Johnny B GodeTemps: 48 - Parets: Seqüencial - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Jaime Macías (revisat per Manuela Kaiser)
Font: Jaime Macías

Música del ball:
John Denver - Johnny B GodeDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: ABC-BC-ABC-AC


SECCIÓ A: 48 temps

STOMP RIGHT, HOLD 3x, STOMP LEFT, HOLD 3x
1-4 Stomp amb la dreta, pausa 3x
5-8 Stomp amb l'esquerra, pausa 3x

STOMP RIGHT, HOLD, STOMP LEFT, HOLD 2x
1-2 Stomp amb la dreta, pausa
3-4 Stomp amb l'esquerra, pausa
5-6 Stomp amb la dreta, pausa
7-8 Stomp amb l'esquerra, pausa

CROSS & KICK JUMPING TWICE, JUMP BACK ROCK, FLICK, STOMP 2x
1-2 (saltant) Creuem dreta per sobre l'esquerra, hook amb l'esquerra darrere, tornar el pes a l'esquerra, puntada amb la dreta endavant
3-4 (saltant) Creuem dreta per sobre l'esquerra, hook amb l'esquerra darrere, tornar el pes a l'esquerra puntada amb la dreta endavant
5-6 (saltant) Rock enrere amb la dreta, puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra, flick amb la dreta enrere
7-8 Stomp amb la dreta al costat de l'esquerra, stomp amb la dreta al costat de l'esquerra

JUMP BACK ROCK,FLICK, CROSS, FLICK,JUMP BACK ROCK 2x (Full volta)
1-2 (saltant) ¼ volta esquerra, rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra, flick amb la dreta enrere
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, creuar dreta per damunt de l'esquerra, hook amb l'esquerra darrere, ¼ volta esquerra tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
7-8 (saltant) Rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere

JUMP BACK ROCK, FLICK, CROSS, KICK, JUMP BACK ROCK, FLICK, STOMP 2x
1-2 (saltant) Rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
3-4 (saltant) Creuem dreta per sobre l'esquerra hook amb l'esquerra darrere, tornar el pes a l'esquerra kick right
5-6 (saltant) Rock enrere amb la dreta kick esquerra, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
7-8 Stomp dreta al costat de l'esquerra, Stomp dreta al costat de l'esquerra

JUMP BACK ROCK, FLICK, CROSS, KICK, JUMP BACK ROCK, FLICK, STOMP 2x
1-2 (saltant) Rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
3-4 (saltant) Creuem dreta per sobre l'esquerra hook amb l'esquerra darrere, tornar el pes a l'esquerra kick right
5-6 (saltant) Rock enrere amb la dreta kick esquerra, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
7-8 Stomp amb la dreta al costat de l'esquerra, stomp amb la dreta al costat de l'esquerraSECCIÓ B (48 TEMPS)

JUMP BACK ROCK, HEEL & HOLD 2x, TOE & HOLD

1-2 (saltant) Rock enrere amb la dreta puntada amb l'esquerra endavant, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
3-4 Taló esquerre davant, pausa
5-6 Taló esquerre davant, pausa
7-8 Punta esquerra enrere, pausa

SCISSORS RIGHT, LEFT, HEEL & RECOVER, CROSS , RIGHT
1-2 Peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret
3-4 Dret creua per damunt l'esquerre, peu esquerre a l'esquerra
5-6 Taló dret davant, tornar el pes a la dreta al costat de l'esquerra
7-8 Esquerre creua per damunt del dret, peu dret a la dreta

HEEL & RECOVER, HEEL TOE, 1/2 TURN HEEL ,HOOK RIGHT ,LEFT CROSS
1-2 Taló esquerre endavant, tornar el pes a l'esquerra al costat de la dreta
3-4 Taló esquerre, punta dreta enrere
5-6 Girar 1/2 volta taló dret, peu dret, hook amb la dreta
7-8 Peu dret a la dreta, esquerra creua darrere dreta

RIGHT, TOE TOUCH, FULL & 1/2 TURN, STOMP 2x,HOLD
1-2 Peu dret a la dreta, esquerra punta tocaesquerra
3-4 1/4 volta esquerra portant el pes a peu esquerre, 1/2 volta esquerra dreta a terra
5-6 1/2 volta esquerra , 1/4 volta esquerra Stomp amb la dreta
7-8 Stomp amb l'esquerra, Hold

APPLEJACK MOVING RIGHT 2x, APPLEJACK IN PLACE 2x
1-2 Swivel amb la punta dreta a la dreta-taló esquerre a la dreta (peus en forma de V, puntes fora), swivel amb talons drets cap a la dreta-punta esquerra a la dreta (portem el pes a la dreta)
3-4 Swivel amb la punta dreta a la dreta-taló esquerre a la dreta (peus en forma de V, puntes fora), swivel amb talons drets cap a la dreta-punta esquerra a la dreta (portem el pes a la dreta)
5-6 Swivel punta esquerra a l'esquerra- taló dret a l'esquerra, swivel punta esquerra a la dreta-taló dret a la dreta (centre)
7-8 Swivel amb la punta dreta a la dreta-taló esquerre a la dreta, swivel punta dreta a l'esquerra- taló esquerre a l'esquerra (centre)

HEEL, HOLD, TOE, HOLD, HEEL, TOE, STOMP 2x
1-2 Taló esquerre davant, pausa
3-4 Punta dreta enrere, pausa
5-6 Taló dret, punta dreta enrere
7-8 Stomp amb la dreta, stomp esquerra


SECCIÓ C (48 TEMPS)

OUT-OUT, FLICK 1/2 T,OUT-OUT, FLICK 1/2 T, OUT-OUT, FLICK 1/2 T, OUT-OUT,HITCH 1/2 T

1-2 (saltant) Els dos peus de costat a terra, (saltant) 1/2 volta esquerra, flick amb la dreta enrere
3-4 (saltant) Els dos peus de costat a terra, (saltant) 1/2 volta esquerra, flick amb la dreta enrere
5-6 (saltant) Els dos peus de costat a terra, (saltant) 1/2 volta a la dreta, flick amb la dreta enrere
7-8 (saltant) Els dos peus de costat a terra, (saltant) 1/2 volta dret, hitch amb el genoll dret

HITCH 1/2 T, OUT-OUT, FLICK 1/2 T, OUT-OUT, HITCH 1/4 T, OUT-OUT 1/4 T, HITCH 1/4 T 2x
1-2 (saltant) 1/2 volta dreta, hitch genoll dret, (saltant) els dos peus de costat a terra
3-4 (saltant) 1/2 volta esquerra hitch esquerra, (saltant) els dos peus de costat a terra
5-6 (saltant) 1/2 volta dreta, hitch esquerra, (saltant) els dos peus de costat a terra
7-8 (saltant) 1/4 volta dreta, hitch genoll dret, (saltant) 1/4 volta dreta, hitch genoll dret

JUMP ROCK BACK & FLICK 2x, STEP FWD, PIVOT 1/2 TURN, 1/2 TURN, HOOK 1/2 TURN
1-2 (saltant) Rock enrere amb la dreta, kick esquerra, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
3-4 (saltant) Rock enrere amb la dreta, kick esquerra, tornar el pes a l'esquerra flick amb la dreta enrere
5-6 Peu dret endavant, 1/2 volta esquerra
7-8 1/2 volta esquerra, esquerra hook 1/2 volta esquerra

LOCK STEP LEFT, HOOK 1/2 TURN, TURN 1/2 & RIGHT,LEFT, PIVOT TURN 1/2, LEFT
1-2 Esquerra endavant, dreta creua per darrere esquerra
3-4 Esquerra endavant, Hook 1/2 volta dreta
5-6 Volta 1/2 dreta, pas dret endavant, esquerra endavant
7-8 Pivotar 1/2 volta dreta, esquerra endavant al costat de la dreta

TOE TOUCH FRONT 4x
1-2 Punta right endavant, taló dret a terra portant el pes al peu
3-4 Punta esquerra endavant al costat de la dreta, taló esquerre a terra portant el pes al peu
5-6 Punta dreta endavant, taló dret a terra portant el pes al peu
7-8 Punta esquerra endavant al costat de la dreta, taló esquerre

TOE TOUCH BACK 2x, JUMP BACK ROCK, FLICK,STOMP 2x
1-2 Punta dreta enrere, taló dret a terra portant el pes al peu
3-4 Punta esquerra enrere al costat de la dreta, taló esquerre al terra portant el pes al peu
5-6 (saltant) Rock enrere amb la dreta, kick esquerra, tornar el pes a l'esquerra, flick amb la dreta enrere
7-8 Stomp amb la dreta 2xVídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...