Yeehaw! # VII Concurs El Barn d'en Greg - 2015Temps: 64 - Parets: 1 - Nivell: Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Simply Wild – Susana Llacuna, Clara Olóndriz, Ursula Pasenau, Angels Ramírez, Dulce Ventaja

Font: Simply Wild

Música del ball:
Johny Brady - Hillbilly boneDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32 / Començar al inici de instrumental

PART A

RIGHT STEP LOCK STEP Fwd. STOMP (L) SWIVEL LEFT, TURN ½ LEFT

1-2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre per darrere del dret (lock)
3-4 Pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret
5-6 Obrir punta esquerra, obrir taló esquerre
7-8 Obrir punta esquerra girant ½ volta a l’esquerra amb peu dret endavant i stomp peu dret al costat de l’esquerre

SWIVEL RIGHT, HOOK (L), LEFT WAVE TURNING ½ LEFT, STOMP (R)
9-10 Obrir punta dreta, obrir taló dret
11-12 Obrir punta dreta, hook peu esquerre per darrere
13-14 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant peu esquerre
15-16 Pas peu esquerre a l’esquerra girant ½ volta a l’esquerra, stomp dret al costat peu esquerre

HEEL x2, HOOK, HOLD, HEEL x2, HOOK, HOLD
17-18 (saltant) Taló dret per davant l’esquerre, taló esquerre per davant del dret
19-20 (saltant) Hook peu dret darrere peu esquerre, pausa
21-22 (saltant) Taló esquerre per davant del dret, taló dret per davant l’esquerre
23-24 (saltant) Hook peu esquerre darrere peu dret, pausa

ROCKING CHAIR (L), FULL TURN RIGHT, STOMP UP (R)
25-26 Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
27-28 Rock peu esquerre enrere, tornar el pes al peu dret
29-30 Girar 1 volta a dreta: pas peu esquerre endavant, ½ volta dreta (06:00), pas peu dret endavant, ½ volta dreta (12:00)
31-32 Pas peu esquerre endavant, stomp up peu dret

WAVE RIGHT, DIAGONAL COASTER STEP (R) , DIAGONAL STEP FWD (R), STOMP (L)
33-34 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
35-36 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
37-38 En diagonal, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
39-40 En diagonal, pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret

SWIVETS RIGHT & LEFT, FULL TURN LEFT, STOMP (R)
41-42 Girar lleugerament el cos a la dreta, al mateix temps, sobre el taló dret i la punta esquerra, i tornar a lloc
43-44 Girar ¼ volta el cos a l’esquerra, al mateix temps, sobre el taló esquerra i la punta dreta, pes a la dreta (09:00)
45-46 amb l’esquerra girar ½ volta a l’esquerra amb el pes a la dreta (03:00)
47-48 amb l’esquerra girar ¼ volta a l’esquerra i stomp peu dret al costat de l’esquerre (12:00)

KICK & FLICK, ½ TURN RIGHT, HOOK, STEP FWD (R) HOLD, STEP FWD LEFT, ½ TURN RIGHT
49-50 Puntada peu dret davant, tornar peu dret enrere (sense toca terra)
51-52 Puntada peu dret enrere, al mateix temps girar ½ volta a la dreta i hook amb la dreta sobre l’esquerra (06:00)
53-54 Abaixem la cama dreta amb el pes a la dreta, pausa
55-56 Pas peu esquerre endavant, ½ volta a la dreta amb el pes a la dreta (12:00)

JUMPING ROCK STEP FWD & BACK (L), FULL TURN RIGHT, STOMP UP (R)
57-58 Saltant: rock peu esquerre endavant (girant ¼ volta a la dreta (03:00)) tornar pes al peu dret
59-60 Saltant: rock peu esquerre enrere (girant ½ volta a l’esquerra (09:00)) tornar pes al peu dret
61-62 Girar 1¼ volta a la dreta: pas peu esquerre endavant amb ¾ volta a la dreta (06:00), pas peu dret endavant (09:00)
63-64 Pas peu esquerre endavant amb ½ volta a l’esquerre, stomp peu dret al costat de l’esquerre (12:00)PART B

JUMPING ROCK STEP FWD & BACK (L), ¾ TURN RIGHT, LEFT SCOOT x 2, ½ TURN RIGHT

1-2 Saltant: rock peu esquerre enrere (girant ¼ volta a l’esquerra), tornar pes a la dreta (09:00)
3-4 Saltant: rock peu esquerre endavant (girant ½ volta a la dreta) stomp up amb la dreta (06:00)
5-6 Scoot 2 vegades endavant sobre el peu esquerre, fent hitch amb el genoll dret girant ½ volta a la dreta (12:00)
7-8 Abaixar cama dreta, scuff peu esquerre al costat del dret

JAZZ BOX LEFT, STEP OUT-OUT, STEP (R) BACK, CROSS L
9-10 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
11-12 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
13-14 Pas peu dret endavant dreta (01:00), pas peu esquerre endavant esquerra (11:00)
15-16 Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret

RIGHT COASTER STEP, SCUFF LEFT, WAVE LEFT (end cross)
17-18 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
19-20 Pas peu dret endavant, scuff amb el peu esquerre
21-22 Pas peu esquerre cap a l’esquerre, creuar peu dret per darrere l’esquerre
23-24 Pas peu esquerre cap a l’esquerre, creuar peu dret per davant l’esquerre

½ TURN LEFT, ROCK STEP RIGHT, ½ TURN LEFT, STEP RIGHT (R) SLIDE (L), JUMP, FULL TURN LEFT, HOOK (L), ROCK FWD (L)
25-26 Girant ½ volta a l’esquerra, rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre (06:00)
27-28 Girant ½ volta a l’esquerra, pas llarg peu dret a la dreta (pes a la dreta) (12:00)
29-30 Arrossegar cama esquerra al costat de la dreta, saltar obrint les cames
31-32 Girar 1 volta a l’esquerra amb hook esquerre per darrere del dret (06:00), rock peu esquerre endavant (12:00)

RECOVER, ROCK BACK (L), KICK (R), CROSS (R), TOE STRUT (L), KICK (R)
33-34 Tornar el pes al peu dret, rock peu esquerre enrere (pes esquerre)
35-36 Puntada peu dret en diagonal per davant de l’esquerre, creuar peu dret per davant l’esquerre
37-38 Punta esquerre per darrere del dret, abaixar peu esquerre
39-40 Puntada de peu dret endavant, abaixem peu dret enrere (pes a la dreta)

JUMPING JAZZ BOX (L & R) LEFT SIDE STEP, HOOK (L) (& SLAP)
41-42 Creuar peu esquerre per davant del dret i flick amb el dret, abaixar peu dret i kick amb l’esquerre
43-44 Abaixar peu esquerre i kick amb el dret, abaixar peu dret per davant de l’esquerre i flick amb l’esquerre
45-46 Abaixar peu esquerre i kick amb peu dret, abaixar peu dret i kick amb el peu esquerre
47-48 Abaixar peu esquerre amb rock a l’esquerre, hook peu esquerre per darrera del dret (opcional tocar peu esquerre amb la mà dreta)

LEFT SIDE ROCK STEP WITH ½ TURN LEFT, RIGHT SIDE ROCK STEP WITH ½ TURN RIGHT
49-50 Pas peu esquerre a l’esquerra , tornar el pes fent ½ volta a l’esquerra (06:00)
53-54 Deixar el peu esquerre a terra, amb el peu dret stomp al costat
55-56 Pas peu dret a la dreta, tornar el pes fent ½ volta a la dreta (12:00)
55-56 Deixar el peu esquerre a terra, amb el peu dret stomp al costat.


TAG1:
RIGHT KICK BALL POINT, HOLD, ¼ TURN LEFT, FULL TURN LEFT

1-2 Puntada peu dret davant, abaixar peu dret i punta esquerre enrere
3-4 Pausa, abaixar peu esquerre amb ¼ volta a l’esquerre (09:00)
5-6 Pas peu dret davant amb ¼ volta a l’esquerra (deixant pes al peu esquerre) (06:00)
7-8 pas peu dret davant amb ½ volta a l’esquerra, pas peu esquerre al costat del dret (12:00)

TAG2:
STEP (L) ¼ TURN LEFT, STEP LEFT (R), STEP RIGHT (R), SLIDE RIGHT (L)

1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra girant ¼ volta a l’esquerra (09:00)
3-4 Pas peu dret al costat de l’esquerre
5-6 Pas llarg dret a la dreta
7-8 Arrossegar peu esquerre al costat del dret


SEQÜÈNCIA DEL BALL:
A32
A64
B56+TAG1
A32
A64
TAG2
B56+TAG1 (només en aquesta B, començarem saltant: rock peu esquerre a l’esquerre)
A32
B56+TAG1
TAG1x3 (alternar les puntades de peu: esquerre, dret i esquerre)
A32
B56+TAG1
TAG1x3 (alternar les puntades de peu: esquerre, dret i esquerre)


Vídeos


YEEHAW - Simply Wild - Barn 2015 from Our Country CAT on Vimeo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...