Rehab

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: Seqüencial - Parets: 1 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autors/es: Albert Martínez, Anna Alarcón, Montse Coll, Montse Cornet, Núria Trepat, Pere
Asensi
Font: Anna Alarcón

Música del ball:
Steff Nevers – Redneck Rehab


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA:
A – B – B – TAG – A – B – B – TAG – A (RESTADA 32 COUNTS) – BRIDGE – B – TAG – TAG – TAG – FINAL


PART A

1-8 SWIVEL R, SWIVEL L, KICK RIGHT FWD TWICE, ROCK STEP RIGHT BACK

1 Amb el pes sobre la punta esquerra i taló dret, Swivel a la dreta.
2 Tornar a la posició inicial.
3 Amb el pes sobre la punta dreta i taló esquerre, Swivel a l'esquerra.
4 Tornar a la posició inicial.
5 Puntada de peu dret endavant.
6 Puntada de peu dret endavant.
7 Pas peu dret enrere.
8 Tornem el pes a l'esquerra.

9-16 KICK RIGHT FWD TWICE, STEP RIGHT BACK, HOLD, LEFT SLOW COASTER STEP
9 Puntada de peu dret endavant.
10 Puntada de peu dret endavant.
11 Pas peu dret enrere.
12 Pausa.
13 Pas peu esquerre enrere.
14 Pas peu dret al costat de l’esquerre.
15 Pas peu esquerre endavant.
16 Pausa.

17-24 Right Diagonally STEP, Left TOUCH, Left Back Diagonally STEP, Right TOUCH, Right Back Diagonally STEP, Left TOUCH, Left Diagonally STEP, Right TOUCH
17 Pas davant peu dret en diagonal a la dreta.
18 Touch peu esquerre al costat del dret.
19 Pas darrere peu esquerre en diagonal a l’esquerra.
20 Touch peu dret al costat de l’esquerre.
21 Pas darrere peu dret en diagonal a la dreta.
22 Touch peu esquerre al costat del dret.
23 Pas davant peu esquerre en diagonal a l’esquerra.
24 Touch peu dret al costat de l’esquerre.

25-32 JAZZ BOX ¼ RIGHT TWICE
25 Creuar peu dret per davant de l’esquerre.
26 Pas peu esquerre enrere.
27 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta.
28 Stomp peu esquerre costat peu dret.
29 Creuar peu dret per davant de l’esquerre.
30 Pas peu esquerre enrere.
31 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta.
32 Stomp peu esquerre costat peu dret.

33-40 RIGHT GRAPEVINE, LEFT GRAPEVINE
33 Pas a la dreta amb el peu dret.
34 Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
35 Pas a la dreta amb el peu dret.
36 Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
37 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
38 Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
39 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
40 Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre

41-48 MILITARY TURN (L), RIGHT HEEL, LEFT HEEL
41 Pas peu dret davant.
42 Girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre).
43 Pas peu dret davant.
44 Girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre).
45 Marquem taló dret davant.
46 Tornem a lloc.
47 Marquem taló esquerre davant.
48 Tornem a lloc.

49-56 KICK FORWARD RIGHT, STOMP, FISH BACK, STOMP, RIGHT PIGEON TOED MOVEMENT, HOLD
49 Puntada davant peu dret.
50 Stomp peu dret al costat de l’esquerre.
51 Aixequem la cama dreta darrere.
52 Stomp peu dret al costat de l’esquerre.
53 Desplaçant-nos a la dreta separar les puntes de els peus.
54 Desplaçant-nos a la dreta ajuntar les puntes i separar els talons.
55 Desplaçant-nos a la dreta ajuntar els talons i separar les puntes.
56 Pausa.

57-64 LEFT PIGEON TOED MOVEMENT, HOLD, MILITARY TURN (L)
57 Desplaçant-nos a l'esquerra separar les puntes de els peus.
58 Desplaçant-nos a l'esquerra ajuntar les puntes i separar els talons.
59 Desplaçant-nos a l'esquerra ajuntar els talons i separar les puntes.
60 Pausa.
61 Pas peu dret davant.
62 Girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre).
63 Pas peu dret davant.
64 Girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre).


Part B

1-8 JUMPING CROSS KICK, JUMPING CROSS

1 Saltant creuar peu dret per davant peu esquerre.
2 Saltant pas peu esquerre cap endarrere.
3 Saltant pas peu dret a la dreta fent Puntada de peu esquerra endavant.
4 Peu esquerre al costat del peu dret.
5 Saltant creuar peu dret per davant peu esquerre.
6 Saltant pas peu esquerre cap endarrere.
7 Saltant pas peu dret a la dreta.
8 Stomp peu esquerre al costat del peu dret.

9-16 ROCK STEP RIGHT BACK, RIGHT STOMP, HOLD, ROCK STEP LEFT BACK, LEFT STOMP, HOLD
9 Pas peu dret enrere.
10 Tornem el pes a l'esquerra.
11 Stomp peu dret al costat de l'esquerre.
12 Pausa.
13 Pas peu esquerra enrere.
14 Tornem el pes a la dreta.
15 Stomp peu esquerra al costat del dret.
16 Pausa.

17-24 ROCK STEP FORWARD RIGHT, ½ TURN, SCUFF LEFT, VAUDEVILLE (L)
17 Pas davant peu dret.
18 Tornar el pes sobre el esquerre.
19 ½ Volta a la Dreta.
20 Scuff peu esquerre al costat del dret.
21 Creuar peu esquerre per davant peu dret.
22 Pas peu dret al costat dret.
23 Marquem taló peu esquerre davant.
24 Pas peu esquerre al costat peu dret.

25-32 VAUDEVILLE (R) HOOK, HOLD, LEFT STOMP, HOLD
25 Creuar peu dret per davant peu esquerre.
26 Pas peu esquerre al costat esquerre.
27 Marquem taló peu dret davant.
28 Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre marcant la punta.
29 Deixem el peu dret al costat de l'esquerre.
30 Pausa.
31 Stomp peu esquerre costat peu dret.
32 Pausa.


TAG

1-8 RIGHT SIDE ROCK 1/2 TURN, HOLD, SCUFF (L), LEFT STEP-LOCK-STEP

1 Pas costat dret peu dret.
2 Tornar el pes sobre el esquerre.
3 ½ Volta a la Dreta.
4 Pausa.
5 Scuff peu esquerre.
6 Pas davant peu esquerre.
7 Lock peu dret darrera l'esquerra.
8 Pas davant peu esquerra.

9-16 SCUFF (R), RIGHT STEP-LOCK-STEP , (L) JAZZ BOX
9 Scuff peu dret
10 Pas davant peu dret
11 Lock peu esquerra darrere el dret
12 Pas davant peu dret
13 Creuar peu esquerre per davant del dret.
14 Pas peu dret enrere.
15 Pas peu esquerre a l'esquerre.
16 Stomp peu dret costat peu esquerre.


BRIDGE

1-8 RIGHT TOE FORWARD ½ TURN LEFT, LEFT TOE BACK ½ TURN LEFT, RIGHT TOE FORWARD ½ TURN LEFT

1 Touch punta dreta devant.
2 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló dret i completar el pas.
3 Touch punta esquerra darrera.
4 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló esquerra i completar el pas.
5 Touch punta dreta devant.
6 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló dret i completar el pas.
7 Stomp peu esquerra al costat del dret.
8 Pausa.

9-16 RIGHT SCISSOR STEP, HOLD, LEFT SCISSOR STEP, HOLD
9 Pas dret a la dreta.
10 Peu esquerre al costat del dret.
11 Pas dret creuant per davant de l’esquerre.
12 Pausa.
13 Pas esquerre a l’esquerra.
14 Peu dret al costat de l’esquerre.
15 Pas esquerre creuant per davant del dret.
16 Pausa.

17-24 RIGHT GRAPEVINE, LEFT GRAPEVINE
17 Pas a la dreta amb el peu dret.
18 Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
19 Pas a la dreta amb el peu dret.
20 Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
21 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
22 Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
23 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
24 Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

25-32 RIGHT TOE FORWARD ½ TURN LEFT, LEFT TOE BACK ½ TURN LEFT, RIGHT TOE FORWARD ½ TURN LEFT
25 Touch punta dreta devant.
26 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló dret i completar el pas.
27 Touch punta esquerra darrere.
28 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló esquerre i completar el pas.
29 Touch punta dreta davant.
30 ½ volta a l'esquerra, abaixar taló dret i completar el pas.
31 Stomp peu esquerre al costat del dret.
32 Pausa.


FINAL

1-8 RIGHT BACK ROCK STEP, STOMP, HOLD, LEFT BACK ROCK STEP, STOMP

1 Rock peu dret darrere.
2 Tornar el pes al peu esquerre.
3 Stomp peu dret.
4 Pausa.
5 Rock peu esquerre darrere.
6 Tornar el pes al peu dret.
7 Stomp peu esquerre.
8 Pausa.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...