Barboots # II Cowboy Boots Festival - 2016

English

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: GiP (Gabi Ibáñez i Paqui Monroy) (gener 2016)

Font: Paqui Monroy i Gabi Ibáñez

Música del ball:
Red Beard - I'm Trying To Do My BestDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4 TOE, SCUFF, STOMP, STOMP UP, ROCK & CROSS, ROCK & CROSS
1 Marquem punta dreta darrere
2 Scuff peu dret
3 Stomp peu dret
4 Stomp peu esquerre sense deixar el pes
5 Rock peu esquerre a l'esquerra
& Tornem pes al peu dret
6 Creuem peu esquerre per davant del peu dret
7 Rock peu dret a la dreta
& Tornem pes peu esquerre
8 Creuem peu dret per davant del peu esquerre

* a la 5a. paret, aquí hi ha un RESTART, hem de canviar el CROSS ( pas 8) per un STOMP UP.

9-16 TOE, SCUFF, STOMP, STOMP UP, ROCK & CROSS, ROCK & CROSS
9 Marquem punta esquerra darrere
10 Scuff peu esquerre
11 Stomp peu esquerre
12 Stomp peu dret sense deixar el pes
13 Rock peu dret a la dreta
& Tornem pes al peu esquerre
14 Creuem peu dret per davant del peu esquerre
15 Rock peu esquerre a l'esquerra
& Tornem pes al peu dret
16 Creuem peu esquerre per davant del peu dret

* a la 11a.paret, aquí hi ha un RESTART

17-24 ROCK & STEP, COASTER STEP, SHUFFLE ½ TURN, ROCK STEP
17 Rock peu dret davant
& Tornem pes al peu esquerre
18 Pas peu dret darrere
19 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret darrere, al costat del PE
20 Pas peu esquerre davant
21 Girem ¼ a l'esquerra deixant peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
22 Girem ¼ a l'esquerra deixant peu dret darrere (6h)
23 Rock peu esquerre darrere
24 Tornem el pes al peu dret

25-32 SHUFFLE ½ TURN, SCOOT ¼, SCOOT ¼ , STEP, STOMP, STEP STOMP
25 Girem ¼ a la dreta deixant peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
26 Girem ¼ volta a la dreta deixant peu esquerre darrere ( 12h)
27 Aixequem peu dret i saltem sobre peu esquerre fent ¼ a la dreta ( 3h )
28 Saltem sobre peu esquerre amb el peu dret aixecat fent ¼ a la dreta ( 6h)
29 Pas peu dret darrere
30 Stomp peu esquerre darrere, al costat del peu dret


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...