I Said I Love You

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 68 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Teresa Lawrence & Vera Fisher
Font: Ballscountry.com (2002)Música del ball:
Raul Malo - I Said I Love You


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 RHUMBA BOX TWICE
1-2 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Peu dret al costat de l’esquerre.
3-4 Pas endavant amb el peu esquerre. Pausa.
5-6 Pas a la dreta amb el peu dret. Peu esquerre al costat del dret.
7-8 Pas enrere amb el peu dret. Pausa.

9-16 SIDE CROSS SIDE KICK, SIDE CROSS ¼ KICK

9-10 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre. Creuem peu dret per davant l’esquerre.
11-12 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Puntada endavant amb el peu dret en diagonal a la dreta.
13-14 Pas a la dreta amb el peu dret. Creuem el peu esquerre per davant del dret.
15-16 Pas enrere amb el peu dret fent ¼ de volta a l’esquerra. Puntada endavant amb el peu esquerre.

17-24MAMBO BACK, MAMBO FORWARD
17-18 Rock (pas carregant el pes sobre el peu mogut) enrere amb el peu esquerre. Tornem el pes al peu dret.
19-20 Peu esquerre al costat del dret. Pausa.
21-22 Rock endavant peu dret. Tornem el pes sobre l’esquerre.
23-24 Peu dret al costat de l’esquerre. Pausa.

25-32 LEFT LOCK BACK, TRIPLE FULL TURN
25-26 Pas enrere amb el peu esquerre. Peu dret enrere creuant-lo pel davant de l’esquerre.
27-28 Pas enrere amb el peu esquerre. Pausa.
29-30-31 Fem una volta sencera cap a la dreta, en tres passos: dret - esquerre - dret.
32 Pausa.
(Passos alternatius en comptes de la volta sencera: Peu dret enrere, peu esquerre al costat, peu dret endavant, pausa)

33-40 SIDE ROCK REPLACE CROSS HOLD, SIDE ROCK REPLACE CROSS HOLD
33-34 Rock peu esquerre a l’esquerra. Tornem el pes sobre el peu dret.
35-36 Creuem el peu esquerre pel davant del dret. Pausa.
37-38 Rock peu dret a la dreta. Tornem el pes sobre el peu esquerre.
39-40 Creuem el peu dret pel davant de l’esquerre. Pausa.

41-48 WEAVE LEFT FOR 8 COUNTS ENDING WITH A TOUCH
41-42 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Peu dret creua pel darrere de l’esquerre.
43-44 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Peu dret creua pel davant de l’esquerre.
45-46 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Peu dret creua pel darrere de l’esquerre.
47-48 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre. Peu dret al costat de l’esquerre (pes encara sobre l’esquerre)

49-56 SIDE BEHIND ¼ HOLD, ½ TURN RIGHT, STEP FORWARD HOLD.
49-50 Pas a la dreta amb el peu dret. Creuem l’esquerre pel darrere del dret.
51-52 Pas a la dreta amb el peu dret fent ¼ de volta a la dreta. Pausa.
53-54 Pas endavant amb el peu esquerre. Fem ½ volta a la dreta pivotant sobre ambdós peus.
55-56 Pas endavant amb el peu esquerre. Pausa.

57-64 TRIPLE FULL TURN. MAMBO BACK.
57-58-59 Fem una volta sencera a la dreta en tres passos: dret – esquerre – dret.
60 Pausa
(Passos alternatius en comptes de la volta sencera: Peu dret enrere, peu esquerre al costat, peu dret endavant, pausa)
61-62 Rock enrere amb el peu esquerre. Tornem el pes sobre el peu dret.
63-64 Peu esquerre al costat del dret. Pausa.

65-68 HIP BUMBS
65-66 Cop de malucs a l’esquerra. Cop de malucs a la dreta.
67-68 Cop de malucs a l’esquerra. Cop de malucs a la dreta.

Repetim

ATENCIÓ: Breaks (talls en el ritme del ball)
Parets 3 i 7: En la paret número 3 la música canvia a instrumental. Durant aquest temps ballem els primers 32 passos del ball fins a la volta sencera. Aquí tornem a començar el ball des del primer pas (el cantant torna a començar a cantar). En la setena paret, en un altre tall instrumental, només hi hem de treure els 8 passos dels cops de malucs finals, i començar el ball altre cop. El ball acaba en el moviment 16 (puntada endavant), que substituirem per un stomp (cop de peu) al terra.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...