You've got a Friend


Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Montse Bou (3.12.2014)
Font: Montse Bou

Música del ball:
James Taylor -o- Don Williams) - You've got a Friend


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SIDE (R), TOGETHER (L), CHASSE Right (R-L-R), SIDE (L), TOGETHER (R), CHASSE Left (L-R-L).
1-2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
3&4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta.
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre
7&8 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra.

MAMBO FWD (R), STEP-LOCK-STEP BACK (L-R-L), COASTER STEP (R), STEP FWD (L), ½ TURN Right & HOOK (R).
9&10 Rock/Pas amb peu dret cap davant, tornar pes al peu esquerre, pas peu dret al centre
11&12 Pas peu esquerre cap enrere, creuar peu dret per davant de l'esquerre (Lock), pas peu esquerre cap enrere.
13&14 Pas peu dret cap enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret cap davant.
15-16 Pas peu esquerre cap davant, aixecar peu dret per sobre del genoll esquerre (Hook) girant ½ volta cap la dreta (06.00)

¼ TURN Right (R), ¼ TURN Right (L), SAILOR STEP (R), STEP-LOCK-STEP FWD (L-R-L), MAMBO FWD (R) w. ¼ TURN Right.
17-18 Pas amb peu dret cap davant i girant ¼ de volta a la dreta (09.00). Pas amb peu esquerre cap enrere i girant ¼ de volta a la dreta (12.00)
19&20 Creuar peu dret cap enrere per darrere de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret a la dreta.
21&22 Pas peu esquerre cap davant, peu dret creua per darrere de l'esquerre (Lock), pas peu esquerre cap davant
23&24 Rock/Pas peu dret per davant de l'esquerre, tornar pes al peu esquerre, Pas peu dret girant ¼ de volta a la dreta (03.00)

CROSS SHUFFLE (L-R-L), ¼ TURN Left (R), ¼ TURN Left (L), MAMBO ACROSS (R), CROSS SHUFFLE (L-R-L).
25&26 Pas creuant peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
27-28 Pas peu dret cap enrere girant ¼ de volta a l'esquerra, (12.00) pas peu esquerre cap davant girant ¼ de volta a l'esquerra. (09.00)
29&30 Creuar peu dret per davant de l'esquerre, tornar pes al peu esquerre, pas peu dret al centre
31&32 Pas creuant peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret.


BRIDGE:
Al final de la 4ª paret (estarem mirant a les 12.00), afegir els següets counts:

DIAGONAL ROCK STEP (R), COASTER STEP (R). DIAGONAL ROCK STEP (L), COASTER STEP (L).
1-2 Rock amb peu dret en diagonal dreta (01.30), tornar pes al peu esquerre
3&4 Pas peu dret cap enrere, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret cap davant
5-6 Rock amb peu esquerre en diagonal esquerra (10.30), tornar pes al peu dret
7&8 Pas peu esquerre cap enrere, peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre cap davant.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...