Mexicali

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Robbie McGowan Hickie (Setembre 2009)
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Tobias Rene - Mexico


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 temps

RIGHT CROSS. STEP. CROSS. SWEEP. WEAVE RIGHT.
1–3 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
4 Semicercle (Sweep) amb el peu esquerre de darrere a endavant
5–8 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrere del dret, pas peu
dret a la dreta

CROSS ROCK 1/4 TURN LEFT. HOLD. FULL TURN LEFT (TRAVELLING FORWARD). HOLD.
9–10 Creuem el peu esquerre per davant del dret fent un rock, tornem el pes enrere al peu dret
11–12 Fem 1/4 de volta a l'esquerra i pas endavant amb el peu esquerre, pausa (9:00)
13–14 Fem 1/2 volta a l'esquerra i pas enrere amb el peu dret, fem 1/2 volta més a l'esquerrra i pas endavant amb el peu esquerre
15–16 Pas endavant amb el peu dret, pausa
Més fàcil: Temps 13 al 16, pas peu dret endavant, esquerre per darrere del dret, pas peu dret endavantm pausa (pas-lock-pas amb pausa)

LEFT FORWARD ROCK. STEP BACK. SWEEP. BEHIND. SIDE. CROSS. HOLD.
17–18 Rock endavant sobre el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
19–20 Pas enrere sobre el peu esquerre, sweep (semicercle) amb el peu dret cap enfora i enrere
21–24 Creuem el peu dret per darrere l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pausa (9:00)

SIDE ROCK 1/4 TURN RIGHT. CROSS. HOLD. HIP SWAYS. SIDE STEP RIGHT. SLIDE.
25–26 Rock amb el peu esquerre a l'esquerra, recuperem sobre el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta
27–28 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pausa (12:00)
29–30 Pas peu dret a la dreta balancejant els malucs a la dreta (sway), malucs cap a l'esquerra
31–32 Pas llarg amb el peu dret a la dreta, acostem arrosegant (drag/Slide) el peu esquerre fins al costat del dret (pes sobre el peu dret)

LEFT RUMBA BOX WITH DRAG
33–36 Pas peu esquerre a l'esquerra, dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre, pausa
37–40 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, pas enrere amb el peu dret, acostem l'esquerre al costat del dret (drag)

BACK ROCK. 1/2 TURN RIGHT. SWEEP. BACK ROCK. 1/2 TURN LEFT. SWEEP.
41–42 Rock enrere sobre el peu esquerre, tornem el pes endavant sobre el peu dret
43–44 Fem 1/2 volta a la dreta i pas enrere amb el peu esquerre, sweep amb el peu dret de davant a darrere
45–46 Rock enrere sobre el peu dret, tornem el pes endavant sobre l'esquerre (6:00)
47–48 Fem 1/2 volta a l'esquerra i pas enrere amb el peu dret, sweep amb el peu esquerre de davant a darrere (12:00)

LEFT SAILOR CROSS 1/4 TURN LEFT. HOLD. RIGHT SCISSOR STEP. HOLD.
49–52 Creuem el peu esquerre per darrere del dret fent 1/4 de volta a l'esquerra, pas peu dret per darrere l'esquerre, creuem
el peu esquerre per davant del dret, pausa
53–56 Pas llarg amb el peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, creuem el peu dret per davant de l'esquerre (9:00)

SIDE. TOGETHER. 1/4 TURN LEFT. BRUSH. STEP. PIVOT 1/2 TURN LEFT. STEP. PIVOT 1/4 TURN LEFT.
57-58 Pas peu esquerre a l'esquerra, dret al costat de l'esquerre
59–60 Fem 1/4 de volta a l'esquerra amb pas endavant amb el peu esquerre, freguem (brush) amb el peu dret al costat de l'esquerra (6:00)
61–62 Pas endavant amb el peu dret, pivotem 1/2 volta a l'esquerra (12:00)
63–64 Pas endavant amb el peu dret, pivotem 1/4 de volta a l'esquerra (9:00)

Comencem de nou

TAG: Per mantenir el frasejat del ball amb la música, s'ha de fer un tag de 16 temps al final de la paret 2 (6:00)

CROSS ROCK. SIDE STEP RIGHT. HOLD. CROSS. 1/4 TURN LEFT X 2. HOLD. (REPEAT)
1–4 Rock peu dret per davant de l'esquerre, tornem el pes a l'esquerre, pas peu dret a la dreta, pausa
5–6 Rock amb el peu esquerre per davant del peu dret. Fem 1/4 de volta a l'esquerra fent un pas enrere amb el peu dret
7–8 Fem 1/4 de volta a l'esquerra fent un pas amb el peu esquerre a l'esquerra, pausa (12:00)
9–16 Repetim els anteriors 8 moviments. acabarem tornant a mirar a la paret del darrere (6:00)

Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...