Pepsi please

Français | English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: improver
Autor/a: GiP (Gabi Ibáñez i Paqui Monroy) (març 2016)

Font: Paqui Monroy i Gabi Ibáñez

Música del ball:
The Statler Brothers - Do You Remember TheseDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4 TOE, TOGHETER, TOE, HOLD, MAMBO FORWARD
1 Marquem punta dreta a la dreta
2 Tornem peu dret a lloc, al costat del peu esquerre
3 Marquem punta dreta a la dreta
4 Pausa
5 Rock peu dret davant
6 Tornem el pes al peu esquerre
7 Pas peu dret al lloc, al costat del peu esquerre
8 Pausa

9-16 TOE, TOGHETER, TOE, HOLD, MAMBO BACK
9 Marquem punta esquerra a l’esquerra
10 Tornem peu esquerre a lloc, al costat del peu dret
11 Marquem punta Esquerra a l’esquerra
12 Pausa
13 Rock peu esquerre darrera
14 Tornem el pes al peu dret
15 Pas peu esquerre al lloc, al costat del peu dret
16 Pausa

17-24 OUT OUT FORWARD, STEP, CROSS, VINE FINISHED WITH STOMP UP
17 Pas peu dret davant a la diagonal dreta
18 Pas peu esquerre davant a la diagonal esquerra
19 Pas peu dret darrera
20 Creuem peu esquerre per davant peu dret
21 Pas peu dret a la dreta
22 Creuem peu esquerre per darrera peu dret
23 Pas peu dret a la dreta
24 Stomp UP peu esquerre al costat del peu dret

25-32 SWIVEL ONLY LEFT ( TOE, HEEL, TOE), STOMP UP, STEP, TOUCH, STEP, TOUCH
25 Desplacem punta esquerra a l’esquerra
26 Desplacem taló esquerre a l’esquerra
27 Desplacem punta Esquerra a l’esquerra
28 Stomp Up peu dret al costat peu esquerre
29 Pas peu dret a la dreta
30 Juntem peu esquerre al costat peu dret, sense deixar el pes
31 Pas peu esquerre a l’esquerra
32 Juntem peu dret al costat peu esquerre, sense deixar el pes

33-40 WALK FORWARD (R-L-R), HOLD, ½ TURN, HOLD, STOMP, HOLD
33 Pas peu dret davant
34 Pas peu esquerre davant
35 Pas peu dret davant
36 Pausa
37 Girem ½ volta cap a l’esquerra (6h)
38 Pausa
39 Stomp peu dret al costat peu esquerre
40 Pausa

41-48 SWIVELS (2), HEEL, TOGHETER, HEEL, TOGHETER
41 Desplacem els dos talons a la dreta
42 Tornem els talons a lloc
43 Desplacem els dos talons a la dreta
44 Tornem els talons a lloc
45 Marquem taló peu dret davant
46 Tornem peu dret a lloc
47 Marquem taló peu esquerre davant
48 Tornem peu esquerre a lloc

49-56 KICK, HOOK, KICK, STEP, KICK HOOK, KICK, FLICK
49 Kick peu dret davant
50 Hook peu dret davant peu esquerre
51 Kick peu dret davant
52 Pas peu dret a lloc, al costat peu esquerre
53 Kick peu esquerre davant
54 Hook peu esquerre davant peu dret
55 Kick peu esquerre davant
56 Flick peu esquerre darrera

57-64 WALK FORWARD ( L-R ), STOMP, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD
57 Pas peu esquerre davant
58 Pas peu dret davant
59 Stomp peu esquerre davant
60 Pausa
61 Stomp peu dret al costat peu esquerre
62 Pausa
63 Stomp peu esquerre al costat peu dret
64 Pausa

TORNEM A COMENÇAR


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...