MandolinaTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Asun Martínez
Font: Asun Martínez

Música del ball:
Josh Kelley - Mandolin rainDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Començar el ball amb la lletra

1- 8 Right, side, forward, Touch, Left, side, back, touch
1 - 2 Pas dreta peu dret, peu esquerre al costat del dret
3 - 4 Pas davant peu dret, touch peu esquerre al costat del dret
5 - 6 Pas esquerra peu esquerre, peu dret al costat de l'esquerre
7 - 8 Pas darrere peu esquerre, touch peu dret al costat de l'esquerre

9 - 16 Grapewine ¼ turn right, left forward, turn ¼ right and cross right
9 - 10 Pas dreta peu dret, peu esquerre darrere del dret
11 - 12 Pas peu dret davant i girar ¼ volta a la dreta,
13 - 14 Pas peu dret davant i girar ¼ volta a la dreta
15 - 16 Creuar peu esquerre per damunt del dret i hold

17 - 24 Right rock, right cross left, rock left and cross right
17 - 18 Rock dreta amb el peu dret, recuperar pes en peu esquerre
19 - 20 Creuar peu dret per damunt de l'esquerre, hold
21 - 22 Rock a l'esquerra amb peu esquerre, recuperar pes en peu dret
23 - 24 Creuar peu esquerre per damunt del dret, hold

25 - 32 Right ½ turn left , Right ½ turn left. Touch right, Touch Left
25-26 Pas endavant peu dret i girar ½ volta a l'esquerra
27-28 Pas endavant peu dret i girar ½ volta a l'esquerra
29-30 Touch punta peu dret
31-32 Touch punta peu esquerre

33 – 40 Right forward, lock left, right forward, Left forward, lock right, left forward
33 - 34 Pas endavant peu dret, ajuntar peu esquerre al costat del peu dret
35 - 36 Pas peu dret endavant, hold
37 – 38 Pas peu esquerre endavant, ajuntar peu dret al costat de l'esquerre
39 - 40 Pas peu esquerre endavant, hold

41 - 48 Touch right, touch centre, side right, touch left, touch centre, side left
41 – 42 Touch peu dret a la dreta, touch al centre al costat del peu esquerre
43 – 44 Pas llarg peu dret a la dreta
45 – 46 Touch peu esquerre a l'esquerra, touch al centre al costat del peu dret
47 - 48 Pas llarg peu esquerre a l'esquerra

49 – 56 Right vawe, right rock turn right ¼ , recover, right rock turn right ¼ , hold
49 - 50 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del peu dret,
51 - 52 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del peu dret
53 – 54 Rock peu dret girant ¼ a la dreta, recuperar pes peu esquerre
55 - 56 Girar peu dret ¼ a la dreta, hold

57 – 64 left forward, ½ turn to the right, left forward, hold, right ½ turn left, left turn ½ left, hold
57 - 58 Pas peu esquerre davant i girar ½ volta a la dreta
59 – 60 Pas peu esquerre davant, hold
61 – 62 Peu esquerre endavant girant ½ volta a l'esquerra, peu dret endavant girant ½ volta a l'esquerra
63 - 64 Peu dret al costat de l'esquerre , hold


TAG:
Al final de la 5a paret farem un TAG de 8 counts, grapevine a la dreta i grapevine a l'esquerra (Instrumental)
1 - 2 Pas dreta peu dret, pas peu esquerre per darrere del peu dret
3 – 4 Pas dreta peu dret, pas peu esquerre al costat del peu dret
5 – 6 Pas esquerra peu esquerre, pas peu dret per darrere de l'esquerre
7 – 8 Pas esquerra peu esquerre, pas peu dret al costat peu esquerre


Videos:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...