Julian # 2ª posició al III Concurs de linedance del Renegade Music&Dance - 2016Temps: A = 32 counts + B = 16 - Parets: 1 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Meeting point
Font: Edu Roldos

Música del ball:
Julian Austin - LegsDESCRIPCIÓ DELS PASSOS


PART A: 32 c

1ª SECCIO: JUMP, PIVOTE ½ TURN R, STEP R FWD, ROCK L FWD, STEP L BACK ½ TURN, STEP R BACK ½ TURN, COASTER STEP L

1-2 Salt al davant amb dos peus, pivotant sobre el peu esquerre fem rock peu dreta amb ½ volta a la dreta (06:00)
3-4 Tornem a pivotar sobre peu esquerre i fem pas davant peu dreta amb ½ volta a la dreta (12:00), rock peu esquerre davant
5-6 Pas darrere peu esquerre amb ½ volta a l'esquerra (06:00) pas darrere peu esquerre amb ½ volta a l'esquerra (12:00)
7-8 Pas darrere peu esquerre & igualem amb peu dret, pas davant peu esquerre

2ª SECCIO: TRIPLE STEP R (R-L-R), STEP LOCK STEP (L-R-L), ½ TURN L & PIVOTE L, STEP LOCK STEP BACK (L-R-L)
1-2 Pas dreta peu dreta & creuem peu esquerre per darrere, pas dreta peu dret
3-4 Pas davant en diagonal esquerra peu esquerre & pas peu dreta per darrere, pas davant peu esquerre en diagonal
5-6 Pas davant peu dreta & ½ volta a l'esquerra (06:00) sobre les puntes, pas davant peu dreta amb ½ volta a l'esquerra (12:00)
7-8 Pas enrere peu esquerre en diagonal dreta & pas peu dreta per davant, pas enrere peu esquerre

3ª SECCIO: OPEN R & POINT L, STEP L WITH ½ TURN L, STEP R WITH ½ TURN L, STOMP L, MAMBO R, KICK BALL CROSS L
1-2 Obrim peu dreta a la dreta & posem punta peu esquerre a l’esquerra, abaixem peu esquerre fent ½ volta a l'esquerra (06:00)
3-4 Peu dreta amb ½ volta a l'esquerra (12:00), stomp peu esquerre
5-6 Mambo peu dreta a la dreta (rock peu dreta a la dreta & tornem pes, ajuntem peu dreta al costat de l’e)
7-8 Puntada peu esquerre al davant & abaixem peu esquerre, creuem peu dreta per davant

4ª SECCIO: MAMBO CROSS L, STEP R FWD, STEP L FWD WITH ½ TURN R, STEP R FWD WITH ½ TURN R, STOMP L, STOMP R, HOLD
1-2 Mambo cross peu esquerre (rock peu esquerre a l'esquerra & tornem el pes, creuem peu esquerre per davant del dret
3-4 Pas davant peu dret, pas davant peu esquerre amb ½ volta a la dreta (06:00)
5-6 Pas darrere peu dreta amb ½ volta a la dreta (12:00), stomp peu esquerre
7-8 Stomp peu dret, pausa


PART B: 16 c

1ª SECCIO: STEP R, CROSS L, HEEL L, CROSS R, STEP L WITH ¼ TURN R, STEP R WITH 1/2 TURN R, STOMP L WITH ¼ TURN R, STOMP R

1-2 Obrim peu dreta a la dret, creuem peu esquerre per darrere
3-4 Taló peu esquerre davant & tornem al lloc, creuem peu dreta per davant l’esquerre
5-6 Pas davant peu esquerre amb ¼ volta a la dreta (03:00), peu dreta a la dreta amb ½ volta a la dreta (09:00)
7-8 Stomp peu esquerre amb ¼ volta a la dreta (12:00), stomp peu dret

2ª SECCIO: TRIPLE STEP (L-R-L) WITH ¼ TURN L, STEP R WITH ½ TURN L , STEP R FWD WITH ¼ TURN L, STEP L FWD WITH ½ TURN R, STEP R BACK WITH ½ TURN R, STOMP L
1-2 Amb ¼ volta a l'esquerra (09:00) pas davant peu esquerre & peu dreta al costat, pas davant peu esquerre
3-4 Pas davant peu dret, ½ volta a l'esquerra sobre les puntes dels peus (03:00)
5-6 Pas davant peu dreta amb ¼ volta a l'esquerra (12:00), pas davant peu esquerre amb ½ volta a la dreta (06:00)
7-8 Pas darrere peu dreta amb ½ volta a la dreta (12:00), stomp peu esquerre

Tornar a començar

TAG 16 c
1ª SECCIO: STOMP R, HOLD X 3, STEP TURN L

1-2 Stomp peu dret, pausa
3-4 Pausa x 2
5-6 Pas davant peu dret, ½ volta a l'esquerra sobre les puntes dels peus (06:00)
7-8 Pas davant peu dret, ½ volta a l'esquerra sobre les puntes dels peus (12:00)

2ª SECCIO: GRAPVINE R, ROLLING GRAPEVINE L
1-2 Obrim peu dreta a la dreta, creuem peu esquerre per darrere
3-4 Obrim peu dreta a la dreta, punta peu esquerre a l’esquerra
5-6 Abaixem la punta esquerra amb ¼ volta a l'esquerra (09:00), pas davant peu dreta amb ¼ volta a l'esquerra (06:00)
7-8 Peu esquerra darrere amb ½ volta a l'esquerra (12:00), stomp peu dret


FINAL 12 c
1ª SECCIO: HOLD X 4, ROCK L, PIVOTE WITH ½ TURN LSTEP TURN L, ROCK L, PIVOTE WITH ½ TURN L

1-2 Pausa x 2
3-4 Pausa x 2
5-6 Obrim peu esquerre a l’e, pivotant sobre el peu dreta cap enrere fem ½ volta a l'esquerra (06:00)
7-8 Obrim peu esquerre a l’e, pivotant sobre el peu dreta cap enrere fem ½ volta a l'esquerra (12:00)

2ª SECCIO: STOMP L, HOLD, STOMP R, HOLD
1-2 Stomp peu esquerre, pausa
3-4 Stomp peu dret, pausa


SEQÜÈNCIA DEL BALL:
A 32
A 32
B 16
TAG 16
A 32
A 32
B 16
TAG 8 només 1ª secció
A 32
A 32
TAG 8 només 1ª secció
A 32
A 32
B 16
TAG 16
A 32
A 8 només 1ª secció
FINAL 12


VídeosRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...