Pachanga Girl


Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Rafel Corbí - Març 2004
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Gabe Lopez - Pachanga Girl (Intro 16 counts)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK, RECOVER, LEFT SIDE SHUFFLE SHUFFLE, ROCK, RECOVER
1&2 Pas a la dreta amb el peu dret. Peu esquerre al costat del dret. Pas a la dreta amb el peu dret.
3-4 Pas peu esquerre pel davant del dret (rock). Tornem el pes sobre el peu dret.
9&10 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre. Pas peu dret al costat de l'esquerre. Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
11-12 Rock peu dret pel davant l'esquerre. Tornem el pes sobre el peu esquerre.

SHUFFLE 1/2 TURN RIGHT, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK, ROCK, RECOVER
9&10 Pas peu dret endarrere fent 1/ 2 volta cap a la dreta. Pas peu esquerre al costat del dret. Pas peu dret endavant.
11-12 Rock peu esquerre endavant. Retornem pes a la dreta
13&14 Pas enrere peu esquerre, peu dret al costat de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
15-16 Rock peu dret endarrere. Retornem pes a l'esquerre.

FORWARD SHUFFLE, ROCK, RECOVER, SHUFFLE 1/2 TURN LEFT, POINT FORWARD & SIDE
17&18 Pas endavant peu dret. Peu esquerre al costat del dret. Pas endavant peu dret
19-20 Rock peu esquerre endavant. Retornem pes a la dreta
21&22 Pas endarrere peu esquerre fent 1/2 volta a l'esquerra. Pas peu dret al costat de l'esquerre. Pas peu esquerre endavant.
23-24 Toc punta peu dret endavant, toc a la dreta

COASTER CROSS, POINT FORWARD & SIDE, COASTER CROSS, ROCK, RECOVER WITH 1/4 TURN LEFT
25&26 Pas endarrere amb el peu dret, peu esquerre al costat del dret, creuem el peu dret per davant de l'esquerre.
27-28 Toc punta peu esquerre endavant, toc a l'esquerra
29-30 Pas endarrere amb el peu esquerre, peu dret al costat de l’esquerre, creuem el peu esquerre per davant del dret.
31-32 Rock endavant sobre el peu dret, tornem el pes al peu esquerre fent 1/4 de volta a l'esquerra.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...