Winner medley # Concurs Casino Granollers 2015Temps: 48 Partner - Parets: 4 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: M. Alemany – MJ. Osuna
Font: Mª Jesús Osuna

Música del ball:
Derek Ryan - Irish MedleyDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: 48 – Tag 1 – 48 – Tag 2 – 48 – Tag 1 – 48 – Tag 2 – 48 – 48 – 16

Les parelles es col•locaran en línia i en posició Promenade, és a dir, un davant l'altre i girant 1/8 cap a l'exterior, ell cap a l'esquerra i ella cap a la dreta. La mà esquerra d'ell amb la dreta d'ella, col•locades a una altura per sota l'espatlla. La mà dreta d'ell amb l'esquerra d'ella a una altura per sobre de l'espatlla.

PASSOS D'ELL

1-8 GALLOPS FWD-1/2 TURN R-GALLOPS FWD

1. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
2. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
3. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
4. Pas peu esquerre davant
5. ½ volta a la dreta i pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
6. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
7. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
8. Pas peu dret davant

9-16 STEP-CROSS-VAUDEVILLE (x3)
Un davant de l'altre amb ambdues mans agafades
1. Pas peu esquerre a l'esquerra
2. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
&. Pas peu esquerre darrere
3. Pas peu dret creuat per davant de l'esquerre
&. Pas peu esquerre a l'esquerra
4. Marcar taló dret davant en la diagonal dreta
&. Pas peu dret darrere
5. Pas peu esquerre creuat per davant del dret
&. Pas peu dret a la dreta
6. Marcar taló esquerre davant en la diagonal esquerra
&. Pas peu esquerre darrere
7. Pas peu dret creuat per davant de l'esquerre
&. Pas peu esquerre a l'esquerra
8. Marcar taló dret davant en la diagonal dreta

17-20 ROLLING VINE RIGHT
Deixarem anar les mans però seguirem un davant l'altre (Open Pollocn without hold)
1. Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant
2. Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere.
3. Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta
4. Pas peu esquerre al costat de dret i piquem ambdues mans amb la parella.

21-24 ¼ TURN LEFT-HITCH AND STEPS BACK
Ens col•locarem en Open Promenade Pollocn with R to L hand old (mà dreta d'ell agafa l'esquerra d'ella estant tots dos alineats) La mà esquerra es col•locarà per darrere de l'esquena.
&. Girar ¼ de volta a l'esquerra mentre aixequem el genoll esquerre
1. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu esquerre
&. Elevar genoll dret
2. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu dret
&. Elevar genoll esquerre
3. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu esquerre
&. Elevar genoll dret
4. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu dret

25-32 RHUMBA BOX WITH SHUFFLES
Estarem alineats i ens deixarem anar les mans
1. Pas peu esquerre creuat per davant del dret (cap a la dreta)
&. Pas peu dret a la dreta
2. Pas peu esquerre creuat per davant del dret
3. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre prop del dret
4. Pas peu dret davant
5. Pas peu esquerre a l'esquerra
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
6. Pas peu esquerre a l'esquerra
7. Pas peu dret darrere
&. Pas peu esquerre prop del dret
8. Pas peu dret darrere
Ell fa aquests 8 passos dibuixan un quadrat; als tempos 1&2 passarà per darrere d'ella i als 6&7 li passarà per davant.

33-40 POINT SWITCHES –STOMP (x2)-HEEL SWITCHES-STOMP (x2)
Tornarem a col•locar-nos en Open Promenade Pollocn with R to L hand hold (mà dreta d'ell agafa l'esquerra d'ella estant tots dos alineats).
1. Assenyalar punta peu esquerre a l'esquerra
&. Amb un lleuger salt peu esquerre al costat de dret
2. Amb un lleuger salt assenyalar punta peu dret a la dreta
&. Amb un lleuger salt peu dret al costat de esquerre
3. Amb un lleuger salt assenyalar punta peu esquerre a l'esquerra
&. Picar peu esquerre al costat del dret
4. Picar peu esquerre al costat del dret
5. Assenyalar taló peu esquerre davant
&. Amb un lleuger salt peu esquerre al costat de dret
6. Amb un lleuger salt assenyalar taló peu dret davant
&. Amb un lleuger salt peu dret al costat de esquerre
7. Amb un lleuger salt assenyalar taló peu esquerre davant
&. Picar peu esquerre al costat de dret
8. Picar peu esquerre al costat de dret

41-48 SHUFFLE FWD-ROCK STEP FWD-COASTER STEP-1/4 TURN-CLOSE
1. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
2. Pas peu dret davant
3. Pas peu dret davant amb pes
4. Recupero pes al peu esquerre
5. Pas peu dret darrere
&. Pas peu esquerre darrere al costat de dret
6. Pas peu dret davant
7. Pas peu esquerre davant fent ¼ de volta a la dreta
8. Ajuntar peu dret amb l'esquerre sense canviar el pes (pes en peu esquerre)PASSOS D'ELLA
1-8 GALLOPS FWD-1/2 TURN L-GALLOPS FWD

1. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
2. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
3. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
4. Pas peu dret davant
5. ½ volta a l'esquerra i pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
6. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
7. Pas peu esquerre davant
&. Pas peu dret creuat per darrere de l'esquerre
8. Pas peu esquerre davant

9-16 STEP-CROSS-VAUDEVILLE (x3)
Un davant de l'altre amb ambdues mans agafades
1. Pas peu dret a la dreta
2. Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
&. Pas peu dret darrere
3. Pas peu esquerre creuat per davant del dret
&. Pas peu dret a la dreta
4. Marcar taló esquerre davant en la diagonal esquerra
&. Pas peu esquerre darrere
5. Pas peu dret creuat per davant de l'esquerre
&. Pas peu esquerre a l'esquerra
6. Marcar taló dret davant en la diagonal dreta
&. Pas peu dret darrere
7. Pas peu esquerre creuat per davant del dret
&. Pas peu dret a la dreta
8. Marcar taló esquerre davant en la diagonal esquerra

17-20 ROLLING VINE LEFT
Deixarem anar les mans però seguirem un davant l'altre (Open Pollocn without hold)
1. Girar ¼ de volta a l'esquerra i pas peu esquerre davant
2. Girar ½ volta a l'esquerra i pas peu dret darrere
3. Girar ¼ de volta a l'esquerra i pas peu esquerre a l'esquerra
2. Pas peu esquerre davant

21-24 ½ TURN RIGHT-HITCH AND STEPS BACK
Ens col•locarem en Open Promenade Pollocn with R to L hand hold (mà dreta d'ell agafa l'esquerra d'ella estant tots dos aliniats).La mà dreta es col•locarà a la cintura.
&. Girar ¼ de volta a la dreta mentre aixequem el genoll dret
1. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu dret
&. Elevar genoll esquerre
2. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu esquerre
&. Elevar genoll dret
3. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu dret
&. Elevar genoll esquerre
4. Acabar de fer el pas cap enrere abaixant peu esquerre

25-32 DIAMOND WITH SHUFFLES
Estarem alineats i ens deixarem anar les mans
1. Pas peu dret creuat per davant de l'esquerre en la diagonal esquerra (cap a la esquerra i davant)
&. Pas peu esquerre prop del dret
2. Pas peu dret cap endavant en la diagonal esquerra
3. Pas peu esquerre cap enrere en la diagonal esquerra
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
4. Pas peu esquerre cap enrere en la diagonal esquerra
5. Pas peu dret cap enrere en la diagonal dreta (cap a la dreta i darrere)
&. Pas peu esquerre prop del dret
6. Pas peu dret cap enrere en la diagonal dreta
7. Pas peu esquerre creuat per davant del dret en la diagonal dreta (cap endavant i dreta)
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
8. Pas peu esquerre cap endavant en la diagonal dreta

Ella fa aquests 8 passos dibuixant un rombe; als temps 1&2 passarà per davant d'ell i als 6&7 li passarà per darrere.


33-40 POINT SWITCHES-STOMP (x2)-HEEL SWITCHES-STOMP (x2)
Tornarem a col•locar-nos en Open Promenade Pollocn with R to L hand hold (mà esquerra d'ella amb la dreta d'ell estant tots dos alineats).
1. Assenyalar punta peu dret a la dreta
&. Amb un lleuger salt peu dret al costat de esquerre
2. Amb un lleuger salt assenyalar punta peu esquerre a l'esquerra
&. Amb un lleuger salt peu esquerre al costat de dret
3. Amb un lleuger salt assenyalar punta peu dret a la dreta
&. Picar peu dret al costat de l'esquerre
4. Picar peu dret al costat de l'esquerre
5. Assenyalar taló peu dret davant
&. Amb un lleuger salt peu dret al costat de esquerre
6. Amb un lleuger salt assenyalar taló peu esquerre davant
&. Amb un lleuger salt peu esquerre al costat de dret
7. Amb un lleuger salt assenyalar taló peu dret davant
&. Picar peu dret al costat de esquerre
8. Picar peu dret al costat de esquerre

41-48 SHUFFLE FWD-ROCK STE FWD-COASTER STEP-1/4 TURN TOGETHER
1. Pas peu dret davant
&. Pas peu esquerre prop de l'esquerre
3. Pas peu dret davant amb pes
4. Recupero pes al peu esquerre
5. Pas peu dret darrere
&. Pas peu esquerre darrere al costat de dret
6. Pas peu dret davant
7. Pas peu esquerre davant fent ¼ de volta a la dreta
8. Ajuntar peu dret amb el esquerre sense canviar el pes (pes al peu esquerre)


TAG 1
Es farà al final de la 1ª i 3ª paret
Estarem de cara sense agafar-nos les mans. Tots dos farem els mateixos passos i començarem amb el mateix peu.

1-8 DIAGONALLY SHUFFLE FWD-CHASSE-DIAGONALLY SHUFFLE BACK-SHUFFLE IN PLACE with STOMPS
1. Pas cap endavant amb peu dret en diagonal dreta (ens haurem encreuat i la parella quedarà per darrere)
&. Pas peu esquerre prop del dret
2. Pas cap endavant amb peu dret en la diagonal dreta
3. Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
4. Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre
5. Pas cap enrere amb peu dret en diagonal dreta (recuperem posició d'inici, de cara)
&. Pas peu esquerre prop del dret
6. Pas cap enrere peu dret en diagonal dreta
7. Picar peu esquerre en el lloc
&. Picar peu dret en el lloc
8. Picar peu esquerre en el lloc

TAG 2
Es farà al final de la 2ª i 4ª paret

ELL
Farà els primers 6 temps girant al voltant d'ella

1-8 DIAGONALLY SHUFFLE FWD-CHASSE-DIAGONALLY SHUFFLE BACK-SHUFFLE IN PLACE with STOMPS and CLAPS
1. Pas cap endavant amb peu dret en diagonal dreta
&. Pas peu esquerre prop del dret
2. Pas cap endavant amb peu dret en la diagonal dreta
3. Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre (ell està per darrere i d'esquena a ella)
&. Pas peu dret prop de l'esquerre
4. Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre
5. Pas cap enrere amb peu dret en diagonal dreta
&. Pas peu esquerre prop del dret
6. Pas cap enrere peu dret en diagonal dreta (ell ha recuperat la posició davant d'ella)
7. Picar peu esquerre en el lloc i picar ambdues mans amb la parella
&. Picar peu dret en el lloc i picar ambdues mans amb la parella
8. Picar peu esquerre en el lloc i picar ambdues mans amb la parella (serà un stomp up ja que ell inicia el ball amb el peu esquerre)

ELLA
Farà tots els passos en el lloc, desplaçant-se molt lleugerament cap endavant per facilitar el gir a ell i durant els tres primers shuffles elevarà la mà dreta voleiant un mocador

1-8 SHUFFLES IN PLACE-SHUFFLE IN PLACE with STOMPS AND claps
1. Pas molt lleugerament cap endavant amb peu dret
&. Pas peu esquerre al costat del dret
2. Pas peu dret al costat de l'esquerre
3. Pas molt lleugerament cap endavant amb peu esquerre
&. Pas peu dret al costat de l'esquerre
4. Pas peu esquerre al costat del dret
5. Pas molt lleugerament cap endavant amb peu dret
&. Pas peu esquerre al costat del dret
6. Pas peu dret al costat de l'esquerre
7. Picar peu esquerre en el lloc i picar ambdues mans amb la parella
&. Picar peu dret en el lloc i picar ambdues mans amb la parella
8. Picar peu esquerre en el lloc i picar ambdues mans amb la parella


En fer la última paret, la 7ª , el ball acaba al temps 16; ell marcant el taló dret davant i ella el taló esquerre davant.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...