Evergreen

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 40 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Karen Hunn
Font: Rafel Corbi

Música del ball:
Will Young – Evergreen
Recomanada Country:
Garth Brooks - When You Come Back To Me Again


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 temps

RIGHT SIDE ROCK, CROSS, ¼ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT, CROSS
1&2 Rock peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre, creuem el peu dret per davant de l’esquerre
3&4 Girem ¼ a la dreta i pas enrere amb el peu esquerre, girem ¼ de volta més i pas peu dret a la dreta (hem fet ½ volta), creuem el peu esquerre per davant del dret 6:00

RIGHT SIDE ROCK, CROSS, ¼ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT, CROSS
5&6 Rock peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre, creuem el peu dret per davant de l’esquerre
7&8 Girem ¼ a la dreta i pas enrere amb el peu esquerre, girem ¼ de volta més i pas peu dret a la dreta (hem fet ½ volta), creuem el peu esquerre per davant del dret 12:00

RIGHT SIDE ROCK, CROSS, SIDE, BEHIND, ¼ TURN LEFT, RONDE, CROSS TWINKLES
9&10 Rock peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre, creuem el peu dret per davant de l’esquerre
11&12& Pas peu esquerre a l’esquerra, creuem el dret per darrere l’esquerre, fem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, acostem en semi-cercle del darrere al davant el peu dret (sweep)
13&14 Creuem el peu dret per davant de l’esquerra, pas peu esquerre enrere i en diagonal a l’esquerra, pas peu dret a la dreta i enrere
15&16 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret en diagonal enrere, pas peu esquerre enrere i en diagonal 9:00

CROSS, SIDE, BEHIND, ¼ TURN, ROCK ¼ TURN, SIDE, CROSS ROCK, SIDE, BACK ROCK, SIDE
17&18 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuem el peu dret per darrere de l’esquerre
19&20 Pas peu esquerre a l’esquerra fent ¼ de volta a l’esquerra, rock enrere sobre el peu dret fent ¼ de volta a l’esquerra, pas peu esquerre a l’esquerra
21&22 Creuem/rock el peu dret per davant de l’esquerre, tornem el pes sobre el peu esquerre, pas llarg del peu dret a la dreta
23&24 Creuem/rock el peu esquerre per darrere del dret, tornem el pes sobre el peu dret, pas llarg peu esquerre a l’esquerra 3:00

CROSS ROCK, ¼ TURN, STEP, ½ TURN, ½ TURN, BACK DRAG, BACK DRAG, COASTER CROSS
25&26 Rock peu dret davant de l’esquerre, tornem el pes sobre el peu esquerre, fem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant
27&28 Pas peu esquerre endavant, pivotem ½ volta a la dreta, pivotem ½ volta més a la dreta i pas peu esquerre enrere
29 Pas enrere amb el peu dret (lliscant el peu enrere)
30 Pas peu esquerre enrere (lliscant el peu enrere)
31&32 Pas peu dret enrere, esquerre al costat del dret, creuem el peu dret per davant l’esquerre 6:00

SWAY LEFT, SWAY RIGHT, SIDE, DRAG TOUCH, TWO FULL TURNS TO SIDE, SIDE, CLOSE
33-34Pas peu esquerre a l’esquerra movent els malucs a l’esquerra, movem malucs a la dreta
35-36 Pas llarg peu esquerre a l’esquerra, llisquem el peu dret fins a tocar al costat de l’esquerre
37& Pas peu dret fent ¼ de volta a la dreta, fem ¾ de volta més a la dreta portant el peu esquerre al costat del dret
38& Pas peu dret fent ¼ de volta a la dreta, fem ¾ de volta més a la dreta portant el peu esquerre al costat del dret
39-40 Pas peu dret a la dreta, llisquem el peu esquerre fins a tocar al costat del peu dret 6:00

Passos alternatius per els girs finals 37&38&: Pas peu dret a la dreta, esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per davant del dret

TAG: Després del temps 16 de la paret 5

1-2 Creuem la punta del peu dret per davant de l’esquerre, girem ¾ de volta a l’esquerra. Comencem de nou.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...