To be savedTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Adolfo Calderero
Font: Adolfo Calderero

Música del ball:
Brent Cobb - To be saved


Ball creat per una workshop a Àustria.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1ª SECCIÓ KICK (L) TO LEFT, STOMP (L), LOW KICK (L), LOW KICK (L), LOW KICK (R), LOW KICK (L), FLICK (R), STOMP (L)
1- cop de peu lateral a l'esquerra amb peu esquerre
2- stomp amb peu esquerre al costat del dret
3- puntada frontal peu esquerre
4- puntada frontal peu esquerre
5- abaixem peu esquerre i al mateix temps marquem taló dret davant
6- abaixem peu dret i al mateix temps marquem taló esquerre davant
7- dobleguem cama dreta per genoll cap enrere
8- stomp amb peu dret davant

2ª SECCIÓ OPEN HEELS TO RIGHT, CLOSE HEELS TO CENTER, REPEAT TWO MOVIMENTS, STEP (L) FORWARD, QUARTER TURN TO RIGHT, STEP (L) FORWARD, HOLD
1- obrim talons cap a la dreta
2- els tornem al centre
3- obrim talons cap a la dreta
4- els tornem al centre
5- pas amb el peu esquerre cap endavant
6- girem ¼ de volta a la dreta sobre les puntes
7- marquem punta esquerra endavant al terra
8- abaixem el taló esquerre al terra

3ª SECCIÓ TOE STRUT (R), TOE STRUT (L), RIGHT TRIANGLE
1- marquem punta dreta endavant al terra
2- abaixem el taló dret
3- marquem punta esquerra endavant al terra
4- abaixem el taló esquerre
5- creuem peu dret per davant de l´esquerre
6- pas a l'esquerra amb el peu esquerre
7- obrim fent un pas a la dreta amb peu dret descreuant
8- stomp peu esquerre al costat del dret

4ª SECCIÓ KICK (R), FLICK (R), QUARTER TURN TO RIGHT WITH KICK (R), HOOK (R), GRAPEVINE (R)(SCUFF)
1- puntada peu dret endavant
2- puntada enrere amb peu dret girant ½ volta a la dreta
3- puntada endavant amb peu dret
4- dobleguem la cama dreta pel genoll i apropem el peu dret a l'alçada del genoll esquerre
5- fem un pas lateral amb el peu dret cap a la dreta
6- creuem el peu esquerre per darrere del peu dret
7- pas lateral del peu dret cap a la dreta, descreuant
8- scuff del peu esquerre al costat del dret

5ª SECCIÓ LEFT TRIANGLE, OPEN TOE-HEEL-TOE(R), BACK HOOK (L)
1- creuem peu esquerre per davant del dret
2- pas lateral del peu dret cap a la dreta descreuant
3- pas lateral del peu esquerre a l'esquerra
4- stomp peu dret al costat del esquerre
5- obrim punta del peu dret cap a la dreta
6- obrim taló del peu dret cap a la dreta
7- obrim punta del peu dret cap a la dreta
8- aixequem per darrere la cama esquerra doblegada pel genoll

6ª SECCIÓ STEP (L), BACK HOOK (R), STEP (R), HOOK (L), GRAPEVINE (L)(CROSS)
1- abaixem el peu esquerre cap a l'esquerra
2- aixequem per darrere la cama dreta doblegada pel genoll
3- abaixem el peu dret cap a la dreta
4- aixequem la cama esquerra doblegada pel genoll apropant el peu esquerre a l'alçada de genoll dret
5- pas lateral del peu esquerre cap a l'esquerra
6- creuem peu dret per darrere de l´esquerra
7- pas lateral del peu esquerre cap a l'esquerra
8- creuem peu dret per davant de l´esquerra

7ª SECCIÓ QUARTER TURN (L)-ROCK-STEP (L), QUARTER TURN-STEP (L), SCUFF (R), QUARTER TURN (R)-TRIANGLE (R)
1- fem un pas amb peu esquerre cap a l'esquerra girant ¼ de volta cap a l'esquerra
2- retornem el pes al peu dret
3- fem un pas lateral cap a l'esquerra amb el peu esquerre girant ¼ de volta a l'esquerra
4- scuff amb el peu dret al costat del esquerra
5- creuem peu dret per davant de l´esquerra
6- fem un pas lateral amb peu esquerre cap a l'esquerra
7- fem un pas lateral amb peu dret cap a la dreta girant ¼ de volta a la dreta
8- stomp peu esquerre al costat del peu dret

8ª SECCIÓ KICK (R), HOOK (R), KICK (R), TOGETHER, QUARTER TURN RIGHT-KICK (R), FLICK (R), STOMP (R), STOMP (R)(WEIGHT)
1- puntada peu dret endavant
2- dobleguem la cama dreta pel genoll apropant el taló dret al genoll esquerre
3- puntada peu dret endavant
4- marquem punta dreta darrere girant ¼ de volta a la dreta
5- puntada endavant amb peu dret
6- puntada enrere amb peu dret
7- stomp peu dret al costat de l'esquerre
8- stomp peu dret al costat de l'esquerre


Restart: en la 5ª paret, després del moviment 56, tornem a començar.


VídeosRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...