Don't get no better than that


Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Kelli Haugen (Noruega - Agost 2013)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Burns & Poe - Don't get no better than that


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right & Left HEEL TOUCH, Right & Left WALK, ¼ Left STEP TURN.
1 Touch taló dret endavant
2 Pas dret al costat del peu esquerre
3 Touch taló esquerre endavant
4 Pas esquerra al costat del peu dret
5 Pas endavant peu dret
6 Pas endavant peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 ¼ volta esquerra pes sobre el peu esquerre (9:00)

9-16: Right STEP & TOUCH, Left BACK & TOUCH, Right SIDE & TOUCH, Left ¼ TURN & STEP & TOUCH.
1 Pas endavant peu dret
2 Touch esquerra al costat del peu dret
3 Pas enrere peu esquerre
4 Touch dret al costat del peu esquerre
5 Pas a la dreta peu dret
6 Touch esquerra al costat del peu dret
7 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (6:00)
8 Touch dret al costat del peu esquerre

17-24: Right STEP,& SCUFF, Left STEP & SCUFF, Left STEP TURN, Left ¼ STEP TURN.
1 Pas endavant peu dret
2 Scuff esquerra al costat del peu dret
3 Pas endavant peu esquerre
4 Scuff dret al costat del peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre ( 12:00)
7 Pas endavant peu dret
8 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (9:00)

25-32: Right Diagonal STEP, SLIDE, STEP & SCUFF, Left Diagonal STEP, SLIDE, STEP & TOUCH.
1 Pas endavant peu dret en diagonal a la dreta
2 Slide peu esquerre fins al costat del peu dret
3 Pas endavant peu dret
4 Scuff esquerra al costat del peu dret
5 Pas esquerra endavant en diagonal a l’esquerra
6 Slide dret fins al costat del peu esquerre
7 Pas endavant peu esquerre
8 Touch dret al costat del peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR

RESTART:
Durant la tercera (3ª) paret, ballar fins el count 24 i reiniciar el ball de nou.
(Estaràs mirant a la paret de les 3:00)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...