Tupelo # Concurs Granollers 2014

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 52 - Parets: 2
Autor/a: Rosa Bote
Font: TEEM LEADER (Rosa, Naty, Cristina i Juan)

Música del ball:
Elvis Presley - His latest flame


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 DIAGONAL RIGHT FORWAD, STOMP,DIAGONAL STEP BACK, STOMP, DIAGONAL RIGHT BACK, STOMP, DIAGONAL STEP FORWAD, STOMP.
1-2-pas peu dret diagonal endavant, stomp peu esquerre al costat del dret,
3-4-pas peu esquerre diagonal enrere, stomp peu dret al costat de l'esquerre,
5-6-pas peu dret diagonal enrere, stomp peu esquerre al costat del dret,
7-8-pas peu esquerre diagonal endavant, stomp peu dret al costat de l'esquerre

9-20 HOOK COMBINATION ¼ RIGHT TURN, HOOK COMBINATION ¼ LEFT TURN.
9-marquem el taló del peu dret davant
10-aixequem el peu dret per davant del genoll del peu esquerre
11-marquem el taló del peu dret davant
12-marquem punta dreta a lloc al mateix temps que girem 1/4 a la dreta
13-marquem taló dret davant
14-tornem el peu dret a lloc
15-marquem el taló del peu esquerre davant
16-aixequem el peu esquerre per davant del genoll del peu dret
17-marquem el taló del peu esquerre davant
18-marquem punta de peu esquerre a lloc a l'hora que girem ¼ volta a l'esquerra
19-marquem taló esquerre davant
20-tornem peu esquerre a lloc

21-28-HEEL, HOLD, TOUCH , HOLD, COASTER STEP, HOLD
21-taló peu dret davant
22-hold
23-tornem peu dret a lloc
24-hold
25-pas enrere peu esquerre
26-peu dret al costat del peu esquerre
27-peu esquerre endavant
28-hold

29-36-RIGHT FORWARD, 1/2 TURN LEFT, STEP RIGHT FORWARD, HOLD, HEEL FORWARD LEFT, HOLD, TOE TOUCH BACK LEFT, HOLD
29-peu dret endavant
30- girem ½ volta a l'esquerra sobre les puntes
31-peu dret endavant
32-hold
33-taló endavant peu esquerre
34-hold
35-punta enrere peu esquerre
36-hold

37-44-LEFT FORWARD, RIGHT FORWARD, ½ STEP TURN, RIGHT FORWARD, LEFT FORWARD, 1/2 STEP TURN
37-peu esquerre endavant
38-hold
39-peu dret endavant
40- ½ volta a l'esquerra
41-peu dret endavant
42-hold
43-peu esquerre endavant
44- ½ volta a la dreta

45-52-HEEL FORWARD LEFT, TOE TOUCH BACK LEFT, BÀSIC
45-marquem taló esquerre davant
46-hold
47-marquem punta peu esquerre enrere
48-hold
49-pas a l'esquerra con el peu esquerre
50-creuem el peu dret per darrere del peu esquerre
51-pas a l'esquerra amb el peu esquerre
52-stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...