Black # Concurs Casino Granollers 2015Temps: Seqüencial - Parets: 1
Autor/a: José Ferrer (Grup SUPER MIX DE LUXE)
Font: José Ferrer

Música del ball:
Granger Smith - I'm wearing blackDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: A-A-B'-A-B-B'-A-B-B'-A-B-B'-stop-B-B'-A
La B' és com la B però sense fer el quatre últims temps


Part A

RIGHT STOMP - LEFT STOMP - RIGHT KICK BALL CHANGE - RIGHT STOMP (x2) - ROCK STEP

1.- Stomp amb peu dret a lloc.
2.- Stomp amb peu esquerre a lloc.
3&4.- Puntada amb dreta endavant & tornem dreta a lloc i aixequem esquerra & stomp amb esquerra a lloc (deixant pes del cos a la cama esquerra).
5-6 - Stomp amb peu dret a lloc (x2).
7&8 - Pas enrere amb dreta marcant taló esquerre endavant (pes sobre cama dreta) & tornem esquerra a lloc i aixequem dreta & stomp amb dreta al costat de l'esquerra.

LEFT GRAPEVINE HEEL JACK - 1/4 RIGHT TURN - 3/4 TURN RIGHT - LEFT SCISSOR
9-10 Pas amb peu dret a la dreta - creuem esquerra per darrere de la dreta
&11 Pas amb peu dret lleugerament enrere & marquem taló esquerre endavant
&12 Pas amb peu esquerre al costat del dret & creuem peu dret per davant de l'esquerre
13.- Pas enrere amb esquerra girant 1/4 a la dreta.
14.- Girem 3/4 a la dreta fent un pas endavant amb cama dreta.
15&16.- Pas a l'esquerra amb esquerra & pas petit amb peu dret enrere & creuem peu esquerre per davant del dret.


Part B
B: Passos del 17 al 48
B': Passos del 17 al 44


FORWARD-RIGHT RIGHT SHUFFLE - LEFT STOMP - LEFT STOMP TO LEFT - 1/2 RIGHT TURN - 1/2 RIGHT TURN & LEFT SCUFF
17&18.- Shuffle endavant (1/8 a la dreta) dreta-esquerra-dreta.
19.- Stomp amb esquerra a lloc.
20.- Stomp amb esquerra una mica a l'esquerra.
21-22.- Pivotem sobre la esquerra girant 1/2 volta a la dreta, pes a cama esquerra.
23.- Girem 1/2 volta a la dreta fent un pas endavant amb dreta.
24.- Scuff amb esquerra.

LEFT GRAPEVINE & CROSSING RIGHT - LEFT ROCK FORWARD TURNING 1/4 LEFT - LEFT STEP FORWARD TURNING 1/2 LEFT - RIGHT STOMP
25.- Pas a l'esquerra amb peu esquerre.
26.- Creuem peu dret per darrere de la cama esquerra.
27.- Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
28.- Creuem peu dret per davant de cama esquerra.
29-30.- Girem 1/4 a l'esquerra fent un rock amb esquerra davant, canviem pes a cama dreta.
31.- Girem 1/2 a l'esquerra fent un pas davant amb esquerra.
32.- Stomp amb dreta al costat de l'esquerra.

RIGHT KICK FORWARD - LEFT HOOK REAR - LEFT SCUFF - LEFT JAZZBOX TURNING 1/4 LEFT
33-34.- Puntada endavant amb dreta, tornem dreta a lloc.
35-36.- Hook enrere amb esquerra, scuff amb esquerra.
37.- Creuem peu esquerre per davant del dret.
38.- Petit pas enrere amb peu dret.
39.- Girant 1/4 a l'esquerra fem un pas amb cama esquerra davant.
40.- Stomp amb peu dret al costat de l'esquerre.

RIGHT SWIVET - LEFT SWIVET - LEFT MILITARY TURN (only for B)
41-42.- Amb el pes del cos al taló dret i la punta esquerra, girem puntes a la dreta, tornem a lloc.
43-44.- Amb el pes del cos al taló esquerre i la punta dreta, girem puntes a l'esquerra, tornem a lloc deixant el pes a la cama esquerra.
45-46.- Pas endavant amb dreta, girem 1/2 volta a l'esquerra. (només a B)
47-48.- Pas endavant amb dreta, girem 1/2 volta a l'esquerra. (només a B)

L'stop definit a la seqüència, el farem al pas 43 portant la mà dreta al barret.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...