Stand by # Summer Barcelona Cowboy Boots - Sant Pol - 2016Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Neus Lloveras
Font: Neus Lloveras

Música del ball:
Kevin Fowler - Love songDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT GRAPEVINE-LEFT STOMP
1- Pas a la dreta peu dret.
2- Pas a la dreta peu esquerre creuant per darrere del peu dret.
3- Pas a la dreta peu dret.
4- Pas peu esquerre a la dreta picant al costat del peu dret.

LEFT GRAPEVINE-RIGHT SCUFF
5- Pas a l’esquerra peu esquerre.
6- Pas a l’esquerra peu dret creuant per darrere del peu esquerre
7- Pas a l’esquerra peu esquerre.
8- Pas peu dret a la esquerra fregant el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP-LEFT SCUFF ½ TURN-LEFT STEP-RIGHT SCUFF
9- Pas peu dret endavant.
10- Pas peu esquerre fregant el taló al costat del peu dret girant ½ volta a l’esquerra.
11- Pas peu esquerre endavant.
12- Pas peu dret fregant el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT STEP-LEFT SCUFF ½ TURN-LEFT STEP- RIGHT STOMP UP
13-Pas peu dret endavant.
14-Pas peu esquerre fregant el taló al costat del peu dret girant ½ volta a l’esquerra.
15-Pas peu esquerre endavant.
16-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.

RIGHT ROCK STEP RIGHT-RIGHT CROSS-LEFT ROCK
17-Pas peu dret a la dreta.
18-Pas peu esquerre a l’esquerra.
19-Pas pas peu dret a l’esquerra creuant per davant del peu esquerre.
20-Pas peu esquerre a l’esquerra.

RIGHT STEP RIGHT-LEFT CROSS- RIGHT STEP FORWARD-HOLD
21-Pas peu dret a la dreta.
22-Pas peu esquerre a la dreta creuant per devant del peu dret.
23-Pas peu dret davant.
24-Pausa.

LEFT ROCK STEP FORWARD ½ TURN-LEFT ROCK STEP FORWARD ½ TURN
25-Pas peu esquerre davant.
26-Pes al peu dret.
27-Pas peu esquerre girant ½ volta a l’esquerra, el peu esquerre queda davant.
28-Pes al peu dret.

LEFT ROCK STEP FORWARD ½ TURN-LEFT STEP FORWARD-HOLD-STOMPS
29-Pas peu esquerre girant ½ volta a l’esquerra, el peu esquerre queda davant
30-Pausa.
31-Peu dret pica al costat del peu esquerre.
32-Peu esquerre pica al costat del peu dret.

RIGHT LOCK-LEFT HOOCK ½ TURN LEFT
33-Pas peu dret endavant en diagonal dreta.
34-Pas peu esquerre endavant per darrere del peu dret.
35-Pas peu dret endavant.
36-Pas peu esquerre a la canya de la cama dreta girant ½ volta a l’esquerra.

LEFT LOCK- RIGHT SCUFF
37-Pas peu esquerre endavant en diagonal esquerra.
38-Pas peu dret endavant per darrere del peu esquerre.
39-Pas peu esquerre endavant.
40-Pas peu dret fregant el taló al costat del peu esquerre.

CROSS-TOE TOUCH BACK- STEP SIDE
41-Pas peu dret creuant per davant del peu esquerre, saltant.
42-Pas peu esquerre marcant la punta per darrere del peu dret.
43-Pas peu esquerre al lloc, saltant, estirant la cama dreta endavant.
44-Pas peu dret al lloc saltant, i estirant la cama esquerra endavant.

CROSS-TOE TOUCH BACK-ROCK STEP BACK
45-Pas peu esquerre creuant per davant del peu dret.saltant.
46-Pas peu dret marcant la punta per darrere del peu esquerre.
47-Pas peu dret al lloc, saltant i estirant la cama esquerra endavant.
48-Pas peu esquerre endavant.

MILITARY TURN 1/8-HOLD
49-Pas peu dret endavant.
50-1/2 volta a l’esquerra.
51-Pas peu dret endavant girant ½ volta a l’esquerra (recuperant la paret principal).
52-Pausa.

SLOW COASTER STEP-STOMP
53-Pas peu esquerre endarrere.
54-Pas peu dret al costat del peu esquerre.
55-Pas peu esquerre endavant.
56-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre

SWIVELS-STOMP
57-Pas peu dret obrint punta a la dreta.
58-Pas peu dret obrint taló, a la dreta.
59-Pas peu dret obrint punta a la dreta.
60-Pas peu esquerre picant al costat del peu dret.

SWIVELS-STOMP
61-Pas peu esquerre obrint punta a l’esquerra
62-Pas peu esquerre obrint taló a l’esquerra
63-Pas peu esquerre obrint taló a l’esquerra.
64-Pas peu dret picant al costat del peu dret.


TAG:

4 TEMPS. KICK-STOMP-KICK-STOMP (FUET)
Al final de la primera i quarta paret,
1-Pas peu dret fent una puntada endavant.
2-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.
3-Pas peu dret cop de peu enrere.
4-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.

RESTARTS
A la tercera paret al temps 16 (INSTRUMENTAL)
A la sisena paret al temps 32 (INSTRUMENTAL)

FINAL DEL BALL
A la paret vuit al temps 56.RIGHT STOMPS (X2)
1-Pas peu dret picant al costat del peu esquerre.
2_Pas peu dret picant una mica avançat al peu esquerre.

ESTRUCTURA DEL BALL
PARET TEMPS ACCIÓ
1 64 TAG
2 64 NORMAL
3 16 RESTART (INSTRUMENTAL)
4 64 TAG
5 64 NORMAL
6 32 RESTART (INSTRUMENTAL)
7 64 NORMAL
8 56 FINAL 2 STOMPS


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...