Peeping TomTemps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Jesús Moreno Vera (Setembre 2015)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Jamie Berry & Rosie Harte - Peeping Tom (Intro: 32 / Bpm: 96 / escrit a meitat de temps)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right SIDE, ¼ TUNR & KICK, Left COASTER STEP, Right SHUFFLE, Left MAMBO CROSS ¼ TURN.
1 Pas a la dreta peu dret
2 ¼ volta esquerra, Kick esquerra endavant (9:00)
3 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret al costat del peu esquerre
4 Pas endavant peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrer del dret
6 Pas endavant peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
& ¼ volta dreta, pes sobre el peu dret (12:00)
8 Cross peu esquerre per davant del dret

9-16: Right POINT, CLOSE, POINT, KICK, Right BEHIND, SIDE, CROSS, Then With LEFT.
1 Touch punta dreta a la dreta
& Touch peu dret al costat de l’esquera
2 Touch punta dreta a la dreta
& Kick dret en diagonal a la dreta
3 Peu dret per darrere de l’esquerra
& Pas a l’esquera peu esquerre
4 Cross peu dret per davant de l’esquerra
5 Touch punta esquerra a l’esquerra
& Touch peu esquerre al costat del dret
6 Touch punta esquerra a l’esquerra
& Kick esquerra en diagonal a l’esquerra
7 Pas esquerra per darrere del peu dret
& Pas peu dret a la dreta
8 Cross peu esquerre per davant del peu dret

17-24: Right SHUFFLE, Left SHUFFLE, & ¼ TURN, Extended CROSS SHUFFLE, ¼ TURN.
1 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrer del dret
2 Pas endavant peu dret
3 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, lock per darrere de l’esquerra
4 Pas endavant peu esquerre
& ¼ volta esquerra, Touch punta dreta a la dreta (9:00)
5 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
7 Cross peu dret per davant de l’esquerra
8 ¼ volta esquerra, pas esquerra endavant (6:00)

25-32: Right TOUCH & SIDE, Right Syncopated GRAPEVINE, Right Syncopated ROCKING CHAIR, SIDE, TOUCH.
1 Touch punta dret endavant
& Touch punta dreta al costat del peu esquerre
2 Touch punta dreta a la dreta
& Touch punta dreta al costat del peu esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra per darrer del peu dret
4 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
5 Pas endavant peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
6 Pas enrere peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 Pas a la dreta peu dret
& Retornar el pes sobre el peu esquerre
8 Touch punta dreta per darrere del peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR

RESTARTS: Durant la tercera i novena parets (3ª i 9ª), ballar nomes fins el count 8 i reiniciar el ball de nou.Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...