Song to youTemps: Seqüencial - Parets: 1 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: The Dreamers (Abril 2015)
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Prophets and Outlaws – My Song To YouDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32 temps

PART A (32 començant a la dreta + 32 començant a l’esquerra)

GRAPEVINE WITH ¼ TURN R, STEP ½ TURN R, ¼ TURN R, HOLD

1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
3-4 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, pausa
5-6 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)
7-8 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra, pausa

KICK R FWD (X2), STEP R BACK, COASTER STEP L, HOLD
9-10 Dues puntades de peu dret endavant
11-12 Pas peu dret enrere, pausa
13-14 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat del dret
15-16 Pas peu esquerre endavant, pausa

MONTEREY ½ TURN R, COASTER STEP R, HOLD
17-18 Punta dreta a la dreta, girar ½ volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerra
19-20 Punta esquerra a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret
21-22 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
23-24 Pas peu dret endavant, pausa

½ TURN R & STEP, HOOK (X3), STEP SIDE, HOOK
25-26 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, hook peu dret per darrere
27-28 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, hook peu esquerre per darrere
29-30 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, hook peu dret per darrere
31-32 Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrere

GRAPEVINE WITH ¼ TURN L, STEP ½ TURN L, ¼ TURN L, HOLD
33-34 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerra
35-36 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, pausa
37-38 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
39-40 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta, pausa

KICK L FWD (X2), STEP L BACK, COASTER STEP R, HOLD
41-42 Dues puntades de peu esquerre endavant
43-44 Pas peu esquerre enrere, pausa
45-46 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
47-48 Pas peu dret endavant, pausa

MONTEREY ½ TURN L, COASTER STEP L, HOLD
49-50 Punta esquerra a l’esquerra, girar ½ volta a l’esquerra i peu esquerre al costat del dret
51-52 Punta dreta a la dreta, peu dret al costat de l’esquerra
53-54 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerra
55-56 Pas peu esquerre endavant, pausa

½ TURN L& STEPS, HOOK (X3), STEP FWD, HOLD
57-58 Girar ½ a l’esquerra i pas peu dret enrere, hook peu esquerre per darrere
59-60 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, hook peu dret per darrere
61-62 Girar ½ a l’esquerra i pas peu dret enrere, hook peu esquerre per darrere
63-64 Pas peu esquerre endavant, pausaPART B

En diagonal, mirant a les 10.30, començant amb peu dret

CROSS ROCK, STEP, CROSS ROCK, STEP, STOMP R, HOLD
1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerra, tornar el pes al peu esquerre (i kick dret endavant)
3-4 Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
5-6 Tornar el pes al peu dret (i kick esquerre endavant), pas peu esquerre enrere
7-8 Stomp peu dret endavant, pausa

R HEEL FAN, SHUFFLE ½ TURN R, ½ TURN R & ROCK STEP, ¼ TURN R, HOLD
9-10 Obrir el taló dret a la dreta, tornar el taló dret al lloc
11-12 Girant ½ volta a la dreta triple step (esq-dret-esq.)
13-14 Girar ½ volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
15-16 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, pausa

En diagonal, mirant a la 1.30 , començant amb peu esquerre

CROSS ROCK, STEP, CROSS ROCK, STEP, STOMP R, HOLD
17-18 Creuar peu esquerre per davant del dret, tornar el pes al peu dret (i kick esquerre endavant)
19-20 Pas peu esquerre enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerra
21-22 Tornar el pes al peu esquerre (i kick dret endavant), pas peu dret enrere
23-24 Stomp peu esquerre endavant, pausa

L HEEL FAN, SHUFFLE ½ TURN L, ½ TURN L& ROCK STEP, ¼ TURN L, HOLD
25-26 Obrir taló esquerre a l’esquerra, tornar el taló esquerre al lloc
27-28 Girant ½ volta a l’esquerra triple step (dret, esq. dret)
29-30 Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
31-32 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, pausa

33 - 48 Repetir passos de l’1 al 16 (diagonal 10.30)
49- 64 Repetir passos del 17 al 30 (diagonal 1.30)

En els últims dos temps no girarem
63-64 Pas peu esquerre enrere, pausa (12.00)

¼ TURN RIGHT & GRAPEVINE R w. ¼ R, STEP ½ TURN R, ½ TURN R, HOLD
65-66 Girar ¼ de volta a la dreta (3.00) i pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
67-68 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, pausa (6.00)
69-70 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)
71-72 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre al costat del dret, pausa

STEP FEET APART, CROSS, UNWIND, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP SIDE, HOLD
73-74 Saltant, peu dret a la dreta i peu esquerre a l’esquerra (obrint), creuar peu dret per davant de l’esquerra
75-76 Girar ½ volta a l’esquerra pivotant sobre els dos peus, pausa
77-78 Stomp peu dret al costat de l’esquerra, pausa
79-80 Stomp peu dret a la dreta, pausaPART C (16 temps)

HEEL STRUTS, SHUFFLE ½ TURN L , ½ TURN L & ROCK STEP,

1-2 Taló dret endavant, aabaixar el peu
3-4 Taló esquerre endavant, aabaixar el peu
5-6 Girant ½ volta a l’esquerra triple step (dret, esq. dret)
7-8 Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret

(Walking backwards) CROSS ROCK, RECOVER & KICK (X2), ROCK BACK & LEFT TOE IN, RECOVER, FULL TURN L
Anant enrere
9-10 Pas peu esquerre enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerra, tornar el pes a l’esquerra (kick peu dret endavant)
11-12 Creuar peu dret per davant de l’esquerra, tornar el pes a l’esquerra (kick peu dret endavant)
13-14 Rock peu dret a la dreta amb el peu esquerre punta endins, tornar el pes al peu esquerre
Iniciant el gir a l’esquerra
15-16 Girar una volta sencera a l’esquerra (dret, esquerre).


SEQÜÈNCIA: ABCC, ABCC, ABCCCC, A.

A= (32 dreta + 32 esquerra)
B= (16 dreta +16 esquerra) + (16dreta +16esquerra) + 16
C= 16


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...