80 Proof # Concurs Casino Granollers 2015Temps: A- 36 TEMPS; B-64 TEMPS - Parets: Seqüencial - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Josep Belmonte & Rosa Vila
Grup de concurs: Dreamcatchers
Font: Josep Belmonte

Música del ball:
George Strait - 80 Proof Bottle Of Tear StopperDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüencies: INTRO-A-A-B-BRIDGE-A-A-B-TAG-B

INTRO - 16 TEMPS
GRAPEVINE RIGHT, STOMP

1- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
2- Pas amb el peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
3- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
4- Piquem a terra amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE LEFT, STOMP
5- Pas amb el peu esquerre cap a lesquerra.
6- Pas amb el peu dret a l'esquerra creuant per darrere del peu esquerre.
7- Pas amb el peu esquerre cap a lesquerra.
8- Piquem a terra amb el peu dret al costat del peu esquerre.

STEP, LOCK, STEP BACK
9- Pas amb el peu dret enrere.
10- Pas amb el peu esquerre enrere, creuant per davant del peu dret.
11- Pas amb el peu dret enrere.
12- Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.

ROCK STEP BACK RIGHT, STOMP, HOLD
13- Peu dret enrere, amb un petit saltet, a l'hora que estirem la cama esquerra.
14- Abaixem el peu esquerre a terra.
15- Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre.
16- Pausa


PART A - 36 TEMPS
RIGHT JAZZBOX, LEFT SCUFF

1- Pas amb el peu dret creuant per davant del peu esquerre.
2- Pas amb el peu esquerre enrere.
3- Pas amb el peu dret enrere al costat del peu esquerre.
4- Llisquem el peu esquerre, al costat del peu dret.

LEFT STEP FORWARD, LOCK, STEP, HOLD
5- Pas amb el peu esquerre cap endavant.
6- Pas amb el peu dret endavant, creuant per darrere del peu esquerre.
7- Pas amb el peu esquerre endavant.
8- Pausa.

MILITARY LEFT TURN
9- Pas amb el peu dret endavant.
10- Girarem 1/2 volta cap a l'esquerra, tornant el pes al peu esquerre.
11- Pas amb el peu dret endavant.
12- Girarem 1/2 volta cap a l'esquerra, tornant el pes al peu esquerre.

RIGHT ROCK STEP BACK, STOMP, HOLD
13- Amb el peu dret fem un pas enrere amb un petit saltet, a l'hora que estirem la cama esquerra.
14- Abaixem la cama esquerra.
15- Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre.
16- Pausa

RIGHT GRAPEVINE, LEFT TOES TOUCH
17- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
18- Pas amb el peu esquerre cap a la dreta, creuant per darrere del peu dret
19- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
20- Pas amb el peu esquerre a l'esquerra, marcant la punta al costat del peu dret.

LEFT ROLLINGVINE TURN 1/4, HOLD
21- Girem un quart de volta a l'esquerra, baixant el taló del peu esquerre.
22- Pas amb el peu dret endavant, girant mitja volta cap a l'esquerra.
23- Pas amb el peu esquerre enrere, girant mitja volta cap a l'esquerra.
24- Pausa.

RIGHT FORWARD ROCK STEP, 1/2 RIGHT TURN, RIGHT STEP,STOMP
25- Pas amb el peu dret endavant.
26- Tornem el pes al peu esquerre.
27- Pas peu dret enrere a l'hora que girem mitja volta cap a la dreta.
28- Piquem amb el peu esquerre al costat del peu dret.

RIGHT MONTEREY 1/2 TURN
29- Obrim la cama dreta cap a la dreta, marcant la punta del peu dret.
30- Girem mitja volta a la dreta, a l'hora que aajuntem el peu dret al costat del peu esquerre.
31- Obrim la cama esquerra cap a l'esquerra.
32- Ajuntem la cama esquerra al costat de la dreta.

HEEL RIGHT SIDE, HEEL LEFT SIDE
33- Peu dret marca el taló davant.
34- Peu dret torna al costat del peu esquerre.
35- Peu esquerre marca el taló davant.
36- Peu esquerre torna al costat del peu dret.


PART B - 64 TEMPS
RIGHT KICK, LEFT BACK HOOCK, RIGHT KICK, LEFT BACK HOOCK

1- Cama dreta fa una puntada cap al davant, mentre ens desplacem cap a la dreta.
2- Abaixem la cama dreta, a l'hora que la cama esquerra la creuem per darrere de la cama dreta, mentre ens desplacem a la dreta.
3- Abaixem la cama esquerra, a l'hora que la cama dreta l'estirem fent una puntada de peu endavant, mentre ens desplacem a la dreta.
4- Abaixem la cama dreta, a l'hora que la cama esquerra la creuem per darrere de la cama dreta.

LEFT SCUFF, JUMPS 1/2 TURN LEFT, STEP
5- Llisquem el peu esquerre al costat del peu dret.
6- Saltant sobre el peu dret, aixequem el genoll esquerre, girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
7- Saltant sobre el peu dret, aixequem el genoll esquerre, girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
8- Abaixem el peu esquerre.

RIGHT KICK, LEFT BACK HOOK, RIGHT KICK, LEFT BACK HOOK
9- Cama dreta fa una puntada cap al davant, mentre ens desplacem cap a la dreta.
10- Abaixem la cama dreta, a l'hora que la cama esquerra la creuem per darrere de la cama dreta, mentre ens desplacem a la dreta.
11- Abaixem la cama esquerra, a l'hora que la cama dreta l'estirem fent una puntada de peu endavant, mentre ens desplacem a la dreta.
12- Abaixem la cama dreta, a l'hora que la cama esquerra la creuem per darrere de la cama dreta.

LEFT SCUFF, JUMPS 1/2 TURN LEFT, STEP
13- Llisquem el peu esquerre al costat del peu dret.
14- Saltant sobre el peu dret, aixequem el genoll esquerre, girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
15- Saltant sobre el peu dret, aixequem el genoll esquerre, girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
16- Abaixem el peu esquerre.

RIGHT ROCK STEP FORWARD, RIGHT ROCK STEP BACK
17- Pas amb el peu dret cap endavant.
18- Tornar el pes al peu esquerre.
19- Pas peu dret enrere.
20- Tornar el pes al peu esquerre.

MILITARY RIGHT TURN, STOMP X2
21- Pas peu dret davant, a l'hora que girem mitja volta cap a l'esquerra.
22- Pas peu esquerre enrere, a l'hora que girem mitja volta cap a l'esquerra.
23- Piquem amb el peu dret, al costat del peu esquerre.
24- Piquem amb el peu esquerre, al costat del peu dret.

RIGHT KICK FORWARD, LEFT FLICK 1/4 TURN LEFT
25- Amb el peu dret fem una puntada cap al davant.
26- Abaixem el peu dret, al costat del peu esquerre.
27- Girem 1/4 de volta a l'esquerre, a l'hora que fem una puntada de peu esquerre enrere.
28- Abaixem el peu esquerre.

OUT, OUT FORWARD, IN, IN BACK (V)
29- Pas amb el peu dret endavant en diagonal dreta.
30- Pas amb el peu esquerre endavant en diagonal esquerra.
31- Pas amb el peu dret enrere en diagonal esquerra.
32- Pas amb el peu esquerre enrere en diagonal dreta.

TOES, HEEL, TOES, HEEL
33- Marquem la punta del peu dret, davant del peu esquerre, amb el genoll cap a fora.
34- Marquem el taló del peu dret cap a la dreta, amb el genoll cap a dintre.
35- Marquem la punta del peu dret, davant del peu esquerre, amb el genoll cap a fora.
36- Marquem el taló del peu dret cap a la dreta, amb el genoll cap a dintre.

RIGHT ROCK STEP 1/4 LEFT TURN,HOOCK, SCUFF, CROSS
37- Girem 1/4 de volta a l'esquerra, fent un pas enrere amb el peu dret, pujant el peu esquerre a la canya de la cama dreta.
38- Tornem el pes al peu esquerre.
39- Llisquem el peu dret al costat del peu esquerre.
40- Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.

STEP, RIGHT HEEL, HOOK, STEP
41- Pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra.
42- El peu dret marca taló en diagonal dreta.
43- Peu dret puja cap a la canya de la cama esquerra.
44- Pas amb el peu dret davant, marcant el taló.

RIGHT FLICK, SLAP, STEP, HOOK, KICK
45- El peu dret l'apugem al costat de la cama esquerra i tocarem el taló amb la mà dreta.
46- Abaixem el peu dret, fent un pas a la dreta.
47- Peu esquerre l'apugem per darrere de la cama dreta.
48- Peu esquerre l'abaixem enrere a l'hora que fem una puntada amb el peu dret.

HOOK, KICK, KICK, HOOK
49- Abaixem el peu dret, a l'hora que apugem el peu esquerre per darrere de la cama dreta.
50- Abaixem el peu esquerre a l'hora que fem una puntada amb el peu dret.
51- Abaixem el peu dret a l'hora que fem una puntada amb el peu esquerre.
52- Abaixem el peu esquerre a l'hora que apugem el peu dret per darrere de la cama esquerra.

STOMP X2, HOOK, STEP 1/4 LEFT TURN
53- Piquem amb el peu dret, al costat del peu esquerre.
54- Piquem amb el peu dret fent un pas endavant.
55- Apugem el peu esquerre, al costat de la cama dreta.
56- Abaixem el peu esquerre, girant 1/4 de volta a l'esquerra.

HOOK, STEP 1/4 LEFT TURN (x2)
57- Apugem el peu dret al costat de la cama esquerra.
58- Abaixem el peu dret fent un pas endavant, girant 1/4 de volta a l'esquerra.
59- Apugem el peu esquerre al costat de la cama dreta.
60- Abaixem el peu esquerre fent un pas endavant, girant 1/4 de volta a l'esquerra.

HOOK, RIGHT STOMP, LEFT STOMP, HOLD
61- Apugem el peu dret al costat de la cama esquerra.
62- Abaixem el peu dret picant a terra al costat de la cama esquerra.
63- Piquem amb el peu esquerre al costat del peu dret.
64- Pausa.


TAG - 4 TEMPS
HEEL RIGHT SIDE, HEEL LEFT SIDE

1- Peu dret marca el taló davant.
2- Peu dret torna al costat del peu esquerre.
3- Peu esquerre marca el taló davant.
4- Peu esquerre torna al costat del peu dret.


BRIDGE - 32 TEMPS (Es tracta de fer dues vegades els mateixos passos que es fan a la introducció).
GRAPEVINE RIGHT, STOMP
1- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
2- Pas amb el peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
3- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
4- Piquem a terra amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE LEFT, STOMP
5- Pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra.
6- Pas amb el peu dret a l'esquerra creuant per darrere del peu esquerre.
7- Pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra.
8- Piquem a terra amb el peu dret al costat del peu esquerre.

STEP, LOCK, STEP BACK
9- Pas amb el peu dret enrere.
10- Pas amb el peu esquerre enrere, creuant per davant del peu dret.
11- Pas amb el peu dret enrere.
12- Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.

ROCK STEP BACK RIGHT, STOMP, HOLD
13- Peu dret enrere, amb un petit saltet, a l'hora que estirem la cama esquerra.
14- Abaixem el peu esquerre a terra.
15- Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre.
16- Pausa

Aquí, tornaríem a repetir la mateixa seqüència de 16 temps.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...