Ferrocata's girls 6.0Temps: Part A 32 temps / Part B 32 temps - Parets: 1 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Anem a ballar Country
Font: Salvador Garcia

Música del ball:
Alan Jackson - Dog river blues


Ball dedicat a unes noies que durant anys estan agafant el tren (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) per anar a treballar:
Elisabeth, Joanna, Marta, Roser i especialment a la Fina, ella balla country amb nosaltres. Per vosaltres noies, per celebrar que enguany feu
60 anys. Felicitats a totes i Visca el 1954!!!!!!!!


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: A - Pont 1 - AB - Pont 2 - ABA - Pont 3 ABB - A – Restart: temps 16 final del ball

PART A
Vaudevilles (L&R)

1 - Creuem peu dret per davant de l’esquerre
2 - Obrim peu esquerre a l’esquerra
3 - Taló peu dret en diagonal a la dreta
4 - Peu dret al costat de l’esquerre
5 - Creuem peu esquerre per davant peu dret
6 - Obrim peu dret a la dreta
7 - Taló peu esquerre en diagonal a l’esquerra
8 - Peu esquerre al costat del dret

Step (R) Forward Hook (L), Step Bac Hook (R), Full (R), Turn Hold
9 - Pas peu dret davant
10 - Pas hook del peu esquerre darrere de la cama dreta
11 - Pas peu esquerre enrere
12 - Pas hook del peu dret per davant cama esquerre
13 - Pas peu dret davant del peu esquerre
14 - Pas peu esquerre per davant peu dret
15 - Pausa
16 - Girem mitja volta a la dreta

Step (L & R) Forward Hold, Full Left, Stomp x 2 (R & L)
17 - Pas peu esquerre davant peu dret
18 - Pausa
19 - Pas endavant peu dret
20 - Fem mitja volta a l’esquerra
21 - Pas endevant peu dret
22 - Fem mitja volta a l’esquerra
23 - Stomp peu dret
24 - Stomp peu esquerre

Grapevine Right: Step, Cross (L), 1⁄2 Turn Brush (R).
25 - Pas a la dreta amb el peu dret
26 - Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret
27 - Pas a la dreta amb el peu dret
28 - Stomp peu esquerre costat peu dret
29 - Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
30 - Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre
31 - Pas a l’esquerra amb el peu esquerre girem 1/2 de volta a l’esquerra
32 - Brush amb el peu dret.


PART B

Rock Step x3 (R&L&R) Forward

1 - Rock peu dret creuant peu esquerre
2 – Tornar el pes peu esquerre
3 - Pas peu dret costat peu esquerre
4 – Rock peu esquerre creuant peu dret
5 - Tornar el pes peu dret
6 - Pas peu esquerre costat peu dret
7- Rock peu dret devant
8 - Tornar el pes peu esquerre

Back Toe Struts 1⁄2 Turn (R) Toe Strut (L), Rock Step Cross (R)
9 - Punta peu dret enrere
10 - Girar 1⁄2 volta a la dreta i abaixar el taló
11 - Punta peu esquerre enrere
12 - Girar 1⁄2 volta a la dreta i abaixar el taló
13 - Rock peu dret costat
14 - Tornar el pes peu esquerre
15 - Peu dret creua per sobre peu esquerre
16 - Pausa

Left Rumba Box
17 - Pas peu esquerre a l’esquerra
18 - Pas peu dret al costat del peu esquerre
19 - Pas peu esquerre endavant
20 – Pausa
21 - Pas peu dret a la dreta
22 - Pas peu esquerre al costat del peu dret
23 - Pas peu dret enrere
24 - Pausa

Toe Struts Forward x 2 (L& R), Rock Step (L) Stomp (L) Hold
25 - Punta peu esquerre
26 – Abaixem taló peu esquerre
27 - Punta peu dret
28 - Abaixem taló peu dret
29 – Rock peu esquerre enrere
30 – Tornar el pes peu dret
31 - Stomp peu esquerre
32 - Pausa


Pont 1
Out Out, In In (R & L), Kick (R)

1 - Peu dret fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a la dreta (obrim)
2 – Peu esquerre fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a l’esquerra (obrim)
3 - Peu dret fa un pas enrere sobre el taló en diagonal a l’esquerre (tancant)
4 - Peu esquerre fa un pas enrere sobre el taló en diagonal a la dreta (tancant)
5 - Kick peu dret endavant
6 - Kick peu dret endavant

Pont 2
Out Out, In In (R & L)

1 - Peu dret fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a la dreta (obrim)
2 – Peu esquerre fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a l’esquerra (obrim)
3 - Peu dret fa un pas enrere sobre el taló en diagonal a l’esquerre (tancant)
4 - Peu esquerre fa un pas enrere sobre el taló en diagonal a la dreta (tancant)

Pont 3
Out Ouy In Hold, Coaster Step (L), Kick Stomp x 2 (R)

1 - Peu dret fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a la dreta (obrim)
2 – Peu esquerre fa un pas endavant sobre el taló en diagonal a l’esquerra (obrim)
3 - Peu dret fa un pas enrere sobre el taló en diagonal a l’esquerre (tancant)
4 - Pausa
5 - Peu esquerre fa un pas enrere
6 - Peu dret fa un pas enrere al costat peu esquerre
7 - Peu esquerre fa un pas davant
8 - Pausa
9 - Peu dret fa una puntada endavant
10 - Peu dret pica a terra al costat del peu esquerre
11- Peu dret fa una puntada enrere
12- Peu dret pica a terra al costat del peu dret

Tag:
A l’última paret del ball, es fan els primers 16 temps de la part A, i afegirem 4 passos per acabar
1- Peu esquerre davant
2- Puntada peu dret davant
3 – Peu dret per sobre peu esquerre
4 – Girem mitja volta a l’esquerraVídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...