E.M.M.M. (Eany Meny Miiny Moe)

Ball revisat Ball revisat

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: de Rafel Corbí (Novembre 2009)
Font: Rafel Corbi

Música del ball:
Brady Seals - Eany Meny Miny Moe (2009)
Cançó d'aprenentatge:
Brady Seals - Ho Down (2009)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 Temps

STEPS FORWARD RIGHT & LEFT, SYNCOPATED SMALL STEPS & STEP FORWARD, ROCK & RECOVER, COASTER POINT
1-2 Pas endavant amb el peu dret - pas endavant amb el peu esquerre 12:00
3&4 Petit pas amb el peu dret darrere l'esquerre, petit pas amb el peu esquerre endavant, pas endavant amb el peu dret
5-6 Rock peu esquerre endavant, tornem el pes sobre el peu dret
7&8 Pas peu esquerre enrere, dret al costat de l'esquerre, toc punta peu esquerre a l'esquerra

TOGETHER, TOE TOUCH, TOGETHER, HEEL, HOOK, STEPS FORWARD, PIVOT, STEPS FORWARD RIGHT & LEFT
&9 Peu esquerre al costat del dret, toc punta peu dret a la dreta
&10 Peu dret al costat de l'esquerre, toc taló esquerre endavant
11-12 Creuem el taló esquerre per davant la cama dreta (Hook), pas peu esquerre endavant
13-14 Pas peu dret endavant, pivotem i girem 1/2 volta a l'esquerra 6:00
15-16 Passos endavant peu dret i esquerre

TOE TOUCH, TOGETHER, HEEL, HOOK, STEPS FORWARDS, PIVOT, STEPS FORWARD RIGHT & LEFT
17&18 Toc punta peu dret a la dreta, peu dret al costat de l'esquerre, toc taló esquerre endavant
19-20 Hook amb el peu esquerre per davant la cama dreta, pas peu esquerre endavant
21-22 Pas peu dret endavant, pivotem i girem 1/2 volta a l'esquerra 12:00
23-24 Passos endavant peu dret i esquerre

CROSS, STEP BACK, BESIDE, CROSS, ROCK, RECOVER & CROSS, SIDE TOE TOUCH, 1/4 TURN AND KICKS
25 Creuem el peu dret per davant l'esquerre
26&27 Pas peu esquerre enrere, dret al costat de l'esquerre, creuem el peu esquerre per davant del dret
28&29 Rock peu dret a la dreta, tornem el pes sobre el peu esquerre, creuem el peu dret per davant l'esquerre
30 Toc punta peu esquerre a l'esquerra
31-32 Fent 1/4 de volta a l'esquerra fem 2 kicks (puntades) endavant amb el peu esquerre 9:00
& Tornem el peu esquerre al costat del dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...