Blue angel # Workshop Belt Festival 2015Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Sílvia Calsina (Setembre 2015)
Font: Sílvia Calsina

Música del ball:
Buddy Quinn - I Need An Angel (CD: I Need An Angel) (2000)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

CROSS ROCK, KICK, KICK, CROSS ROCK, KICK, STEP, STOMP R & L
1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre i puntada de peu dret endavant
3-4 Peu dret al lloc i puntada de peu esquerre endavant, creuar peu esquerre per davant del dret
5-6 Tornar el pes al peu dret i puntada de peu esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
7-8 Picar amb peu dret, picar amb peu esquerre al costat del dret

HEEL (R), TOGETHER, HEEL (L), TOGETHER, STEP ½ TURN LEFT (X2)
9-10 Taló dret endavant, tornar el peu dret al costat de l’esquerre
11-12 Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al costat del dret
13-14 Pas peu dret endavant, girar ½ vota a l’esquerra
15-16 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (12.00)

GRAPEVINE RIGHT with ¼ TURN RIGHT, HOOK, ½ TURN RIGHT, HOOK, ¼ TURN RIGHT, HOOK
17-18 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
19-20 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, hook peu esquerre per darrere de la cama dreta
21-22 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, hook peu dret per darrere de la cama esquerra
23-24 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrere de la cama dreta (12.00)

GRAPEVINE LEFT with ¼ TURN LEFT, HOOK, ½ TURN LEFT, HOOK, ¼ TURN LEFT, HOOK
25-26 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere
27-28 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, hook peu dret per darrere de la cama esquerra
29-30 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, hook peu esquerre per darrere de la cama dreta
31-32 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere de la cama esquerra (12.00)

- Restat a la 4a Paret

SIDE, STOMP, SIDE, STOMP, ½ TURN RIGHT & STEP, STOMP, SIDE, STOMP
33-34 Pas peu dret a la dreta, picar amb peu esquerre al costat del dret
35-36 Pas peu esquerre a l’esquerra, picar amb peu dret al costat de l’esquerre
37-38 Girar ½ volta a la dreta i pas amb peu dret endavant, picar amb peu esquerre al costat del dret (6.00)
39-40 Pas peu esquerre a l’esquerra, picar amb peu dret al costat de l’esquerre

KICK (R) SIDE, STOMP, KICK, HOOK, KICK, TOE (R) BACK, ½ TURN R & STEP, SCUFF (L)
41-42 Puntada de peu dret a la dreta, picar amb peu dret al costat de l’esquerre
43-44 Puntada de peu dret endavant, hook peu dret per davant de la cama esquerra
45-46 Puntada de peu dret endavant, punta dreta enrere
47-48 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, scuff peu esquerre endavant (12.00)

CROSS, STEP, KICK, STOMP, SWIVEL L HEEL, KICK R FWD, FLICK R BACK
49-50 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
51-52 Puntada de peu esquerre endavant, picar amb peu esquerre endavant
53-54 Girar taló esquerre a l’esquerra, tornar el taló esquerre al lloc (pes al peu esquerre)
55-56 Puntada de peu dret endavant, puntada de peu dret enrere

TOE STRUT ½ TURN RIGHT (X3), STOMP LEFT, HOLD
57-58 Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i aabaixar el peu dret (6.00)
59-60 Punta esquerra endavant, girar ½ volta a la dreta i aabaixar el peu esquerre
61-62 Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i aabaixar el peu dret (6.00)
63-64 Picar amb peu esquerre al costat del dret, pausa

TORNAR A COMENÇAR

Restart: A la 4a paret ballar els primers 32 temps i tornar a començar


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...