Just one night

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig), Intermediate
Autor/a: Mercè Orriols (Agost 2014)
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Sandra Humphries - Just one night (CD: I’m Stronger (2014))


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP LOCK STEP (R), HOLD, ROCK (L) FWD, RECOVER, TOE STRUT (L)
1-2 Pas peu dret endavant, creuar peu esquerre per darrere del dret (lock)
3-4 Pas peu dret endavant, pausa
5-6 Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
7-8 Punta esquerra enrere, abaixar el peu esquerre

KICK, TOE, KICK, CROSS, ROCK STEP (L) SIDE, RECOVER, CROSS, HOLD
9-10 Puntada peu dret en diagonal per davant l’esquerra, punta dreta enrere
11-12 Puntada peu dret en diagonal per davant l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
13-14 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
15-16 Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa

WAVE RIGHT, HALF RUMBA BOX FWD (R)
17-18 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
19-20 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
23-24 Pas peu dret endavant, pausa

WAVE LEFT, HALF RUMBA BOX BACK (L) & KICK (R)
25-26 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret per darrera de l’esquerre
27-28 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
29-30 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
31-32 Pas peu esquerre enrere, puntada de peu dret endavant

REVERSE ROCKING CHAIR (R), TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT, STEP ½ TURN RIGHT
33-34 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
35-36 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
37-38 Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu dret
39-40 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)

SQUARE JAZZ BOX , ROCK STEP (L), RECOVER, TOE, SCUFF (L)
41-42 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
43-44 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per davant de l’esquerre
45-46 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
47-48 Punta esquerra enrere, scuff peu esquerre endavant

STOMP (L), HOLD, ¼ TURN LEFT & STEP, TOUCH, KICK (L), TOUCH, TURN1/4 LEFT KICK (L), STEP
49-50 Stomp peu esquerre endavant, pausa
51-52 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta, tocar amb peu esquerre al costat del dret
53-54 Puntada de peu esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
55-56 Girar ¼ de volta a l’esquerre i puntada de peu esquerre endavant, pas peu esquerre lleugerament endavant
• Ballar fins aquí a les parets parells (2,4 i 6) (12.00)
• Afegir el tag


ROCK STEP (R) SIDE, RECOVER, FULL TURN LEFT, STEP (R) FWD, HOOK (L), STEP (L) BACK, HOOK (R)
57-58 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
59-60 Girar ½ volta a l’esquerre i pas peu dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant
61-62 Pas peu dret endavant, hook peu esquerre per darrere
63-64 Pas peu esquerre enrere, hook peu dret per davant la cama esquerra
• Fins aquí les parets imparells (1,3 i 5) (6.00)
• TAG: Repetir (61-64) al final de la 3a i la 5a parets
Tornar a començarTAG: Al final de les parets 2 i 6 (1 cop), al final de la paret 4 (2 cops) (12.00)
Les parets parells 2, 4 i 6 sempre acaben al temps 56 (12.00)

STEP (R), TOE TAP, BACK, KICK, WAVE (R)

1-2 Pas peu dret en diagonal i endavant, tocar amb punta esquerre per darrere
3-4 Pas peu esquerre enrere, puntada de peu dret en diagonal
5-6 Pas peu dret lleugerament enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, tocar amb peu esquerre al costat del dret

STEP (L), TOE TAP, BACK, KICK, WAVE (L)
9-10 Pas peu esquerre en diagonal i endavant, tocar amb unta dreta per darrere
11-12 Pas peu dret enrere, puntada de peu esquerre en diagonal
13-14 Pas peu esquerre lleugerament enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerre
15-16 Pas peu esquerre a l’esquerra, tocar amb peu dret al costat de l’esquerre


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...