Kinda # II Concurs Wildbunch Saloon 2014Temps: Part A: 64 temps, 2 parets, Part B:32 temps - Parets: Seqüencial - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: The Tumbleweeds Setembre 2014
Font: Mercè Sala

Música del ball:
The Bottle Rockets - Every Kinda Everything (CD: Bottle Rockets and the Brooklyn side (2013))


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32 temps

SEQUÈNCIA: A, A, B amb tag, A, A, B, B curta x 3

PART A

1/2 LEFT TURN SCOOT TWICE, ROCK STEP BACK (R), STOMP X2, SWIVET (R)

1-2 1/2 volta a l'esquerra, sobre el peu esquerre, hitch genoll dret
3-4 Saltant rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Stomp peu dret, stomp peu esquerre al lloc
7-8 Girar els peus a la dreta, marcant taló dret i punta esquerra, tornar a lloc

TOE STRUT & 1/2 LEFT TURN x2, ROCKING CHAIR
9-10 Punta peu dret davant i 1/2 volta a l'esquerra
11-12 Punta peu esquerre enrere i 1/2 volta a l'esquerra
13-14 Rock peu dret davant i tornar el pes a l'esquerre
15-16 Rock peu dret enrere i tornar el pes a l'esquerre

FLICK (R) & SLAP, HOOK, FLICK & SLAP, TOE TOUCH FWD, SWIVEL HEEL, SWIVEL 1/2 TURN, HOLD
17-18 Puntada de peu dret costat tocant el peu amb la mà dreta, hook peu dret davant
19-20 Puntada de peu dret costat tocant el peu amb la mà dreta, abaixar el peu dret
21-22 Obrir el taló dret enfora i tornar al lloc
23-24 Obrir el taló dret enfora girant 1/2 volta a l'esquerra, hold

COASTER STEP (L), HOLD, CROSS FWD, ROCK BACK
25-26 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret enrere
27-28 Pas peu esquerre endavant, hold
29-30 Creuar el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre enrere
31-32 Rock peu dret enrere, tornar el pes a l'esquerre

FULL LEFT TURN, HEEL, TOE, KICK, HOOK, 1/2 GRAPEVINE (R)
33-34 Volta sencera a l'esquerra
35-36 Taló dret davant, punta dreta enrere
37-38 Puntada de peu dret davant, taló dret al turmell
39-40 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere el dret

STEP, TOE SIDE (L), ROLLING VINE (L), STOMP, STOMP HOLD
41-42 Peu dret a la dreta, marcar punta esquerra al costat
43-44 1/4 volta, 1/4 volta
45-46 1/2 volta, stomp dreta al lloc
47-48 Stomp esquerra al lloc, hold

HOOK COMBINATION (L), TOE STRUT 1/2 TURN, TOE STRUT 1/2 TURN
49-50 Puntada de peu esquerre davant, al turmell
51-52 Puntada de peu esquerre endavant, punta esquerra enrere
53-54 Abaixem punta esquerra, 1/2 volta a l'esquerra
55-56 Pas peu dret endavant i 1/2 volta

ROCK STEP (L) BACK, 1/2 LEFT TURN, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD
57-58 Rock dreta enrere, tornar el pes a l'esquerra
59-60 Pas dreta davant i 1/2 volta esquerra
61-62 Ajuntem el peu dret al costat, hold
63-64 Stomp esquerra al lloc, hold


PART B

TWISTER KICK, KICK FWD, TOGETHER, OUT-OUT, TOGETHER

1-2 Saltant, girar 1/2 volta a l'esquerra amb puntada de peu dret endavant, girar sobre el peu dret amb flick peu esquerre enrere
3-4 Saltant, girar 1/2 volta a l'esquerra amb puntada de peu dret endavant, girar sobre el peu dret amb flick peu esquerre enrere
5-6 Saltant, puntada de peu dret endavant, tornar al lloc
7-8 Saltar amb els dos peus, obrint les cames i tancar-les

SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP UP (L), HITCH (L) & 1/2 LEFT TURN, STOMP, HOLD
9-12 Obrir punta, taló, punta dreta, stomp up amb el peu esquerre al costat del dret
13-16 Amb el genoll esquerra aixecat, fer 1/2 volta a l'esquerra en dos temps, stomp peu esquerre, hold

ROCKING CHAIR (R), STEP & 1/2 LEFT TURN, FULL LEFT TURN
17-18 Rock peu dret davant i tornar el pes a l'esquerre
19-20 Rock peu dret enrere i tornar el pes a l'esquerre
21-22 Pas peu dret endavant i fer 1/2 volta a l'esquerra
23-24 Volta sencera a l'esquerra

1/4 LEFT TURN, STOMP, 1/4 LEFT TURN, STOMP, ROCK BACK JUMP, STOMP TWICE
25-26 Pas peu dret endavant, ajuntar l'esquerra girant 1/4 a l'esquerra
27-28 Pas peu dret endavant, ajuntar l'esquerra girant 1/4 a l'esquerra
29-30 Rock peu dret enrere i tornar el pes a l'esquerra
31-32 2 Stomps amb la dreta


TORNAR A COMENÇAR


TAG: Al final de la 1a part B

STOMP (R), HOLD, PIVOT 1/2 LEFT TURN, HOLD
1-2 Stomp amb el peu dret endavant, hold
3-4 Girar 1/2 volta a l'esquerra, hold
i tornar a començar


FINAL:

REPETIR 3 VEGADES:

TWISTER KICK, KICK FWD, TOGETHER, OUT-OUT, TOGETHER

1-2 Saltant, girar 1/2 volta a l'esquerra amb puntada de peu dret endavant, girar sobre el peu dret amb flick peu esquerre enrere
3-4 Saltant, girar 1/2 volta a l'esquerra amb puntada de peu dret endavant, girar sobre el peu dret amb flick peu esquerre enrere
5-6 Saltant, puntada de peu dret endavant, tornar al lloc
7-8 Saltar amb els dos peus, obrint les cames i tancar-les

A L'ÚLTIMA AFEGIR:
Obrir punta, taló, punta dreta, stomp amb el peu esquerre al costat del dret


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...