No angel

English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Mercè Orriols (Des. 2015)

Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Sarah Gayle Meech - No Angel (144 bpm / CD: One Good Thing)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 counts

SECT. 1 - ROCK STEP R FWD, COASTER STEP R, STEP ½ TURN R (X2)
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3&4 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
5-6 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta
7-8 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (12.00)

SECT. 2 – VAUDEVILLE (L), VAUDEVILLE (R) (end brush)
9-10 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret en diagonal enrere
11-12 Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
13-14 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre en diagonal enrere
15-16 Taló dret endavant, fregar peu dret enrere (brush)

SECT. 3 - 2 STOMPS R, R KICK BALL CROSS, SIDE, STOMP, L KICK BALL TOUCH
17-18 Dues picades amb el peu dret al lloc
19&20 Puntada de peu dret endavant, tornar el peu dret al lloc, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22 Pas peu dret a la dreta, picar amb peu esquerre al costat del dret
23&24 Puntada de peu esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc, tocar amb punta dreta al lloc

SECT. 4 - HEEL SWITCHES (R&L), ROCKING CHAIR (R), SIDE, STOMP UP (L)
25&26 Taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, taló esquerre endavant
&27-28 Tornar el peu esquerre al lloc i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
29-30 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
31-32 Pas peu dret a la dreta, picar amb peu esquerre al costat del dret

SECT. 5 - ¼ TURN L & STEP, TOE TOUCH, JUMP BACK L& STEP R, HEEL (L), STEP, SCUFF, STEP, SCUFF
33-34 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, punta dreta darrere de l’esquerre (9.00)
&35-36 (Saltant) Pas amb peu esquerre enrere i pas peu dret enrere, taló esquerre endavant
37-38 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant
39-40 Pas peu dret endavant, scuff peu esquerre endavant

SECT. 6 - ROCK STEP (L) FWD, TOE STRUT ½ TURN (L), STEP ¼ TURN (L), R TOE STRUT
41-42 Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
43-44 Punta esquerra enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu esquerre
45-46 Pas peu dret endavant, girar ¼ de volta a l’esquerra (12.00)
47-48 Punta dreta endavant, abaixar el peu dret

SECT. 7 - STEP ½ TURN (R), TOE STRUT (L), FULL TURN (L), ROCK FWD (R)
49-50 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (6.00)
51-52 Punta esquerra endavant, abaixar el peu esquerre
53-54 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant (6.00)
55-56 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre

SECT. 8 - MAMBO CROSS R & L, FWD OUT-OUT, BACK IN-IN
57&58 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre, creuar peu dret per davant de l’esquerre
59&60 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret, creuar peu esquerre per davant del dret
61-62 Pas peu dret endavant i a la dreta, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint)
63-64 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret (tancant) (6.00)

Tornar a començar

Tag: En acabar la 2a paret, afegir 16 temps (12.00)

RIGHT GRAPEVINE ¼ R (scuff), ¼ TURN R CHASSE (L), ROCK STEP (R) BACK

1-2 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
3-4 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, scuff peu esquerre endavant
5&6 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra (6.00)
7-8 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre

RIGHT GRAPEVINE ¼ R (scuff), ¼ TURN R CHASSE (L), ROCK STEP (R) BACK
9-10 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
11-12 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, scuff peu esquerre endavant
13&14 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra (12.00)
15-16 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...