Tag onTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: David Villellas
Font: Carme Gimeno (Redactat a partir del vídeo)

Música del ball:
Beccy Cole - Too Strong to breakDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL SWITCHES R & L, MONTEREY TURN RIGHT
1-2 Taló dret davant, taló dret a lloc
3-4 Taló esquerre davant, taló esquerre a lloc
5-6 Touch punta peu dret a la dreta- girem ½ volta a la dreta, sobre peu esquerre, peu dret tanca al costat peu esquerre
7-8 Touch punta peu esquerre a l’esquerra, tanquem peu esquerre al costat peu dret

HEEL SWITCHES R & L MONTEREY TURN RIGHT
1-2 Taló dret davant, taló dret a lloc
3-4 Taló esquerre davant, taló esquerre a lloc
5-6 Touch punta peu dret a la dreta- girem ½ volta a la dreta,sobre peu esquerre, peu dret tanca al costat peu esquerre
7-8 Touch punta peu esquerre a l’esquerra, tanquem peu esquerre al costat peu dret

SCISSOR STEP RIGHT, HOLD, SCISSOR ESTEP LEFT, HOLD
1-4 Pas peu dret a la dreta, tornem pes al peu esquerre, creuem peu dret per davant peu esquerre, pausa
5-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, tornem pes al peu dret, creuem peu esquerre per davant peu dret, pausa

(Restart 3ª paret)

KICK RIGHT STEP RIGHT BACK, KICK LEFT STEP LEFT BACK, KICK RIGHT STEP RIGHT BACK, KICK LEFT STEP LEFT FWD
1-4 Puntada peu dret davant, pas peu dret enrere, puntada peu esquerre davant, pas peu esquerre enrere
5-8 Puntada peu dret davant, pas peu dret enrere, puntada peu esquerre davant, stomp peu esquerre endavant

(Restart 6ª paret)

HEEL STRUT RIGHT, HEEL STRUT LEFT, ROCK STEP RIGHT, ½ TURN RIGHT & STEP RIGHT FWD, HOLD
1-2 Taló peu dret endavant, abaixem peu dret
3-4 Taló esquerre endavant, abaixem peu esquerre
5-6 Rock peu dret endavant, tornem pes al peu esquerre
7-8 Girem ½ volta a la dreta, pas peu dret endavant, pausa

HELL STRUT LEFT,HEEL STRUT RIGHT, ROCK STEP LEFT, ½ TURN LEFT& STEP LEFT FWD, HOLD
1-2 Taló esquerre endavant, abaixem peu esquerre
3-4 Taló dret endavant, abaixem peu dret
5-6 Rock peu esquerre davant, tornem pes al peu dret
7-8 ½ volta a l'esquerra, pas peu esquerre davant, pausa

JAZZ BOX RIGHT, CROSS, ROCK STEP RIGHT,CROSS, HOLD
1-2 Creuem peu dret per davant esquerre, pas peu esquerre enrere
3-4 Pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per davant del dret
5-6 Rock peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre
7-8 Creuem peu dret per davant peu esquerre, pausa

STEP LEFT TO LEFT, CROSS RIGHT, STEP LEFT TO LEFT, CROSS RIGHT, STEP LEFT, PIVOT ½ TURN RIGHT, STOMP LEFT TO LEFT, HOLD.
1-2 Pas peu esquerre a l'esquerra, creuem peu dret per davant d l'esquerre
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuem peu dret per davant de l'esquerre
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra, girem ½ volta a la dreta
7-8 Stomp peu esquerre a l'esquerra, pausa

Tornem a començar.

RESTARTS
3ª paret ballem fins el temps 24 i reiniciem el ball
6ª paret ballem fins el temps 32 i reiniciem el ball


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...