2015Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: David Ribas (2016)
Font: David Ribas

Música del ball:
Jason Boland and the Stragglers - Nine times out of tenDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1- Diagonal right forward step to right, diagonal left forward step to left, digonal right back step to left, stomp, 2x right kick, rock, step
1-4 Pas endavant en diagonal cap a la dreta amb el peu dret, pas endavant en diagonal cap a l´esquerra amb el peu esquerre, pas enrere en diagonal cap a l´esquerra amb el peu dret i piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret.
5-8 Fem una puntada endavant amb el peu dret (x2), pas enrere amb el peu dret i tornem el pes sobre el peu esquerre.

Secció 2- Right toe ½ turn left, left toe ½ turn left, right forward step ¼ turn left, stomp, left forward step ¼ turn left, scuff
1-4 Marquem punta dreta davant, fem ½ volta a l´esquerra, marquem punta esquerra enrere i fem ½ volta a l´esquerra.
5-8 Pas endavant amb el peu dret fent ¼ de volta a l´esquerra, piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret, fem un pas amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l´esquerre i freguem el terra cap endavant amb el peu dret.

Secció 3- Right cross, back left toe, step, kick, right grapevine (final toe)
1-4 Pas endavant amb el peu dret creuant per davant de l´esquerre, marquem punta esquerra enrere, passem el pes sobre el peu esquerre i fem una puntada endavant amb el peu dret.
5-8 Pas amb el peu dret a la dreta, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i marquem punta amb el peu esquerre a l'esquerra.

Secció 4- Rolling to left (final stomp), right toe to right, return, left toe to left, return
1-4 Abaixem taló esquerre, fem un pas amb el peu dret amb ½ volta a l'esquerra, fem pas amb el peu esquerre amb ½ volta a l´esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.
5-8 Marquem punta dreta a la dreta estirant cama, tornem peu dret a posició central, marquem punta esquerra a l´esquerra estirant cama i tornem peu esquerre a la posició central.(Aquests quatre temps els farem desplaçant-nos cap enrere).

Secció 5- Rock, step, stomp, forward stomp, heels to right, return, heels to right ½ turn left, hold
1-4 Pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerra, abaixem peu esquerre carregant el pes a sobre d´ell, piquem a terra amb el peu dret i tornem a picar amb el peu dret una mica més endavant.
5-8 Girem els talons cap a la dreta pivotant sobre les puntes, tornem talons a la posició inicial, girem talos a la dreta fent ½ volta a l´esquerra i fem una pausa.

Secció 6- Coaster step (final scuff), jazz box
1-4 Pas amb el peu esquerre enrere, pas curt amb el peu dret enrere, pas endavant amb el peu esquerre i freguem el terra amb el taló dret cap endavant.
5-8 Pas endavant amb el peu dret creuant per davant de l´esquerre, pas enrere amb el peu esquerre, pas enrere obrint cap a la dreta amb el peu dret i piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret (deixem el pes a sobre del peu esquerre).

Secció 7- Monterey (final scuff), jazz box (final hook)
1-4 Marquem punta a la dreta amb el peu dret, tornem peu dret al costat de l´esquerre girant ½ volta a la dreta, marquem punta esquerra a l´esquerra i freguem a terra amb el taló esquerre cap endavant.
5-8 Pas amb el peu esquerre creuant per davant del dret, pas enrere amb el peu dret, pas enrere amb el peu esquerre obrint cap a l´esquerra i apugem peu dret fins a l´alçada de la canya esquerra en moviment de pèndol.

Secció 8- Right forward step, together, right forward step, stomp, left toe to left, left heel to left, left toe to left, stomp
1-4 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre per darrere fins a l´alçada del dret, pas endavant amb el peu dret i piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret.
5-8 Obrim punta esquerre cap a la esquerre, obrim taló esquerre cap a l'esquerra, obrim punta esquerra cap a l´esquerra i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.


Tag

Secció 1- Right heel touch, return, left heel touch, return

1-4 Marquem taló dret davant, tornem el peu dret a la posició inicial, marquem taló esquerre davant i tornem el peu esquerre a la posició inicial.

Secció 2- Rumba box
1-4 Pas a la dreta amb el peu dret, ajuntem peu esquerre, pas endavant amb el peu dret i ajuntem peu esquerre.
5-8 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre, ajuntem el peu dret, pas enrere amb el peu esquerre i ajuntem peu dret.


Tags:
Tag 1-12 temps al final de la 3ª paret
Tag 2- 4 temps al final de 8ª paret (són els quatre primers temps del tag 1)

Seqüència parets: 64 64 64 (+tag 12 temps) 64 64 40 (restart) 64 64 (+tag 4 temps) 60 (final)


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...