Dancing violins


Temps: 112 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Maggie Gallagher
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Ronan Hardiman - Duelling Violins


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència de ball: A-A-B-B-A-A-A

PART A
1-16 RIGHT SHUFFLE, ROCK, COASTEP STEP, 1/2 TURN X2

1-2 Shuffle endavant (peu dret endavant-peu esquerre al costat del dret-peu esquerre endavant)
3-4 Rock endavant amb peu esquerre (pas endavant i recolzem el pes). Tornem el pes sobre el peu dret.
5&6 Pas endarrere amb el peu esquerre. Pas peu dret al costat de l'esquerre. Pas peu esquerre endavant.
7-8 Pas peu dret endavant. Sobre els dos peus, pivotem 1/2 volta a l'esquerra.
9-16 Repetim els 8 moviments anteriors.

17-24 STOMP, HEELS
17-18 Piquem a terra (stomp) peu dret. Stomp peu esquerre.
19&20 Amb els peus junts, obrim talons enfora. Tanquem talons. Obrim talons.
21-22 Tanquem talons. Obrim talons (sempre puntes juntes)
23&24 Tanquem talons. Obrim talons. Tanquem talons

25-40 RUNNING STEP BALLS, ROCK, 1/2 TURN SHUFFLE
25&26 Pas endavant amb peu dret. Pas peu esquerre darrere el dret (recolzant només la planta). Pas endavant peu dret.
&27&28 Pas peu esquerre darrere el dret (recolzant només la planta). Pas endavant peu dret. Pas peu esquerre darrere el dret (recolzant només la planta). Pas endavant peu dret.
29-30 Rock (pas) endavant peu esquerre (posant-hi tot el pes). Retornem el pes sobre el peu dret.
31&32 Pas endarrere amb peu esquerre mentre iniciem 1/2 volta cap a l'esquerra. Peu dret al costat de l'esquerre. Pas cap endavant amb peu esquerre mentre completem la 1/2 volta.
33-40 Repetim els moviments anteriors (25-32)

41-48 ROCK FORWARD BACK 1/2 TURN, REPEAT, ROCKS
41-42 Rock endavant amb el peu dret. Tornem el pes sobre l'esquerre.
43-44 Rock endarrere amb el peu dret. Retornem el pes sobre l'esquerre.
45-46 Rock endavant amb el peu dret. Tornem el pes sobre l'esquerre.
47-48 1/ 2 volta cap a la dreta, caminant peu dret-peu esquerre.


PART B

1-8 STEP, SCUFFS

1-2 Pas endavant peu dret. Scuff endavant (puntada endavant tocant amb la planta del peu a terra) peu esquerre.
3-4 Pas endavant peu esquerre. Scuff endavant peu dret.
5-6 Pas endavant peu dret. Pas endavant peu esquerre.
7-8 Pas endavant peu dret. Scuff peu esquerre.

9-16 STEP, SCUFFS
9-10 Pas endavant peu esquerre. Scuff endavant (puntada endavant tocant amb la planta del peu a terra) peu dret.
11-12 Pas endavant peu dret. Scuff endavant peu esquerre.
13-14 Pas endavant peu esquerre. Pas endavant peu dret.
15-16 Pas endavant peu esquerre. Scuff endavant dret.

17-24 SIDE SHUFFLE RIGHT, CROSS ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, CROSS ROCK
17&18 Pas a la dreta amb peu dret. Pas peu esquerre al costat del dret. Pas a la dreta peu dret.
19-20 Creuem el peu esquerre per davant del dret. Retornem el pes sobre el peu dret.
21&22 Pas a l'esquerra amb peu esquerre. Peu dret al costat de l'esquerre. Pas a l'esquerra amb peu esquerre.
23-24 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre. Retornem el pes sobre el peu dret.

25-32 SIDE TOGETHER SIDE RIGHT, STOMP, SIDE TOGETHER SIDE LEFT, STOMP
25-26 Pas a la dreta amb el peu dret. Pas peu esquerre al costat del dret.
27-28 Pas a la dreta amb el peu dret. Piquem amb el peu esquerre al costat del dret.
29-30 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre. Pas peu dret al costat de l'esquerre.
31-32 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre. Piquem amb el peu dret al costat de l'esquerre.

33-40 BIG STEP RIGHT, STOMP, BIG STEP LEFT, STOMP
33 Pas llarg cap a la dreta amb peu dret.
34-35 Acostem peu esquerre al costat del dret.
36 Piquem peu esquerre al costat del dret.
37 Pas llarg cap a l'esquerra amb el peu esquerre.
38-39 Acostem el peu dret al costat de l'esquerre.
40 Piquem amb el peu dret al costat de l'esquerre.

41-48 HEELS, PAUSE
41-42 Taló dret endavant. Pausa.
&43-44 Peu dret al costat de l'esquerre. Taló esquerre endavant. Pausa.
&45&46 Peu esquerre al costat del dret. Taló dret endavant. Peu dret al costat de l'esquerre. Taló esquerre endavant.
&47-48 Peu esquerre al costat del dret. Taló dret endavant. Pausa.

49-56 HEELS, PAUSE
&49-50 Peu dret al costat de l'esquerre. Taló esquerre endavant. Pausa
&51-52 Peu esquerre al costat del dret. Taló dret endavant. Pausa.
&53&54 Peu dret al costat de l'esquerre. Taló esquerre endavant. Peu esquerre al costat del dret. Taló dret endavant.
&55-56 Peu dret al costat de l'esquerre. Taló esquerre endavant. Pausa

57-64 WALKS, 1/2 TURN, SCUFF
Braços: creuem els braços i els aixequem a l'alçada de les espatlles en els passos 57-64
57-63 Set passos girant 1/2 volta cap a l'esquerra (començant amb el peu esquerre)
64 Scuff endavant amb peu dret.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...