ChangeTemps: A: 32 temps B: 32 Temps - Parets: 1, 1 restart - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Gabi Ibáñez (Gener 2015)
Font: GiP (Gabi Ibáñez i Paqui Monroy) [E-mail]Música del ball:
The Sunny Cowgirls - SummerDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ordre del ball:
AAB
A(només 16 temps)*restart
AAB
AAB
BA

PART A:

KICK, CROSS, ½ TURN, ROCK STEP, ¼ TURN

1 Kick peu dret davant en diagonal dreta
& Creuem peu dret davant peu esquerre
2 Girem ½ volta cap a l’esquerra (6h)
3 Rock peu esquerre darrere
& Tornem pes peu dret
4 Girem ¼ a la dreta deixant peu esquerre a l’esquerra (12h)

ROCK STEP, STEP, SWIWELS
5 Rock peu dret darrere del peu esquerre
& Tornem pes peu esquerre
6 Pas peu dret a la dreta
& Girem talons a la dreta
7 Girem talons a l’esquerra
& Girem talons a la dreta
8 Tornem els talons al centre

COASTER STEP, ROCK STEP, STEP
9 Pas peu dret darrere
& Pas peu esquerre darrere, al costat del dret
10 Pas peu dret davant
11 Rock peu esquerre davant
&Tornem pes peu dret
12 Pas peu esquerre darrere

½ TURN WITH ROCK STEP, ¾ TURN SOTMP UP
13 Girem ½ volta a la dreta deixant el peu dret davant (3h)
& Tornem el pes al peu esquerre
14 Girem ½ volta a la dreta deixant el peu dret davant (9h)
15 Girem ¼ de volta a la dreta deixant peu esquerre a l’esquerra (12h)
16 Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre

* A la tercera A aquí fem el restart

OUT, OUT, IN, IN, ROCK STEP, CROSS
& Pas peu dret davant en diagonal dreta (obrim)
17 Pas peu esquerre davant en diagonal esquerra (obrim)
& Pas peu dret darrere tornant al lloc (tanquem)
18 Pas peu esquerre darrere al costat del dret (tanquem)
& Rock peu dret a la dreta
19 Tornem el pes al peu esquerre
20 Creuem peu dret davant del peu esquerre

ROCK STEP WITH ½ TURN, ROCK STEP, COASTER STEP
21 Rock peu esquerre davant
& Tornem el pes al peu dret
22 Girem ½ volta a l’esquerra deixant el peu esquerre davant (6 h)
& Tornem el pes al peu dret
23 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret darrere al costat de l’esquerre
24 Pas peu esquerre davant

OUT, OUT, IN, IN, ROCK STEP, CROSS
& Pas peu dret davant en diagonal dreta (obrim)
25 Pas peu esquerre davant en diagonal esquerra (obrim)
& Pas peu dret darrere tornant al lloc (tanquem)
26 Pas peu esquerre darrere al costat del dret (tanquem)
& Rock peu dret a la dreta
27 Tornem el pes al peu esquerre
28 Creuem peu dret davant del peu esquerre

ROCK STEP WITH ½ TURN, ROCK STEP, COASTER STEP
29 Rock peu esquerre davant
& Tornem el pes al peu dret
30 Girem ½ volta a l’esquerra deixant el peu esquerre davant (12 h)
& Tornem el pes al peu dret
31 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret darrere al costat de l’esquerre
32 Pas peu esquerre davant


PART B:

JUMP, JUMP WITH HOOK, JUMP, JUMP WITH HOOK, JUMP, ½ TURN WITH HITCH, STOMP

1 Saltem obrint les cames
& Saltem tornant peu dret al centre i al mateix temps Hook peu esquerre per darrere
2 Saltem obrint les cames
& Saltem tornant peu esquerre al centre i al mateix temps Hook peu dret per darrere
3 Saltem obrint les cames
& Girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerre
4 Stomp peu esquerre davant (6 h)

STEP, STOMP UP, STEP, STOMP UP, ROCK STEP, STOMP UP
5 Pas peu dret davant en diagonal dreta
& Stomp up peu esquerre al costat del dret
6 Pas peu esquerre darrere
& Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
7 Rock peu dret darrere alçant el peu esquerre
& Pas peu esquerre al lloc
8 Stomp up peu dret al costat de l’esquerre

JUMP, JUMP WITH HOOK, JUMP, JUMP WITH HOOK, JUMP, ½ TURN WITH HITCH, STOMP
9 Saltem obrint les cames
& Saltem tornant peu dret al centre i al mateix temps Hook peu esquerre per darrere
10 Saltem obrint les cames
& Saltem tornant peu esquerre al centre i al mateix temps Hook peu dret per darrere
11 Saltem obrint les cames
& Girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerre
12 Stomp peu esquerre davant (12 h)

STEP, STOMP UP, STEP, STOMP UP, ROCK STEP, STOMP UP
13 Pas peu dret davant en diagonal dreta
& Stomp up peu esquerre al costat del dret
14 Pas peu esquerre darrere
& Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
15 Rock peu dret darrere alçant el peu esquerre
& Pas peu esquerre al lloc
16 Stomp up peu dret al costat de l’esquerre

HEEL STRUTS x 3, STOMP UP
17 Taló peu dret davant
& Abaixem el peu al terra
18 Taló peu esquerre davant
& Abaixem el peu al terra
19 Taló peu dret davant
& Abaixem el peu al terra
20 Stomp up peu esquerre

STEP, LOCK, STEP, ROCK STEP, STOMP
21 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret darrere creuant per davant del peu esquerre
22 Pas peu esquerre darrere
23 Rock peu dret darrere alçant peu esquerre
& Pas peu esquerre al lloc
24 Stomp peu drel al costat de l’esquerre

RIGHT APPLEJACK, STEP TOGETHER
& Obrim puntes desplaçant-nos a la dreta (el pes està al taló dret i a la punta esquerra)
25 Tanquem puntes al centre
& Obrim puntes desplaçant-nos a l’esquerra (el pes està a la punta dreta i al taló esquerre)
26 Tanquem puntes al centre
27 Pas peu dret darrere
28 Pas peu esquerre al costat del dret

LEFT APPLEJACK, STEP, STOMP
& Obrim puntes desplaçant-nos a l’esquerra (el pes està al taló esquerre i a la punta dreta)
29 Tanquem les puntes al centre
& Obrim puntes desplaçant-nos a la dreta (el pes està a la punta esquerra i al taló dret)
30 Tanquem les puntes al centre
31 Pas peu dret davant
32 Stomp peu esquerre al costat del peu dret


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...