Doctor, Doctor


Temps: 80 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Masters In Line
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Robert Palmer - Bad Case Of Loving You
Versió Country:
Lee Roy Parnell - Country down to my soul


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ball ensenyat a Celrà (Setembre 2004)
Ball ensenyat per Debbie Ellis a Salou (Campionat de Catalunya) Desembre 2004


WALKS FORWARDX3 WITH KICK, WALKS BACK X3 WITH TOUCH
1-2 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre
3-4 Pas endavant amb el peu dret, puntada endavant amb el peu esquerre i cop de palmells (clap)
5-6 Pas enrere amb el peu esquerre, pas enrere amb el peu dret
7-8 Pas enrere amb el peu esquerre, toc amb la punta dreta al costat de l'esquerre i clap

STOMP RIGHT, SWIVEL HEEL, TOE, HEEL, STOMP LEFT, SWIVEL HEEL, TOE, HEEL
9-10 Cop de peu al terra (stomp) amb el peu dret endavant, girem el taló esquerre cap al taló dret
11-12 Girem la punta esquerra endins cap al taló dret, girem el taló esquerre cap al taló dret
13-14 Stomp amb el taló esquerre endavant i en diagonal, girem el taló dret cap al taló esquerre
15-16 Girem la punta dreta cap al taló esquerre, girem el taló dret cap al taló esquerre

JUMP BACK AND CLAPS X4
&17-18 Pas enrere amb el peu dret, pas peu esquerre enrere (els peus has d'estar separats, a l'alçada de les espatlles), clap
&19-24 Repetim els passos anteriors tres vegades més

ROLLING VINE TO RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE TO LEFT, TOUCH
25-26 Girem ¼ a la dreta i fem un pas endavant amb el peu dret, girem ½ volta a la dreta i fem un pas enrere amb el peu dret
27-28 Girem ¼ a la dreta i fem un pas a la dreta amb el peu dret, toc amb la punta del peu esquerre al costat del peu dret
29-30 Girem ¼ a l'esquerra i fem un pas endavant amb el peu esquerre, girem ½ volta a l'esquerra i fem un pas enrere amb el peu esquerre
31-32 Girem ¼ a l'esquerra i fem un pas a l'esquerra amb el peu esquerre, toc amb la punta del peu dret al costat del peu esquerre

RIGHT SHUFFLE, STEP ½ TURN, LEFT SHUFFLE, STEP ¾ TURN
33&34 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
35-36 Pas peu esquerre endavant, sobre ambdós peus pivotem 1/2 volta a la dreta
37&38 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
39-40 Pas peu dret endavant, sobre ambdós peus pivotem 3/4 de volta a l'esquerra
Step forward on right foot, unwind a ¾ turn left

RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, LEFT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK
41&42 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
43-44 Pas peu esquerre enrere posant-hi el pes (Rock) , rock endavant sobre el peu dret
45&46 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
47-48 Rock enrere sobre el peu dret, tornem el pes endavant sobre el peu esquerre

MONTEREY TURNS TWICE
49-50 Toc amb la punta del peu dret a la dreta, fem ½ volta a la dreta recolzant-nos amb la punta del peu esquerre i posem el peu dret al costat de l'esquerre
51-52 Toc amb la punta del peu esquerre a l'esquerra, peu esquerre al costat del dret
53-56 Repetim els passos 49-52

TURNING HEEL AND TOE SYNCOPATION
57&58 Toc amb el taló dret endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre, toc amb la punta esquerra enrere
&59&60 Fem ¼ de volta a l'esquerra acostant l'esquerre al costat del dret, toc punta dreta enrere, peu dret al costat de l'esquerre, toc taló esquerre endavant
&61&62 Peu esquerre al costat del dret, toc taló dret endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre, toc punta esquerre enrere
&63&64 Fem ¼ de volta a l'esquerra acostant el peu esquerre al costat del dret, toc punta dreta enrere, pas peu dret al costat de l'esquerre, toc taló esquerre endavant

& STOMP SLOW ½ TURNS TWICE
&65 Pas peu esquerre endarrere, pas llarg amb el peu dret endavant i stomp al terra
66-68 Movem el taló dret 3 vegades de dalt a baix mentre fem ½ volta a l'esquerra (el pes acaba sobre el peu dret)
&69 Pas peu esquerre endarrere, pas llarg amb el peu dret endavant i stomp al terra
70-72 Movem el taló dret 3 vegades de dalt a baix mentre fem ½ volta a l'esquerra (el pes acaba sobre el peu dret)

STOMP, STOMP, CLAP, CLAP, HANDS ON HIPS, HIP ROLL
73-74 Stomp amb el peu dret a la dreta, stomp peu esquerre a l'esquerra
75-76 Clap amb les mans dues vegades
77-78 Posem la mà dreta al maluc dret, posem la mà esquerra al maluc esquerre
79-80 Moviment de rotació dels malucs cap a l'esquerra

RESTART
Després del pas 32 de la segona paret hem de começar el ball de nou

TAG & RESTART
Comptant el Restart com una altra paret, tenim un tag de 4 temps. Això ho trobem a la 5a paret, després del pas 32 del ball.
Hem d'afegir:
1-2 Pas peu dret a la dreta, girant el genoll esquerre endins (1) posant el pes sobre el peu esquerre, girem el genoll dret endins (2)
3-4 Posant el pes sobre el peu dret, girem el genoll esquerre endins (3), posant el pes sobre el peu esquerre, posem el genoll dret endins (4)

Després d'aquest tag (pausa), comencem el ball de nou des del principi

En la versió amb música country, no es fan ni el tag ni el primer restart.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...