Little bitty

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Nancy A. Morgan
Font: Ballscountry.com (Juny 2008)Música del ball:
Billy Gilman - Little Bitty Pretty One


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL, TOGETHER, SIDE, TOGETHER, VINE RIGHT WITH STOMP
1-2 Toc taló dret endavant, peu dret al costat de l'esquerre
3-4 Toc punta peu dret a la dreta, peu dret al costat de l'esquerre
5-6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret

HEEL, TOGETHER, SIDE, TOGETHER, VINE LEFT WITH STOMP
9-10 Toc taló esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret
11-12 Toc punta peu esquerre a l'esquerra, peu esquerre al costat del dret
13-14 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per darrere l'esquerre
15-16 Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre

STEP FORWARD, STOMP/CLAP, STEP BACK, STOMP/CLAP, VINE RIGHT WITH ¼ TURN RIGHT, BRUSH
17-18 Pas endavant i en diagonal a la dreta amb el peu dret, piquem amb el peu esquerre al costat del dret i al mateix temps fem un clap (cop de palmells)
19-20 Pas enrere i en diagonal a l'esquerra amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret al costat de l'esquerre (amb clap)
21-22 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del peu dret
23-24 Pas peu dret a la dreta fent 1/4 de volta a la dreta, brush (arroseguem) el peu esquerre endavant

STEP, BRUSH WITH ¼ TURN, STEP, BRUSH WITH ¼ TURN, STEP, LOCK, STEP, STOMP
25-26 Pas peu esquerre endavant, brush peu dret endavant tot fent ¼ de volta a la dreta
27-28 Pas peu dret endavant, brush peu esquerre endavant tot fent ¼ de volta a la dreta
29-30 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l'esquerre
31-32 Pas endavant amb el peu esquerre, piquem (stomp) peu dret al costat de l'esquerre (pes sobre el peu esquerre)


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...