My hope # Workshop del VII Concurs el Barn d'en Greg - 2015Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Neus Lloveras (2016)
Font: Neus Lloveras

Música del ball:
Toby Keith - Every Time I Drink I Fall In LoveDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

“No deixis que la teva esperança s´apagui, ella és la que il·lumina el camí cap els teus objectius i la teva felicitat”

Secció 1- Kick, hook, kick, flick, right forward step, lock, right forward step, stomp
1-4 Puntada endavant amb el peu dret, endererim el peu dret en pèndol cap a la canya de la cama esquerra, fem una puntada endavant amb el peu dret i fem una puntada enrere amb la cama flexionada amb el peu dret espolsant la punta i tocant el taló amb la ma dreta.
5-8 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre creuant per darrere del dret, pas endavant amb el peu dret i piquem amb el peu esquerre al costat del dret.

Secció 2- Left toe to left, left heel to left, left toe to left, stomp, right step to right, stomp, left step to left, scuff
1-4 Obrim punta esquerra cap a l´esquerra girant sobre el taló, obrim taló esquerre cap a la esquerra girant sobre la punta, obrim punta esquerra cap a l´esquerra girant sobre taló i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.
5-8 Fem un pas a la dreta amb el peu dret, piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret, fem un pas a la esquerra amb el peu esquerre i freguem el taló dret pel terra cap endavant.

Secció 3- Grapevine right ¼ turn right (final hold), left forward step, ½ turn right, left forward step, scuff
1-4 Pas a la dreta amb el peu dret, pas a la dreta amb el peu esquerre creuant lleugerament per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret fent ¼ de volta a la dreta i fem una pausa.
5-8 Pas endavant amb el peu esquerre, fem ½ volta a la dreta, fem un pas endavant amb el peu esquerre i freguem el taló dret pel terra cap endavant.

Secció 4- Right forward rock cross step, recover, left forward rock cross, recover, right stomp, left stomp
1-3 Pas endavant amb el peu dret creuant per davant de l´esquerre, tornem el pes sobre el peu esquerre i tornem el peu dret a la seva posició inicial (aquests passos els farem saltant).
4-6 Pas endavant amb el peu esquerre creuant per davant del dret, tornem el pes sobre el peu dret i tornem el peu esquerre a la seva posició inicial (aquests passos els farem saltant).
7-8 Piquem a terra amb el peu dret i piquem a terra amb el peu esquerre.


Secció 5- Right forward right diagonal step, stomp, left back left diagonal step, stomp, right back right diagonal step, stomp, left forward left diagonal step, stomp
1-4 Pas endavant en diagonal cap a la dreta amb el peu dret, piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret, pas enrere en diagonal cap a l´esquerra amb el peu esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.
5-8 Pas enrere en diagonal cap a la dreta amb el peu dret, piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret, pas endavant en diagonal cap a l´esquerra amb el peu esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.

Secció 6- Right back rock step, right stomp(x2), right back rock step, right stomp(x2)
1-4 Pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerra, tornem el pes sobre el peu esquerre i piquem dos cops a terra amb el peu dret.
5-8 Repetim els quatre passos anteriors.

Secció 7- Pigeon to right, hold, pigeon to left, hold
1-4 Obrim puntes, tanquem puntes, obrim puntes (aquests 3 temps es faran amb un lleuger desplaçament cap a la dreta) i fem una pausa.
5-8 Tanquem puntes, obrim puntes, taquem puntes ( aquests 3 temps es faran amb un lleuger desplaçament a l´esquerra) i fem una pausa.

Secció 8- Military turn to left, right forward diagonal to right step, left forward diagonal to left step, right back diagonal to left step, left back diagonal to right step
1-4 Pas endavant amb el peu dret, fem ½ volta a la esquerra, pas endavant amb el peu dret i fem ½ volta a la esquerra.
5-8 Pas endavant en diagonal cap a la dreta amb el peu dret (obrim), pas endavant en diagonal cap a l´esquerra amb el peu esquerre (obrim), pas enrere en diagonal cap a l´esquerra amb el peu dret (tanquem) i pas enrere en diagonal cap a la dreta amb el peu esquerre (tanquem).


Tag

Secció 1- Right grapevine (final scuff), left grapevine

1-4 Pas a la dreta amb el peu dret, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i freguem el taló esquerre pel terra cap endavant.
5-8 Pas a l´esquerra amb el peu esquerre, pas a l´esquerra amb el peu dret per darrere de l´esquerre, pas a l´esquerra amb el peu esquerre i piquem amb el peu dret a terra al costat de l´esquerre.

Secció 2- Right forward step, lock, right forward step, fick, left back step, back lock, left back step, stomp
1-4 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre creuant per darrere del dret, pas endavant amb el peu dret i fem una puntada enrere amb el peu esquerre amb la cama flexionada i espolsant la punta.
5-8 Pas enrere amb el peu esquerre, pas enrere amb el peu dret creuant per davant de l´esquerre, pas enrere amb el peu esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.


Seqüència
1- Paret curta: 64 temps
2- Paret llarga: 64 temps + tag (16 temps)
3- Paret amb restart després dels 32 primers temps
4- Paret curta: 64 temps
5- Paret llarga: 64 temps + tag (16 temps)
6- Paret curta: 64 temps
(Tag de 16 x2)
7- Paret llarga: 64 temps + tag (16 temps)
8- Paret final: acaba després dels 24 primers temps


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...