavant, hook peu dret per davant la cama esquerra
2& Puntada de peu dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre
3& Obrir punta dreta a la dreta, tancar
4& Obrir punta dreta a la dreta, tancar
5&6 Pas peu dret endavant, creuar peu esquerre per darrere del dret (lock), pas peu dret endavant
7&8& Rock peu esquerre enrere, tornar el pes al peu dret, stomp peu esquerre 2 cops
• Restart aquí, a la 6a paret

CHASSÉ LEFT, HOOK, SIDE, HOOK, SIDE, HOOK SIDE, TOGETHER, ¼ TURN RIGHT, STEP, ¼ TURN RIGHT, CROSS
9&10& Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere
11&12& Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrere del dret, pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere
• Restart aquí a la 3a paret
13&14 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat, ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant (3.00)
15&16 Pas peu esquerre endavant, girar ¼ de volta a la dreta, creuar peu esquerre per sobre del dret (6.00)

RIGHT WEAVE, RIGHT SCISSOR STEP, LEFT WEAVE, LEFT SCISSOR STEP
17&18 & Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
19&20 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, creuar peu dret per davant de l’esquerre
21&22& Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
23&24 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del dret

TOE STRUTS (R&L), FULL TURN LEFT, CHASSÉ RIGHT, CROSS ROCK, STOMP L&R
25&26& Punta dreta enrere, aabaixar el peu, punta esquerra enrere, aabaixar el peu
27-28 Volta sencera a l’esquerra (d, e) (6.00)
29&30 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
&31&32 Creuar peu esquerre per davant del dret, tornar el pes al dret, stomp peu esquerre, stomp peu dret

TORNAR A COMENÇAR

Restarts:
- 3a paret: Ballar 12 temps i tornar a començar (12.00)
- 6a paret: Ballar 8 temps i tornar a començar (12.00)


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...