Yaboy - IV Concurs Back to Kansas - 2013Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice
Autor/a: Anna Campmajó (2013)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Nathan Carter - Long Time Gone (Intro: 32+32 / Bpm: 184)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right SIDE, HOLD, Left Back ROCK STEP, Left STEP, HOLD, Right ROCK STEP.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Hold
3 Pas enrere peu esquerre
4 Retornar el pes sobre el peu dret
5 Pas en diagonal endavant a l’esquerra peu esquerre
6 Hold
7 Pas endavant peu dret
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

9-16: Right Back TRAVELLING PIVOT TOE STRUT, Right Slow COASTER STEP, TOGETHER.
1 Touch punta dreta enrere
2 ½ volta dreta, abaixar taló i completar el pas
3 Touch punta esquerra endavant
4 ½ volta dreta, abaixar taló i completar el pas (12:00)
5 Pas enrere peu dret
6 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
7 Pas endavant peu dret
8 Pas endavant peu esquerre, al costat del peu dret

17-24: Right & Left KICK-BRUSH-STOMP-Side STOMP.
1 Kick dret endavant
2 Brush dret al costat del peu esquerre
3 Stomp dret a lloc
4 Stomp dret a la dreta
5 Kick esquerra endavant
6 Brush esquerra al costat del peu dret
7 Stomp esquerra a lloc
8 Stomp esquerra a l’esquerra

25-32: Right HEEL TOUCHES, FLICK & SLAP, HEEL TOUCH, Right Back ROCK STEP.
1 Touch taló dret davant del peu esquerre
2 Touch taló dret a la dreta
3 Touch taló dret davant del peu esquerre
4 Touch taló dret davant del peu esquerre
5 Flick peu dret enrere, Slap amb la ma esquerra
6 Touch taló dret endavant
7 Pas enrere peu dret
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

33-40: Right ROCKING CHAIR, Left TRAVELLING PIVOT, Right & Left STOMPS.
1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu esquerre
5 ½ volta esquerra, pas enrere peu dret
6 ½ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (12:00)
7 Stomp dret al costat del peu esquerre
8 Stomp esquerra a lloc

41-48: Right & Left SAILOR SHUFFLES (With Kick).
1 Cross peu dret per davant del peu esquerre
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Kick dret endavant en diagonal a la dreta
4 Pas dret al costat del peu esquerre
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
6 Pas a la dreta peu dret
7 Kick esquerra endavant en diagonal l’esquerra
8 Pas esquerra al costat del peu dret

49-56:WEAVE ¼ TURN, STEP, ¾ TURN, SIDE, BEHIND.
1 Cross peu dret per davant del peu esquerre
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Pas peu dret per darrere del peu esquerre
4 ¼ volta esquerra, pas esquerra endavant (9:00)
5 pas endavant peu dret
6 ¾ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (12:00)
7 Pas a la dreta peu dret
8 Pas esquerra per darrere del peu dret

57-64:Right SIDE, CROSS, STEP, ½ TURN & STOMP, Right BACK, SLIDE, L-R STOMPS.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Cross peu esquerre per davant del peu dret
3 Pas endavant peu dret
4 ½ volta esquerra, Stomp esquerra al costat del peu dret (6:00)
5 Pas llarg enrere peu dret
6 Slide peu esquerre cap al costat del peu dret
7 Stomp peu esquerre al costat del peu dret
8 Stomp peu dret a lloc


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...